Sebamed

R. Šukys paskirtas sveikatos apsaugos ministru

Prezidentė Dalia Grybauskaitė pirmadienį paskyrė liberalcentristą Raimondą Šukį sveikatos apsaugos ministru. Pareigas jis pradės eiti ne anksčiau kaip kovo 10 dieną, kai Seime prasidės pavasario sesija, ir jis turės galimybę duoti priesaiką. Pavesdama vadovauti Sveikatos apsaugos ministerijai, šalies vadovė akcentavo, jog sistemos reforma turi būti tęsiama.

Kalbėdama apie sveikatos apsaugos reformą, D. Grybauskaitė pabrėžė, kad jos tęstinumas turi būti garantuotas pačiu aukščiausiu lygiu.

Savo ruožtu R. Šukys teigė, kad tolesniam reformos įgyvendinimui reikalingi teisės aktai yra Vyriausybės priimti, ir pertvarka bus tęsiama. Paskirtasis ministras teigė, kad ji iš esmės nebus stabdoma ar peržiūrima, jeigu reikės, tiesiog bus taisomos klaidos.

„Sprendimai yra priimti dėl tokio pagrindinio tikslo: kad pacientas gautų saugią, kokybišką ir visuomet prieinamą paslaugą, atsižvelgiant į tai, kad lėšos, kaip ir visose valstybės valdymo srityse, yra mažesnės negu jos turėtų būti arba norėtųsi, kad jos būtų. Sveikatos įstaigų tinklo optimizavimas, teikiamų paslaugų struktūros restruktūrizavimas leis pasiekti tą tikslą ir efektyviai panaudoti skiriamas lėšas šiai sistemai”, – kalbėjo R. Šukys.

„Priimti teisės aktai yra privalomi vykdyti visiems, kol jie yra galiojantys”, – sakė R. Šukys paklaustas, ar nuo balandžio 1 dienos, kaip reikalauja priimti teisės aktai, kai kuriose rajoninėse ligoninėse bus atsisakoma teikti chirurgines, akušerines paslaugas, nors tam kai kurios gydymo įstaigos ir priešinosi.

Atkreipdama paskirtojo ministro dėmesį į kitą jo veiklos sritį – vaistų kainas, Prezidentė teigė, jog jis turįs garantuoti, kad jau priimti ir nuo balandžio pirmosios įsigaliojantys įstatymai, kurie reguliuoja antkainius, būtų efektyvūs ir žmonės „savo kišenėse pajustų” sumažėjusias vaistų kainas.

R. Šukys pažadėjo, kad Vyriausybė ir Sveikatos apsaugos ministerija iki kovo 31 dienos priims reikalingus poįstatyminius aktus, kad įstatymai, lemsiantys kainų mažėjimą, be problemų galėtų veikti.

„Bus stengiamasi, kad liktų laiko tiek vaistų tiekėjams, tiek ir mažmenininkams pasirengti ir tinkamai įgyvendinti reglamentavimą. Tam bus skirtas ypatingas dėmesys”, – teigė paskirtasis ministras.

Šalies vadovė per pokalbį su R. Šukiu atkreipė jo dėmesį ir į korupcijos problemas.

„Ministras įpareigotas asmeniškai imtis atsakomybės, kad korupcijos apraiškos ministerijoje, visais lygiais, nuo paties mažiausio iki paties aukščiausio, būtų išgyvendintos ir kad ministras, turintis ir teisininko išsilavinimą bei didelę patirtį, imtųsi visų būtinų priemonių, kad korupcijos lygis taptų nulinis”, – sakė Prezidentės atstovas spaudai Linas Balsys.

Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras teigė su korupcija ketinąs kovoti ne tik principingai reaguodamas į jos apraiškas, bet ir vykdydamas struktūrines sistemos reformas, kurios panaikins prielaidas jai rastis.

Tam esą reikalingi tam tikri politiniai sprendimai, susiję su teikiamų paslaugų kainodara, pasak būsimojo ministro, ji turi būti aiški, kad žmonės suvoktų, už ką ir kiek sumoka. Taip pat, R. Šukio teigimu, reikalingi sprendimai susiję su paslaugų kompensavimu, prieinamumu, būtina skatinti ir tobulinti savanoriško sveikatos draudimo sistemą.

„Tai ne iš karto, bet palaipsniui panaikins prielaidas žmogui bandyti papildomai apmokėti už tai, kas jam ir taip priklauso”, – sakė paskirtasis Sveikatos apsaugos ministerijos vadovas.

Vidaus reikalų ministru dirbęs R. Šukys naujojoje savo veiklos srityje sako pasigendantis aiškesnio reglamentavimo ir žada šioje srityje padirbėti.

„Toje srityje, kur man yra tekę anksčiau dirbti, tai yra vidaus reikalų sistemoje, daugelis klausimų buvo daug konkrečiau reglamentuoti, paliekant mažiau erdvės politinėms interpretacijoms, žmogiškajam sprendimo faktoriui”, – sakė jis.

Tarp sričių, kur pasigenda teisinių normų buvimo, R. Šukys įvardijo sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų atlyginimus.

„Jų darbo užmokesčio dydžio nustatymas nėra aiškiai reglamentuotas įstatymais ar bent jau nutarimais. Ir dėl to (darbdaviai – ELTA) yra per daug laisvi spręsti jų darbo užmokesčio diferenciacijos nustatymo klausimus”, – teigė paskirtasis sveikatos apsaugos ministras.

R. Šukio kandidatūrą į sveikatos apsaugos ministrus palaikė ir Premjeras Andrius Kubilius, ir valstybės vadovė. Jį vienbalsiai delegavo ir Liberalų ir centro sąjungos, kuriai pagal koalicijos sutartį ir priklauso šis postas, valdyba.

Iki šiol sveikatos apsaugos ministro pareigas laikinai eina finansų ministrė Ingrida Šimonytė. Ji vadovavimą Sveikatos apsaugos ministerijai perėmė iš atsistatydinti nusprendusio Algio Čapliko.

Paskirtasis ministras teigė ketinąs ieškoti politinio sutarimo ir palaikymo koalicijoje, nevengdamas diskusijų ir tarimosi svarbiais klausimais.

R. Šukys yra baigęs teisės studijas Vilniaus universitete. Jis nuo 2000 metų yra Seimo narys, o šią kadenciją eina Seimo Pirmininkės pirmojo pavaduotojo pareigas. R. Šukys yra buvęs vidaus reikalų ministru, iš šio posto pats pasitraukęs po tragiškos avarijos Skuodo rajone, kurios metu žuvo trys vaikai.

R. Šukys pripažįsta, jog naujajame darbe tai, kad jis neturi medicininio išsilavinimo, yra spraga, bet, pasak jo, neesminė.

„Mes turime suprasti, kad demokratinėje valstybėje, kada yra įgyvendinamos politinės Vyriausybės ir Parlamento patvirtintos programos, už tam tikrą valdymo sritį prisiimantys atsakomybę asmenys turi būti visų pirma politinių sprendimų įgyvendintojai. Tuos sprendimus turi lemti visų argumentų, specialistų išvadų, pasiūlymų įvertinimas”, – sakė paskirtasis ministras.

R. Šukys sakė stengsiąsis išklausyti visus argumentus ir atskirti, kurie jų yra sąlygojami interesų, o kurie yra nukreipti į efektyvesnį sprendimų pasiekimą.

 


ELTA

TAIP PAT SKAITYKITE