REXSAN

Priemonės, skirtos piliečiams geriau apsaugoti nuo tarpvalstybinių grėsmių sveikatai

Europos Komisijos Grėsmių sveikatai skyriaus (SANCO C3) vadovas John Ryan teigia: ,,Europos Sąjunga yra sukūrusi pajėgumų sveikatos krizėms valdyti ir rimtoms tarpvalstybinėms sveikatos grėsmėms įveikti. Tačiau iki šiol biologinių, cheminių ir ekologinių veiksnių keliama grėsmė nėra vertinama taip, kaip užkrečiamųjų ligų grėsmė.

Sveikata-ES. Europos Sąjungos portalas apie sveikatos apsaugą
Šis informacinis biuletenis parengtas 22 oficialiosiomis ES kalbomis:
http://health.europa.eu/newsletter
Todėl Komisija 2011 m. gruodžio 8 d. priėmė Sprendimo dėl didelių tarpvalstybinių grėsmių sveikatai, kuriuo siekiama numatyti visiškai koordinuotą atsaką į krizę, pasiūlymą. Remiantis patirtimi, įgyta per pastarojo meto krizes, kaip antai 2009 m. H1N1 pandemiją, ir veikiančiomis struktūromis, šiame pasiūlyme numatytomis priemonėmis išplečiamas rizikos vertinimas ir veikiantis užkrečiamųjų ligų koordinavimo mechanizmas, turintis apimti visų rūšių grėsmes sveikatai, ir sustiprinami Sveikatos saugumo komiteto įgaliojimai geriau koordinuoti kovos su sveikatos krize priemones.
Šia iniciatyva numatoma, kad kiekviena valstybė narė, konsultuodamasi su kitomis valstybėmis narėmis, koordinuoja pastangas parengti, stiprinti ir išsaugoti savo nacionalinį parengties ir reagavimo planą. Joje numatytas bendro savanoriško skiepų ir kitų medicininių reagavimo priemonių bendro įsigijimo pagrindas. Be to, iniciatyva nustatomos priemonės, skirtos europinei „ekstremaliai sveikatai situacijai“ pripažinti tam, kad būtų galima greičiau pateikti vaistus, bei sudaromos galimybės Komisijai išskirtinėse ekstremaliose situacijose priimti skubias tarpvalstybines priemones.
Daugiau informacijos pateikiama tam skirtoje tinklavietėje.

Sveikata-ES. Europos Sąjungos portalas apie sveikatos apsaugą
Šis informacinis biuletenis parengtas 22 oficialiosiomis ES kalbomis:
http://health.europa.eu/newsletter

Šaltinis: www.sam.lt

TAIP PAT SKAITYKITE