Nobel biocare

Paskelbtas konkursas į Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos direktoriaus pareigas

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros direktoriaus pareigos

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) paskelbė konkursą Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos (VASPVT) direktoriaus pareigoms užimti.

Pretendentai į šias pareigas privalo turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją. Kandidatai privalo turėti ne mažiau kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį. Taip pat – mokėti anglų, prancūzų arba vokiečių užsienio kalbą ir atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

Naujasis VASPVT direktorius(-ė) atstovaus ir vadovaus šiai įstaigai, valdys VASPVT funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams. Taip pat, valdys įstaigos išteklius, dalyvaus rengiant SAM strateginius ir metinius veiklos planus, sudarys planus ministerijos numatytiems tikslams pasiekti ir įgyvendinti.

Pagal kompetenciją VASPVT direktorius(-ė) turės užtikrinti, jog būtų laikomasi Lietuvos Respublikos (LR) tarptautinių sutarčių, Europos Sąjungos teisės aktų, LR įstatymų ir kitų LR Seimo nepriimtų teisės aktų, LR Vyriausybės nutarimų ir SAM ministro įsakymų, kitų teisės aktų. Negana to, naujasis vadovas(-ė) inicijuos ir organizuos asmenų vykdomos sveikatos priežiūros veiklos licencijavimą, akreditavimą, sveikatos priežiūros technologijų atitikties teisės aktų reikalavimams vertinimą, medicinos priemonių (prietaisų) atitikties būtiniesiems reikalavimams vertinimo vykdymą, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę, pacientų saugą užtikrinančias priemones.

Konkursas į VASPVT direktoriaus vietą bus vykdomas dviem etapais. Pirmajame etape specialiai sudaryta vertinimo komisija vertins kandidatų bendrąsias kompetencijas, pavyzdžiui, organizuotumą, patikimumą ir atsakingumą, analizę ir pagrindimą, komunikaciją, lyderystę ir kt., ir išrinks vieną arba du geriausiai pasirodžiusius pretendentus, kurie pateks į antrąjį konkurso etapą.

Į antrąjį turą patekę geriausiai pasirodę kandidatai susitiks pokalbiui su sveikatos apsaugos ministru, kurio metu bus vertinamas kandidato tinkamumas eiti pareigas ir asmeninė motyvacija.

Po antrojo etapo, kaip ir įprastai, bus skiriamas dėmesys kandidatų nepriekaištingai reputacijai, vertinama informacija, susijusi su kandidatų patikimumu skaidriai vykdyti VASPVT vadovo pareigas. Po konkurso bus kreipiamasi į STT prašant pateikti informaciją apie konkurso laimėtoją.

Pageidaujantys dalyvauti, visą reikalingą informaciją gali rasti ČIA.

TAIP PAT SKAITYKITE