Sebamed

Padėkojo medikams už darbą per Sausio 13-ąją

Seimo Pirmininkė Irena Degutienė padėkojo visiems medikams, kurie skausmingomis 1991 metų sausio įvykių dienomis dirbo nematomą darbą ir gelbėjo prie Vilniaus televizijos bokšto ir Lietuvos radijo ir televizijos pastato sužeistus žmones.

„Sausio 13-osios akivaizdoje norime, kad Tikėjimas, Viltis ir Laisvė liktų ir kitoms kartoms, kad galėtume toliau savo kelią grįsti šiomis vertybėmis. Išmokime branginti Laisvę ir perduokime ją savo vaikams bei anūkams”, – sakė I. Degutienė, dalyvavusi Lietuvos parlamente surengtame gydytojų ir

medicinos darbuotojų susitikime „Atmintis gyva, nes liudija”, skirtame Laisvės gynėjų dienos 20-mečiui paminėti.

Seimo Pirmininkės nuomone, prieš dvidešimt metų liepsnojusi laisvės liepsna lėmė, kad šiandien gyvename laisvoje ir nepriklausomoje valstybėje.

„Koks būtų pasaulis, kokia šiandien būtų Lietuva, jei anuomet beginkliai nebūtume atsilaikę prieš agresiją?”, – klausė I. Degutienė, pabrėždama, kad šiandien niekas neįsivaizduoja atsakymo į šį klausimą ir nenorėtų net įsivaizduoti.

Parlamento vadovė pažymėjo, kad penktadienį į Seimą susirinkę medicinos darbuotojai patys pergyveno tuos baisumus, savo akimis matė besiliejantį kraują ir skausmo emocijas.

„Džiaugiuosi šiandien čia matydama tuos žmones, kurie tą naktį pėsčiomis skubėjo į ligonines, kad padėtų visiems sužeistiesiems”, – sakė I. Degutienė.


ELTA

TAIP PAT SKAITYKITE