Natula

Nedarbingumo pažymėjimai iš „Sodros“ – ką reikia žinoti?

nedarbingumo pazymejimai sodra

Sodros“ duomenimis, per visą šių metų lapkritį iš viso išduota 210 tūkstančių nedarbingumo pažymėjimų, pirmą gruodžio savaitę – 47 tūkstančiai. Kai kuriais atvejais, jei nedarbingumo pažymėjimas reikalingas nesergančio vaiko priežiūrai, dėl jo galima kreiptis į „Sodrą“. Atsakome į 10 dažniausiai užduodamų klausimų apie nedarbingumo pažymėjimų išdavimą „Sodroje“.

Kokiais atvejais nedarbingumo pažymėjimus išduoda „Sodra“?

„Sodra“ išduoda nedarbingumo pažymėjimus tais atvejais, kai tėvams atsiranda būtinybė prižiūrėti namuose nesergančius vaikus. Augant susirgimų skaičiui dėl ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, gripo ar COVID-19, švietimo įstaigoje gali būti paskelbtas infekcijų plitimą ribojantis režimas. Epidemijos laikotarpiu toks režimas gali būti paskelbtas švietimo įstaigos vadovo sprendimu, o jei epidemija nėra paskelbta, savivaldybės administracijos sprendimu.

Paskelbus infekcijų plitimą ribojantį režimą, visa ugdymo įstaiga arba tik tam tikros joje esančios klasės, grupės yra uždaromos.

Kreiptis į „Sodrą“ dėl nedarbingumo pažymėjimų išdavimo galima ir tais atvejais, kai Vyriausybė paskelbs ekstremaliąją situaciją ar karantiną dėl užkrečiamos ligos ir tuo laikotarpiu atsiras būtinybė prižiūrėti vaiką ar neįgalų asmenį, arba kai ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu bus stabdoma nestacionarių socialinių paslaugų įstaigų (dienos centrų) veikla.

Ar „Sodra“ išduos nedarbingumo pažymėjimus sergančio vaiko slaugai?

Jei vaikas susirgo, visais atvejais, kaip ir anksčiau, reikia kreiptis į šeimos gydytoją, kuris nustatys diagnozę, paskirs gydymą ir išduos nedarbingumo pažymėjimą vaiką slaugančiam asmeniui. „Sodra“ išduoda nedarbingumo pažymėjimus tik nesergančių vaikų priežiūrai – kai vaiko lankomoje  švietimo įstaigoje arba tik jo lankomoje klasėje ar grupėje paskelbtas infekcijų plitimą ribojantis režimas ir vaikas turi likti namuose, tačiau jam nereikalinga gydytojo konsultacija ir gydymas.

Prižiūrint kokio amžiaus vaiką galima kreiptis dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo ir ligos išmokos?

Ligos išmoką galima gauti prižiūrint švietimo įstaigą lankantį vaiką iki 4 klasės imtinai arba žmogų su negalia, kol jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar jo specialiesiems ugdymosi poreikiams pritaikytą bendrojo ugdymo programą.

Kam gali būti išduodamas nedarbingumo pažymėjimas? 

Nedarbingumo pažymėjimas gali būti išduodamas apdraustiesiems asmenims – tai yra dirbantiems pagal darbo ar tarnybos sutartį arba vykdantiems savarankišką veiklą. Dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo taip pat gali kreiptis bedarbio statusą turintys žmonės, užsiregistravę Užimtumo tarnyboje, tačiau jiems ligos išmoka už nesergančio vaiko priežiūrą nebus mokama.

Ligos išmoką pagal išduotą nedarbingumo pažymėjimą gali gauti vaiko motina, tėvas, įmotė, įtėvis, budintis globotojas, globėjas ar vaiką laikinai prižiūrintis asmuo, kai vaikui nustatyta laikinoji priežiūra pas fizinius asmenis ar jis yra laikinai apgyvendinamas pas fizinius asmenis. Nuo lapkričio ligos išmokos gavėjų ratas išsiplėtė – dabar ligos išmoką už nesergančio vaiko priežiūrą gali gauti ir vaiko senelė, senelis ar asmenį su negalia laikinai prižiūrintis asmuo.

Kaip pateikti prašymą „Sodrai“ dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo?

Pateikti prašymą galima prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros www.sodra.lt/gyventojui.

Prisijungę prie savo paskyros, dešiniajame viršutiniame kampe spauskite „Prašymai“ ir pasirinkite skiltį „Susirgau/Slaugau šeimos narį“. Spauskite ant šablono „Prašymas išduoti nedarbingumo pažymėjimą asmens priežiūrai dėl epideminės situacijos“. Prašymas yra iš dalies užpildytas – jame automatiškai atsiranda Jūsų duomenys. Jums reikės nurodyti prižiūrimo asmens duomenis, švietimo įstaigą, kurioje paskelbtas infekcijų plitimą ribojantis režimas, ir laikotarpį, kuriam prašote išduoti nedarbingumo pažymėjimą. Maksimalus laikotarpis, kuriam gali būti išduotas nedarbingumo pažymėjimas – 14 kalendorinių dienų.

Prašymą taip pat galima pateikti atvykus  į bet kurį „Sodros“ klientų aptarnavimo skyrių. Su savimi turėkite asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvoje).

Pateikę prašymą, informuokite savo darbdavį, kad prižiūrėsite kitą asmenį ir dėl to negalėsite dirbti.

Kokius dar dokumentus reikia pateikti „Sodrai“?

Jeigu iki šiol nesate pateikę neterminuoto prašymo skirti ligos išmoką, būtinai jį pateikite. Priešingu atveju negalėsite pateikti prašymo išduoti nedarbingumo pažymėjimą. Jums taip pat nebus išmokėta ligos išmoka pagal šį arba ateityje išduodamus nedarbingumo pažymėjimus. Vieną kartą pateiktas prašymas galioja visiems būsimiems asmens ligos ar kito asmens slaugymo (priežiūros) atvejams.

Prašymą skirti ligos išmoką galima pateikti „Sodros“ asmeninėje paskyroje www.sodra.ltgyventojui arba „Sodros“ klientų aptarnavimo skyriuje.

Per kiek laiko bus išduotas nedarbingumo pažymėjimas?

Kai žmogus pateikia prašymą, nedarbingumo pažymėjimas išduodamas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo visų reikiamų dokumentų ir informacijos gavimo „Sodroje“ dienos. Prašyme pateikta informacija apie švietimo įstaigoje paskelbtą infekcijų plitimą ribojantį režimą patvirtinama remiantis Mokinių registro duomenimis. Nedarbingumo pažymėjimas už nesergančio vaiko priežiūrą gali būti išduotas už ne ilgesnį nei 14 kalendorinių dienų laikotarpį.  

Kiek laiko gausiu ligos išmoką?

Ligos išmoka bus mokama tik už tą laikotarpį, kuriuo  vaiko lankomoje švietimo įstaigoje ar jo lankomoje klasėje (grupėje) buvo oficialiai paskelbtas infekcijų plitimą ribojantis režimas, net jei nedarbingumo pažymėjimas išduotas ilgesniam laikotarpiui. Tai reiškia, kad jei infekcijų plitimą ribojantis režimas buvo įvestas penkioms dienoms, o nedarbingumo pažymėjimas išduotas septynioms dienoms, ligos išmoka bus skirta už penkias dienas.

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo švietimo įstaigos nelanko du vaikai. Ar nedarbingumo pažymėjimai bus išduoti dviem tėvams/globėjams/seneliams?

Ne. Jei šeimoje reikia prižiūrėti du sveikus vaikus, kurių lankomose švietimo įstaigose (ar jų lankomose klasėse, grupėse) paskelbtas infekcijų plitimą ribojantis režimas ir abiejų vaikų švietimo įstaigų uždarymo laikotarpiai sutampa, nedarbingumo pažymėjimas išduodamas tik vienam prižiūrinčiam asmeniui.

Esu registruotas Užimtumo tarnyboje. Ar galiu kreiptis dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo? 

Infekcijų plitimą ribojančio režimo atveju, „Sodra“ nedarbingumo pažymėjimus išduos ne tik dirbantiems asmenims, bet ir bedarbio statusą turintiems asmenims. Svarbu prisiminti, kad nedarbo išmokos mokėjimas dėl asmens priežiūros nepratęsiamas. Taip pat nėra skiriama ir mokama ligos išmoka už nesergančio vaiko (asmens) priežiūrą.

TAIP PAT SKAITYKITE