Sebamed

Lietuvos sveikatos sistemos plėtros metmenų centre – pacientas

Šiandien Lietuvos Respublikos Vyriausybė posėdyje pritarė Lietuvos sveikatos sistemos plėtros 2010–2015 m. plėtros metmenų projektui. Pasak jį rengusios darbo grupės vadovės, sveikatos apsaugos viceministrės Noros Ribokienės, sveikatos sistema įgauna strateginį dokumentą, kurio tikslas – sveikesnis žmogus, laimingesnė ir darbingesnė visuomenė, stipresnė valstybė. Tarp svarbiausių nuostatų – be plačiai šiuo metu žiniasklaidoje aptarinėjamos laisvos dienos profilaktiniam sveikatos patikrinimui, naujovės pirminės sveikatos priežiūroje, įstaigų veikos kokybės vertinimo kriterijai, pacientui padarytos žalos atlyginimo naujas modelis, tolesnis vaistų kainų mažinimas, sveikatos sistemos kainodara ir kt.

Sveikatos sistemos plėtros 2011–2015 m. metmenys – tai konceptualus dokumentas, kuriame įvardintos šiandienos sveikatos sistemos problemos bei pasiūlyti jų sprendimo būdai. Tolesnė sveikatos sistemos plėtra numatoma šiomis kryptimis: sveikatos stiprinimo,  ligų prevencijos, sergamumo ir mirtingumo mažinimo, sveikatos priežiūros vadybos ir finansavimo tobulinimo ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimo. Svarbiausias sveikatos sistemoje – pacientas. Tai – asmuo, kuris naudojasi sveikatos priežiūros įstaigų teikiamomis paslaugomis, nepaisant to, ar jis – sveikas, ar – ligonis. Dokumentas įpareigoja visas tarpžinybines institucijas rūpintis žmogaus sveikata.
Rengiant šį dokumentą atsižvelgta į šalies ir užsienio patirtį, įvertinta esama sveikatos sistemos situacija Lietuvoje, remtasi pacientų, mokslininkų, sveikatos priežiūros ir kitų sričių specialistų nuomonę ir siūlymais.
N. Ribokienė pabrėžia, kad Sveikatos apsaugos ministerija, taigi ir visa sveikatos priežiūros sistema laikysis dokumente nurodytų strateginių krypčių, sprendžiant sveikatos priežiūros problemas. „Neseniai vykusi formali Europos Sąjungos šalių sveikatos ministrų taryba šalia kitų klausimų svarstė sveikatos sistemas ir dar kartą patvirtino, kad Lietuva eina teisingu keliu. Šios strateginės kryptys – tai stacionaro lovų mažinimas, pirminės ir ambulatorinės grandies stiprinimas, suteikiant šioms grandims prioritetą, – teigia viceministrė. – Taigi Metmenys tampa darbiniu dokumentu artimiausiems penkeriems metams“.
Patvirtinus Metmenis bus rengiamas jų įgyvendinimo priemonių planas. Kiekviena nuostata turės detalią formuluotę, kokios konkrečios priemonės įgyvendins nuostatą, bus įvardinti vykdytojai, įvykdymo terminai.

Daugiau informacijos:
Sveikatos apsaugos viceministrė Nora Ribokiene, 8 640 14 655, nora.ribokiene@sam.lt
SAM Ryšių su visuomene skyrius
Natalja Keturkienė, tel. (8 5) 266 1411, natalja.keturkiene@sam.lt


Sveikatos ministerija

TAIP PAT SKAITYKITE