REXSAN

Lietuva pradėjo narystę Jungtinių Tautų Narkotinių medžiagų komisijoje

2022 m. sausio 1 d. prasidėjo Lietuvos narystė Jungtinių Tautų Narkotinių medžiagų komisijoje (angl. Commission on Narcotic Drugs, CND). Tai viena iš svarbiausių Jungtinių Tautų sistemos agentūrų, veikianti pagal pagrindinius tarptautinės narkotikų kontrolės sistemos dokumentus. Komisijos sesijos laikomos svarbiausiu pasauliniu forumu narkotikų pasiūlos ir paklausos mažinimo politikai bei tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimo klausimams aptarti.

„Mūsų valstybė koordinuotai telkia narkotikų paklausos ir pasiūlos mažinimo bei žalos klausimų srityje veikiančias valstybės ir savivaldybės institucijas, mokslo bendruomenę bei nevyriausybines organizacijas. Tokiu būdu siekiama subalansuotos, visuomenės sveikatą, saugumą ir žmogaus teises užtikrinančios tarptautinės narkotikų politikos. Narystė Komisijoje neabejotinai suteiks galimybę dalytis savo bei perimti kitų šalių gerąją patirtį“, – sako sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys.

Lietuvoje tarptautiniai principai taikomi, įgyvendinant Lietuvos psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo mažinimo politiką pagal Valstybinę narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos 2018–2028 m. programą. Visapusiškos ir šiuolaikiškos narkotikų politikos tikslai ir jų vykdymo kryptys numatomi ir Vyriausybei pateiktoje svarstyti Nacionalinėje darbotvarkėje narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės, vartojimo prevencijos ir su narkotikais susijusios žalos klausimais iki 2035 metų.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus prof. dr. Renaldo Čiužo teigimu, Komisija yra viena iš kertinių Jungtinių Tautų sistemos agentūrų, formuojančių pasaulinės narkotikų pasiūlos ir paklausos mažinimo politiką.

„Keliame sau uždavinį sėkmingai vykdyti Lietuvos kaip Komisijos nario pareigas per nustatytos kadencijos laikotarpį ir tokiu būdu prisidėti, formuojant ir įgyvendinant pasaulinę narkotikų politiką, skleidžiant Europos Sąjungos deklaruojamas vertybes narkotikų politikos kontekste bei užtikrinant ES valstybės narių kalbėjimą vienu balsu“, – pabrėžia prof. dr. Renaldas Čiužas.

JT Narkotinių medžiagų komisiją sudaro 53 nariai, jie renkami ketverių metų kadencijai. Lietuva į Komisiją išrinkta antrą kartą. Pirmą kartą Komisijos nare Lietuva buvo 2008–2011 metais.

Rytų Europos šalių grupėje į 3 laisvas Komisijos vietas kandidatavo 4 valstybės – Lietuva, Slovėnija, Kroatija ir Rusija. Kartu su Lietuva į Komisiją išrinktos Slovėnija ir Rusija.

Lietuvos kandidatavimo į Narkotinių medžiagų komisijos narius kampaniją 2021 m. buvo vykdoma Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento iniciatyva, vėliau bendradarbiaujant ir su Lietuvos nuolatine misija Jungtinėse Tautose. Departamente buvo parengta kandidatavimo kampanijai skirta informacinė medžiaga bei reklaminis vaizdo klipas, kuris buvo išplatintas/pristatytas Jungtinių Tautų Ekonominės ir socialinės tarybos (ECOSOC) valstybėms narėms.

Artimiausia Narkotinių medžiagų komisijos sesija vyks 2022 m. kovo 14–18 d.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento informacija

 

TAIP PAT SKAITYKITE