Rawpowders

Keisis administracinių teisės pažeidimų baudų dydžiai

Panevėžio visuomenės sveikatos centras informuoja, kad nuo 2011 m. liepos 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 42 straipsnio pakeitimas (Žin., 1985, Nr. 1-1; 2011, Nr. 72-3463), kuriuo vadovaujantis piliečiams ir pareigūnams keisis minimalios baudos dydžiai už administracinius teisės pažeidimus.

42 straipsnis. Higienos norminių aktų bei Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pažeidimas


Higienos norminių aktų bei Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo penkiasdešimties iki dviejų šimtų litų ir baudą pareigūnams – nuo penkiasdešimties iki penkių šimtų litų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, užtraukia baudą piliečiams nuo penkiasdešimties iki penkių šimtų litų ir pareigūnams – nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų.

Primename, kad ATPK 2601 straipsnis nurodo, kad į administracinio teisės pažeidimo protokolą įrašomas pasiūlymas asmeniui per dešimt darbo dienų nuo administracinio teisės pažeidimo protokolo įteikimo dienos, o šio kodekso 2602 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse numatytais atvejais – nuo administracinio teisės pažeidimo protokolo su administraciniu nurodymu išsiuntimo dienos savo noru sumokėti baudą, lygią pusei minimalios baudos, numatytos šio kodekso II skyriaus ypatingosios dalies straipsnyje, kuriame nustatyta atsakomybė už asmens padarytą administracinį teisės pažeidimą, bet ne mažesnę kaip dešimt litų.

 

Daugiau informacijos Jums pateiks Panevėžio visuomenės sveikatos centro Darbo organizavimo skyriaus vyriausioji specialistė

(juristė), tel. (8 45) 468 821, el. paštas: daiva.zalgeviciene@panevezys.vvspt.lt

Darbo organizavimo skyriaus vyriausioji specialistė (ryšiams su visuomene)

Vilda Bajoriūnienė, tel. (8 45) 596 173, el. paštas: vilda. bajoriuniene@panevezys.vvspt.lt


Sveikatos ministerija

TAIP PAT SKAITYKITE