Rawpowders

Informacija apie licencijas – tik Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos interneto svetainėje

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuo 2011 m. sausio 1 d. ,,Valstybės žinių” priede ,,Informaciniai pranešimai” nebeskelbs informacijos apie savo sprendimus dėl asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų bei įstaigų licencijų. Minėta informacija bus skelbiama tik tarnybos interneto svetainėje (www.vaspvt.gov.lt).

Kaip informuoja tarnybos specialistai, sveikatos priežiūros specialistams išduotos licencijos internete pateikiamos abėcėlės tvarka. Sveikatos priežiūros įstaigų licencijos yra sugrupuotos pagal savivaldybių pavadinimus. Sprendimą (VASPVT įsakymą) apie licencijos išdavimą, sustabdymą ar panaikinimą galima atsispausdinti.
Atkreipiamas dėmesys, kad visuose sąrašuose duomuo „Licencijos būsena” – ***** – reiškia, kad licencija yra „Galiojanti”. Jei licencija esamu laikotarpiu yra sustabdyta/panaikinta, tokiu atveju duomuo „Licencijos būsena” nurodoma – „Sustabdyta”, „Panaikinta”.
Visa informacija, skelbta Akreditavimo tarnybos interneto svetainėje iki 2010 m. gruodžio 31 d., prieinama kiekvienam asmeniui duomenų archyve. Jį galima rasti kairėje svetainės pusėje (po svetainės meniu punktais) esančioje nuorodoje „Licencijos”.
Kiekvienam asmeniui yra prieinami licencijų sąrašai:

• medicinos praktikos, slaugos praktikos bei akušerijos praktikos licencijų sąrašuose yra pateikiamas specialisto spaudo numeris, specialisto vardas, specialisto pavardė, specialistui išduotos licencijos numeris, profesinė kvalifikacija, licencijos išdavimo data, licencijos būsena, VASPVT įsakymo data ir numeris (pastarąją dalį galima spausdinti).
•  informacija apie visuomenės sveikatos priežiūros licencijos fiziniam asmeniui išdavimą, jos patikslinimą (naujos formos licencijos (-ų) išdavimą), licencijos galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ir galiojimo panaikinimą, Europos Sąjungos kitoje valstybėje narėje išduotos licencijos ar kito dokumento, suteikiančio teisę verstis atitinkamos rūšies visuomenės sveikatos priežiūros veikla, pripažinimą skelbiama analogiška tvarka kaip ir gydytojų.
• asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijų sąraše yra pateikiamas įstaigos kodas, įstaigos teisinė forma, įstaigos pavadinimas, buveinės adresas, išduotos licencijos Nr., licencijos išdavimo data bei licencijos būsena, VASPVT įsakymo data ir numeris (pastarąją dalį galima spausdinti). Pelės kairiu klavišu paspaudus ant licencijos numerio – atsidaro licencijos tekstas, kuriame yra išvardintos visos paslaugos (bei paslaugų veiklos adresai), kurias asmens sveikatos priežiūros įstaiga turi teisę teikti.
• visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų licencijų sąraše yra pateikiamas įstaigos kodas, įstaigos teisinė forma, įstaigos pavadinimas, buveinės adresas, išduotos licencijos Nr., licencijos išdavimo data, sveikatos priežiūros paslaugos, licencijos būsena bei VASPVT įsakymo data ir numeris (pastarąją dalį galima spausdinti); be to skelbiama informacija apie visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijos juridiniam asmeniui išdavimą, jos patikslinimą (naujos formos licencijos (-ų) išdavimą), licencijos galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ir galiojimo panaikinimą, Europos Sąjungos kitoje valstybėje narėje išduotos licencijos ar kito dokumento, suteikiančio teisę verstis atitinkamos rūšies visuomenės sveikatos priežiūros veikla, pripažinimą.
Daugiau informacijos:
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie SAM
Alma Adomaitytė,
Vyriausioji specialistė, vykdanti visuomenės informavimo funkcijas
tel. (8 5) 261 5177, alma.adomaityte@vaspvt.gov.lt


Sveikatos ministerija

TAIP PAT SKAITYKITE