Mollers

Gydytojai siūlo visoms institucijoms laikytis įstatymo dėl pacientų duomenų apsaugos

Antradienį Lietuvos gydytojų sąjunga (LGS) kreipėsi į Sveikatos apsaugos bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijas dėl paciento medicinos dokumentų kopijų teikimo valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams. Rašte ministerijoms LGS pateikia išaiškinimą, kad LR Civilinis kodeksas draudžia teikti asmens ligos istorijos kopiją, taip pat, akcentuodama šių duomenų ypatingą apsaugą, LGS perspėja, jog neteisėtas jų naudojimas gali sukelti realios moralinės ar net turtinės žalos pacientui.

„Pastaruoju metu padažnėjo „Sodros“ skyrių reikalavimų gydymo įstaigoms pateikti asmens medicinos dokumentų kopijas, tačiau, vadovaujantis Civiliniu kodeksu, šios institucijos gali gauti tik informaciją apie pacientus, bet ne jų ligos istorijų, kurios yra saugomos gydymo įstaigose, kopijas. Šiuos dokumentus galima gauti tik patiems pacientams sutikus, – pabrėžia LGS prezidentas prof. dr. Liutauras Labanauskas. –  „Sodrai“ vykdant kontrolės funkciją reikalinga konkreti specifinė informacija apie pacientą, o ne visa ligos istorija. Panašu, kad dabar medicininių dokumentų svarba nėra iki galo suprantama. Įsivaizduokite situaciją, kai mažo miestelio pradinių klasių mokytojai diagnozuojamas ŽIV, arba neseniai pastojusios moters darbdavio žmona – „Sodros“ specialistė, galinti matyti visą jos ligos istoriją. Visos medicininės informacijos pateikimas tretiesiems asmenims be paties paciento sutikimo gali pakenkti tiek asmeniniam, tiek ir profesiniam paciento gyvenimui.“

Pasak LGS prezidento, dėl egzistuojančios tvarkos gali nukentėti ir pačios pirminės sveikatos priežiūros įstaigos: „Įstatymuose numatyta, kad atsakomybė už pacientų duomenų saugojimą tenka gydymo įstaigai, tad pacientams patyrus žalą dėl informacijos apie juos nutekėjimo, žalos atlyginimo būtų reikalaujama būtent iš gydymo įstaigos, nes pacientai net nežino, kad žala gali atsirasti dėl visai kitų institucijų veiklos.“

2011 m. kovą LGS jau kreipėsi į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją dėl paciento medicininės dokumentacijos teikimo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams, tačiau ministerija nurodė, kad „Sodros“ teritoriniai skyriai kontroliuoja nedarbingumo pažymėjimų, nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo teisėtumą bei pagrįstumą, todėl sveikatos priežiūros įstaigos privalo pateikti jiems pacientų medicininius dokumentus. „Be to, iki šiol vis dar nėra aišku, kaip „Sodros“ teritoriniai skyriai saugo sveikatos priežiūros įstaigų pateiktus pacientų medicinos dokumentus ir užtikrina jų konfidencialumą“, – atkreipia dėmesį prof. L. Labanauskas. Ne tik LGS, bet ir Pasaulio sveikatos organizacija bei Europos nuolatinis gydytojų komitetas, kurio nare yra LGS, yra aiškiai pasisakę, kad prieiga prie duomenų apie paciento sveikatą turi būti ribojama tiek, jog gaunama informacija nebūtų perteklinė ir nebūtų pažeista paciento teisė į asmeninį gyvenimą.

Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse numatyta, kad asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas negali jokiems kitiems asmenims be paciento sutikimo suteikti informacijos apie pacientą arba sudaryti sąlygas gauti oficialių dokumentų kopijas. Išimtis numatoma tik informacijos, bet ne duomenų (t.y. dokumentų kopijų) apie pacientą teikimui, ir ji teikiama tik tais atvejais, kai tai privaloma pagal įstatymus, ir tik tiek, kiek nedaro žalos paciento ar kito asmens privataus gyvenimo interesams.

Daugiau informacijos:
Prof. Liutauras Labanauskas
LGS prezidentas
Mob. tel. +370 687 26242
Faks. +370 5 273 14 00
El. p. lgs@takas.lt

Kontaktai žiniasklaidai:

Justina Vaitkevičiūtė
RsV agentūra „Ad verum“
Tel./faks.+370 5 233 6561
Mob.tel. +370 620 42313
El.paštas justina@adverum.lt

TAIP PAT SKAITYKITE