Sebamed

Globos namai Marijampolėje didina kompleksinių paslaugų prieinamumą sunkią negalią turintiems žmonėms

Slaugos namai paslaugos

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė šiandien dalyvaus Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų naujo Šešupės globos namų padalinio atidaryme. Ministrė dėkoja globos namų ir Marijampolės savivaldybės vadovams, Vilkaviškio vyskupui Rimantui Norvilai bei Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų Globos tarybos pirmininkui kanauninkui Donatui Jasulaičiui už svarų indėlį į socialinių paslaugų plėtrą psichikos ar intelekto negalią turintiems žmonėms, už palaikymą ir bendrystę sprendžiant socialines problemas Marijampolės regione.

Pasak ministrės, Marijampolės savivaldybė demonstruoja didelį proveržį žmonių su negalia institucinės globos pertvarkos srityje ir yra pavyzdys kitoms šalies savivaldybėms. Marijampolėje aktyviai įgyvendinama apsaugotų būstų plėtra žmonėms, kuriems reikalinga minimali socialinio darbo srities specialistų pagalba. Sunkesnę negalią turintys asmenys apgyvendinimo su pagalba paslaugas gali gauti grupinio gyvenimo namuose, kurių daugėja. Žmonės su negalia savo įgūdžius gali ugdyti ne tik įprastuose dienos užimtumo centruose, bet ir atlikti prasmingą bendruomenei užimtumą socialinėse dirbtuvėse, iš kurių daliai žmonių pavyksta įsidarbinti atviroje darbo rinkoje. Marijampolėje neseniai duris atvėrė ir vaikų dienos centras, kuriame individualią profesionalų pagalbą gauna autizmo spektro sutrikimų turintys vaikai.

„Naujų specialiųjų slaugos ir socialinės globos namų atidarymas Marijampolėje užpildo kompleksinių paslaugų poreikį itin sunkią negalią turintiems žmonėms. Galime pasidžiaugti, kad  pietvakarių Lietuvoje padidintas specializuotos slaugos ir socialinės globos paslaugų prieinamumas, yra sukurta nauja tokių paslaugų teikimui pritaikyta infrastruktūra, kurioje bus sudarytos galimybės ir sąlygos turintiems sunkią psichikos ar intelekto negalią žmonėms gauti aukščiausios kokybės, individualius poreikius atitinkančias paslaugas bei reikiamą pagalbą“, – pabrėžia socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė. 

Marijampolės specialieji socialinės globos namai užtikrina socialinę globą senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems žmonėms, turintiems negalią, dėl kurios jie negali gyventi savarankiškai ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra.

Siekiant įgyvendinti institucinės pertvarkos tikslus, numatyta, kad Šešupės globos namų padalinyje pirmumo teise bus apgyvendinami darbingo amžiaus asmenys su sunkia negalia, kuriems jau teikiama socialinė globa socialinės globos įstaigose.

Planuojama, kad per spalio mėnesį į specializuotą slaugos ir socialinės globos padalinį persikels gyventojai iš Didvyžių, Kalvarijos ir Suvalkijos socialinės globos namų. Taip pat įsikels ir asmenys iš  laukiančiųjų patekti į šias įstaigas eilės. Iš viso Šešupės globos namų padalinyje paslaugas vienu metu gaus iki 40 asmenų.

Šešupės globos namų padalinys pastatytas valstybės biudžeto ir ES fondų lėšomis. Projekto vertė – 2,3 miln. eurų, iš jų 2,1 miln. eurų – valstybės biudžeto, 660,8 tūkst. eurų – ES lėšos.

Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų naujo Šešupės globos namų padalinio atidarymas vyks 14 val.

TAIP PAT SKAITYKITE