REXSAN

EASD (Europos diabeto tyrimų asociacijos) pateikta analizė rodo, kad Trajenta™ (linagliptinas) yra veiksmingas ir gerai toleruojamas 2 tipo cukriniu diabetu (CD) sergančių pacientų, kurie yra gydomi ir kitais įvairiais vaistais

Berlynas, Vokietija, ir Indianapolis, JAV, 2012 m. spalio 2 d. –  Boehringer Ingelheim ir Eli Lilly  šiandien paskelbė ir pristatė EASD didelės apimties III fazės klinikinio tyrimo rezultatus bei tris III fazės klinikinių tyrimų apibendrintas analizes. Pateikti duomenys patvirtina, kad Trajenta™ (linagliptinas) yra veiksmingas ir gerai toleruojamas, jį skiriant 2 tipo CD  sergantiems pacientams, o taip pat ir senyviems pacientams bei sergantiems diabetine nefropatija.1,2 ,3-4 Linagliptino tabletė vartojama vieną kartą per parą ir skiriama monoterapijai pacientams, kuriems vien dieta ir fizinis krūvis nepadeda pasiekti glikemijos kontrolės ir kurie netoleruoja metformino arba jo negali vartoti dėl inkstų funkcijos sutrikimo. Linagliptinas taip pat yra patvirtintas sudėtiniam gydymui, derinant su metforminu ir su metforminu bei sulfonilšlapalo dariniu.

„Deja, 2 tipo  CD gydymas yra sudėtingas ir keliantis iššūkių,” teigė prof. Klaus Dugi, bendrovės Boehringer Ingelheim vyresnysis viceprezidentas medicinai. „Dauguma pacientų yra senyvo amžiaus arba serga ir kitomis ligomis. Kuo didesnė mūsų klinikinė patirtis, tuo labiau įsitikiname, kad linagliptinas  veiksmingas ir gerai toleruojamas  2 tipo  CD  sergančių pacientų.”

Boehringer Ingelheim ir Eli Lilly pristatė III fazės klinikinio tyrimo rezultatus. Šiame tyrime 1261 pacientui, kuriam skiriant bazinį insuliną nepavyko pasiekti glikemijos kontrolės, vertintas ilgalaikis papildomai skiriamo linagliptino saugumas ir veiksmingumas, lyginant su placebu.*.Linagliptino saugumas ir toleravimas buvo panašus į placebo. Hipoglikemijų dažnis taip pat buvo panašus abiejose grupėse (linagliptino – 31,4 proc., placebo – 32,9 proc.) ir linagliptiną vartojusių pacientų glikemijos kontrolė buvo geresnė (52 savaitę pagal placebą koreguotas HbA1c pokytis nuo tyrimo pradžios buvo -0,53 proc. [P<0,0001]). 2 tipo CD sergantiems pacientams HbA1c tyrimas atliekamas, norint nustatyti gliukozės kiekio kraujyje rodiklį per pastaruosius du ar tris mėnesius. Kūno svoris išliko nepakitęs abiejose grupėse visu gydymo laikotarpiu.

Linagliptinas, skiriamas kartu su baziniu insulinu*, buvo saugus ir veiksmingas gydant vyresnio amžiaus pacientus (≥ 70 metų). Tokie duomenys gauti atskiroje  dviejų III fazės klinikinių tyrimų bendroje analizėje, kurioje 2 tipo CD sergantiems vyresnio amžiaus pacientams jau skiriamas gydymas baziniu insulinu buvo papildytas linagliptinu arba placebu, vertinant gydymo saugumą ir veiksmingumą 24  savaičių laikotarpiu. Vyresnio amžiaus asmenų, sergančių 2 tipo CD, ligos trukmė yra paprastai ilgesnė, jų beta ląstelių funkcija sumažėjusi, todėl neretai reikalinga skirti sudėtinį gydymą su baziniu insulinu. Šioje pažeidžiamoje senyvų žmonių populiacijoje kartu su baziniu insulinu vartojamas linagliptinas buvo gerai toleruojamas, o bendras nepageidaujamų reiškinių dažnis buvo panašus kaip placebo grupėje. Linagliptinas pagerino glikemijos kontrolę -0.77 proc.(pagal placebą koreguotas HbA1c pokytis nuo tyrimo pradžios [P<0,0001]), nedidindamas hipoglikemijos rizikos (linagliptino grupėje hipoglikemijos atvejų buvo 28,6  proc. o placebo grupėje – 37,2 proc.

Trečiojoje septynių III fazės klinikinių tyrimų analizėje vertinti įvairūs saugumo ir veiksmingumo rodikliai, susiję su linagliptino vartojimu,  skiriant jį vyresnio amžiaus (≥ 65 metų) 2 tipo CD sergantiems  pacientams monoterapijai ir kartu su įvairiais gliukozės kiekį kraujyje mažinančiais vaistais. Šios analizės duomenys parodė, kad vyresnio amžiaus pacientams (≥ 65 metų) skiriamas linagliptinas yra gerai toleruojamas ir nereikalaujantis dozės koregavimo..

Linagliptinas sumažino gliukozės kiekį kraujyje, vertinant -0,62 proc. HbA1c pokytį 24 savaitę nuo tyrimo pradžios  proc. P<0,0001, koreguota pagal placebą). Gliukozės kiekis kraujyje nevalgius labiau sumažėjo linagliptinu gydytiems pacientams (koreguotas pagal placebą vidutinis pokytis -14,8 mg/dl, P<0,0001; -0,82 mmol/l), o nepageidaujamų reiškinių dažnumas buvo panašus kaip  placebo grupėje (71,3 proc. lyginant su 73,3 proc.). Su vaistu susijusių nepageidaujamų reiškinių dažnis linagliptino grupėje buvo panašus kaip  placebo grupėje (18,1proc. lyginant su 19,8 proc.).

„Tai daug vilčių teikiantys duomenys šioje populiacijoje, kurios gydymas sudėtingas,” teigė profesorius Anthony Barnett, Jungtinės Karalystės Birmingemo universiteto medicinos profesorius emeritas. :Daugumai senyvų pacientų kyla papildomų problemų dėl saugumo ir toleravimo, kaip antai gretutinės ligos, sutrikusi inkstų veikla ir didesnė hipoglikemijų rizika. Linagliptinas yra veiksmingas ir gerai toleruojamas vaistas 2 tipo CD  vyresnio amžiaus pacientams gydyti, kurį skiriant nereikia koreguoti vaisto dozės ar atlikti papildomų tyrimų, net ir esant sumažėjusiai inkstų funkcijai. Tokiose situacijose, kai gydymo pasirinkimas tampa vis labiau ribotas, linagliptinas puikiai praplės mūsų gydymo galimybes.”

Kitos analizės duomenimis, linagliptinas buvo veiksmingas ir  pacientams su diabetine nefropatija. Ši komplikacija nustatoma daugeliui 2 tipo CD sergančių ligonių. Šiuo metu 2 tipo CD ir inkstų liga sergantiems pacientams geriamųjų vaistų pasirinkimas yra labai ribotas. Septynių, atsitiktinių imčių, klinikinių tyrimų analizėje duomenys, gauti po 24 savaičių gydymo, buvo sujungti ir suskirstyti į dvi grupes. Į pirmąją grupę įtraukti pacientai, kuriems diabetinė nefropatija nustatyta ankstyvosiose 2 tipo CD stadijose, t.y. pacientai su nuolatine albuminurija (albumino-kreatinino [AK] santykis šlapime 30–3000 mg/g), gydomi pastovia AKF (angiotenziną konvertuojančio fermento) inhibitorių doze arba ARB (angiotenzino II receptorių blokatoriaus) doze. Į antrąją grupę įtraukti diabetine nefropatija sergantys vyresnio amžiaus pacientai (≥65 metų), kurie atitiko AK santykio šlapime kriterijus. Pirmosios grupės pacientai nevartojo arba vartojo kitų geriamųjų gliukozės kiekį kraujyje mažinančių vaistų, o antrosios grupės pacientai vartojo įvairių gliukozės kiekį kraujyje mažinančių vaistų, taip pat ir insulino.

Pirmos grupės pacientų pagal placebą koreguoto HbA1c pokytis ir glikemijos nevalgius pokytis atitinkamai buvo -0,71 proc.ir -1,4 mmol (abiejų P<0,0001). Linagliptinas taip pat ženkliai (33 proc., P<0,05) sumažino AK santykį šlapime. Antrojoje grupėje linagliptinas ženkliai (30 proc. P<0,05) sumažino koreguotą AK santykį šlapime. Albuminurijos sumažėjimas abiejose grupėse buvo didesnis nei buvo tikėtasi, vertinant linagliptino glikemiją mažinantį poveikį.

Europoje linagliptinas (5 mg, vartojamas vieną kartą per parą) yra pavadinimu Trajenta™ (linagliptinas), o JAV – kaip Tradjenta™ (linagliptinas). Tai vieną kartą per parą vartojama tabletė, kuri skiriama kartu su dieta ir fiziniu krūviu, siekiant pagerinti 2 tipo CD sergančiųjųsuaugusių pacientų glikemijos kontrolę. 1 tipo cukrinio diabeto bei diabetinės ketoacidozės (padidėjusio ketonų kiekio kraujyje ar šlapime) linagliptinu gydyti negalima. Europoje linagliptinas nėra patvirtintas vartoti kartu su insulinu. Vartojant linagliptiną nereikia koreguoti dozės esant susilpnėjusiai inkstų funkcijai ar esant kepenų pakenkimui†.

Apie cukrinį diabetą

Manoma, kad pasaulyje 1 ir 2 tipo cukriniu diabetu serga 366 milijonai žmonių. 2 tipo cukrinis diabetas yra dažniausias  ir sudaro apie 90–95 proc. visų diabeto atvejų. Diabetas yra lėtinė liga, kuri pasireiškia, kai organizme nepagaminamas reikiamas insulino kiekis arba jis nėra tinkamai panaudojamas.

Kompanijos „Boehringer Ingelheim“ ir „Eli Lilly “ 2011 m. sausio mėn. kompanijos „Boehringer Ingelheim“ ir „Eli Lilly and Company“ paskelbė sudarančios susivienijančios cukrinio diabeto srityje ir dėmesį sutelksiančios į keturis kuriamus vaistinius preparatus, priklausančius kelioms didžiausioms ir perspektyviausioms vaistų klasėms. Šis susivienijimas jungia dviejų pirmaujančių pasaulyje farmacijos kompanijų stiprybes: „Boehringer Ingelheim“ solidžią profesinę tyrimais paremtų inovacijų patirtį ir „Lilly“ novatoriškus tyrimus, patirtį ir pirmųjų darbų cukrinio diabeto srityje istoriją. Suvienijusios jėgas, kompanijos demonstruoja įsipareigojimą rūpintis cukriniu diabetu sergančiais pacientais, abi kartu telkiasi į pacientų poreikių tenkinimą. Daugiau apie šią sąjungą skaitykite www.boehringer-ingelheim.com arba www.lilly.com.

Apie „Boehringer Ingelheim“

„Boehringer Ingelheim“ grupė yra viena iš 20-ies pasaulyje pirmaujančių farmacijos kompanijų. Kompanija, valdoma iš Ingelheim, Vokietijos, veikia visame pasaulyje ir turi 145 padalinius bei daugiau nei 44 000 darbuotojų. Nuo pat įkūrimo 1885 metais šeimai priklausanti kompanija tiria, diegia, gamina ir parduoda naujus didelės terapinės vertės vaistus, skirtus žmonėms bei veterinarijai.

Viena iš pagrindinių „Boehringer Ingelheim“ kompanijos vertybių yra socialiai atsakingas elgesys. Dalyvavimas socialiniuose projektuose, rūpinimasis darbuotojais ir jų šeimomis, lygių galimybių užtikrinimas visiems darbuotojams yra kompanijos veiklos pagrindas visame pasaulyje. Tarpusavio bendradarbiavimas ir pagarba, taip pat aplinkos apsauga ir išteklių tausojimas yra svarbūs veiksniai visuose „Boehringer Ingelheim“ kompanijos darbuose.

2011 m. „Boehringer Ingelheim“ kompanijos pardavimas siekė apie 13,2 milijardų eurų. Išlaidos tyrimams receptinių vaistų srityje siekia 23,5 proc. jų pardavimų sumos.

Daugiau informacijos www.boehringer-ingelheim.com.

Apie „Eli Lilly “

Pirmaujanti inovacinė korporacija „Lilly“, taikydama naujausius tyrimus, atliekamus visame pasaulyje esančiose laboratorijose, bendradarbiaudama su žymiomis mokslo organizacijomis, vysto vis didėjantį savo farmacijos produktų portfelį. Kompanijos centrinė būstinė yra įsikūrusi Indianapolyje, JAV. Gamindama medikamentus ir skleisdama informaciją „Eli Lilly“ tenkina  svarbiausius medicinos poreikius pasaulyje. Papildomą informaciją apie „Eli Lilly“ galima rasti adresu: www.lilly.com

Apie „Eli Lilly ir Diabetą“   Jau daugiau kaip 85-erius metus kompanija „Eli Lilly“ yra pasaulio lyderė, pradėjusi taikyti farmacijos pramonėje tobuliausius gydymo būdus, kad padėtų žmonėms, sergantiems diabetu. 1923 metais „Eli Lilly“ laboratorijose sukūrė pirmąjį komercinį insuliną pasaulyje, „Eli Lilly“ iki šiol pirmauja, kurdama inovatyvias medicinos priemones ir jų leidimo prietaisus cukriniam diabetui valdyti. Be to, „Eli Lilly“ taip pat yra įsipareigojusi teikti pagalbą ne vien gydymo srityje, bet ir kurti praktines, mokymo ir paramos programas, padedančias sėkmingai gydyti diabetą. Kompaniją veiklai įkvepia ir skatina kiekvieno žmogaus, sergančio cukriniu diabetu, istorija. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.lillydiabetes.com

Šiame pranešime spaudai pateikiami prognoziniai pareiškimai apie linagliptino tabletes, skirtas 2 tipo diabeto gydymui. Tai atspindi bendrovės „EliLilly“ dabartinius įsitikinimus; tačiau kaip ir su kitais tokio pobūdžio įsipareigojimais, vaistų kūrimo ir teikimo rinkai procese yra esminių rizikų bei neapibrėžtumo. Nėra garantijos, kad būsimi klinikinių tyrimų rezultatai ir pacientų patirtis atitiks dabartines tyrimų išvadas arba kad pasitvirtins linagliptino komercinė sėkmė. Informacijos apie šias ir kitas rizikas bei neapibrėžtumus galite rasti bendrovės „Eli Lilly“ naujausiose JAV Vertybinių popierių ir biržų komisijos (angl., Securities and Exchange Commission) ataskaitose (10-Q ir 10-K formos). „Eli Lilly“ neįsipareigoja atnaujinti šių teiginių apie perspektyvas.

KONTAKTINIS ASMUO:
Arnd Prilipp
Esamų ir būsimų produktų CVM
Boehringer Ingelheim GmbH
El. paštas: arnd.prilipp@boehringer-ingelheim.com
Tel.: +49 (6132) 77-2091

Tammy Hull
Vadovas ryšiams
Lilly diabeto padalinys
El. paštas: hullta@lilly.com
Tel.: (317) 651-9116

NUORODOS

1. Yki-Järvinen H, Rosenstock J, Durán-Garcia S, et al. Long-term safety and efficacy of linagliptin as add-on therapy to basal insulin in patients with type 2 diabetes: a 52-week randomised, placebo-controlled trial. Žodinis pranešimas Nr.6, pristatytas 48-ojoje Europos diabeto tyrimų asociacijos (EASD) metinėje konferencijoje. Berlynas, Vokietija. 2012 m. spalio 1-5 d.

2. Groop P, Cooper M, Perkovic V, et al. Effects of the DPP-4 inhibitor linagliptin on albuminuria in patients with type 2 diabetes and diabetic nephropathy. Santrauka. 2012 m. spalio 1-5 d.

3. Patel S, Schernthaner G, Barnett A, et al. Safety and efficacy of linagliptin in elderly patients with type 2 diabetes: evidence from 1331 individuals aged ≥=65 years. Pristatyta 48-ojoje Europos diabeto tyrimų asociacijos (EASD) metinėje konferencijoje. Berlynas, Vokietija. 2012 m. spalio 1-5 d.

4. Woerle HJ, Neubacher D, Patel S, et al. Safety and efficacy of linagliptin plus basal insulin combination therapy in a vulnerable population of elderly patients (age = 70 years) with type 2 diabetes. Pristatyta 48-ojoje Europos diabeto tyrimų asociacijos (EASD) metinėje konferencijoje. Berlynas, Vokietija. 2012 m. spalio 1-5 d.

5. EMA. Trajenta™ (linagliptino) tabletės. Europos vaistų agentūros (EMA) Preparato charakteristikų santrauka. 2011 m..
6. International Diabetes Federation. The Global Burden. Tarptautinės diabeto federacijos (IDF) diabeto atlasas. 2011 m. (5-asis leidimas).
7. Ligų kontrolės ir prevencijos centrai. Šalių duomenys apie diabetą: šalių įvertinimai ir bendroji informacija.
8. International Diabetes Federation. What is Diabetes? Tarptautinės diabeto federacijos (IDF) diabeto atlasas. 2011 m. (5-asis leidimas).

TAIP PAT SKAITYKITE