Venoruton spray purškalas kojoms

Bandymai sutramdyti korupciją – tik žaidimas

Sveikatos apsaugos ministerija, užuot ginusi ligonių interesus, įpareigoja juos pačius kovoti su nesąžiningais gydytojais ir farmacininkais.

Planas nuskalpuoti farmacininkus sužlugo be argumentų

Eina be eilės

Faktai, kai ligoniui atėjus pas gydytoją iš anksto paskirtu laiku tenka gerokai palaukti, yra tokie dažni, kad jais niekas nebesipiktina ir kantriai sėdi prie kabineto durų.

„Farmacijos kompanijų atstovai už durų niekada nelaukia, savo vizitų iš anksto nederina”, – vieną priežasčių, kodėl ligoniai negali patekti pas gydytoją jiems skirtu laiku, atskleidžia Kalniečių poliklinikos šeimos gydytoja Svetlana Afanasjeva.

Ar tikėtina, kad artimiausiu metu tokių faktų nebebus?

Nuo rugsėjo 1 d. vaistų reklamuotojams susitikti su gydytoju jo darbo laiku, skirtu pacientams priimti, draudžia Farmacijos įstatymas.

Tuo siekiama ne tik netrukdyti medikams dirbti su ligoniais, bet ir užkirsti kelią korupcijai, kai farmacininkai paperka gydytojus, kad šie savo pacientams skirtų jų siūlomų vaistų ir preparatų.

Dovanoja tik mažmožius

Į klausimą, ar dažnai farmacijos kompanijų atstovai veržiasi į gydytojų kabinetus, S.Afanasjeva atsako vienareikšmiškai: gana dažnai. Ji tikina pirmenybę teikianti ligoniams.

„Kai turiu mažiau darbo, farmacininkų paprašau palaukti, kol baigsiu konsultuoti visus pacientus, o jei jų yra labai daug, netgi pasiūlau ateiti kitą dieną”, – tokiais savo darbo metodais didžiuojasi gydytoja S.Afanasjeva.

Ji tvirtina informacijos apie naujus vaistus, kurių būna ne taip dažnai, kaip lankosi farmacijos kompanijų atstovai, gaunanti iš seminarų, konferencijų, kuriose stengiasi dalyvauti. Farmacininkai dažniausiai pristato tuos pačius vaistus, tik naujais aspektais.

„Net ir tuos pačius vaistus vartojant atsiranda naujų duomenų, kai, atlikus naujas studijas, pripažįstamas platesnis vaistų vartojimas, papildomas veikimas. Kartais atstovai paprasčiausiai primena rečiau skiriamą vaistą”, – pasakoja gydytoja.

Ji neigia, kad atstovai perspėja apie šalutinį vaistų poveikį. Tokia logika, anot S.Afanasjevos, savaime suprantama.

„Apie neigiamą šalutinį poveikį mes sakome kompanijų atstovams, o ne jie mums. Dažniausiai apie tai užsiminus kalba nutrūksta”, – juokiasi gydytoja.

O kokių dovanų iš farmacininkų ji gauna?

Šiuo klausimu gydytoja S.Afanasjeva nė kiek nepasipiktino ir dievagojosi dažniausiai gaunanti šratinukų, lipdukų. Bloknotų su konkretaus vaisto reklama ji atsisako. Gal dėl to dovanos menkos, kad pirmenybę teikia savo pacientams, o ne vaistų platintojams?

Keisti nėra ko?

Koks tikrasis farmacininkų atstovų vizitų į gydymo įstaigas tikslas?

Brangios kelionės į egzotiškas šalis, nakvynė prabangiuose viešbučiuose ir gurmaniškos vakarienės dovanojamos tiems, kurie farmacininkų reklamuojamus vaistus savo pacientams skiria kone kilogramais.

Sveikatos politikai deklaruoja siekius sutramdyti tokių kyšių gydytojams davėjus ir užkirsti kelią piktnaudžiavimui, gydant ligonius. Prieš dvejus metus buvo patvirtintas Vaistų kainų mažinimo ir prieinamumo gerinimo planas. Pagal jį, patvirtintą sveikatos apsaugos ministro įsakymu, buvo žadama nustatyti farmacijos įmonių atstovų lankymosi ligoninėse ir poliklinikose tvarką: tokie vizitai turėtų būti iš anksto suderinti. Ir apmokestinti.

Dabar pastarojo punkto neliko, o gydymo įstaigų vadovai įpareigoti parengti naują tvarką: iš anksto numatyti renginius, kuriuose medikams kolektyviai būtų pristatomi nauji vaistai ar naujos žinios apie juos.

„Pas mus seniai tokia tvarka ir nieko keisti nereikia”, – į klausimą, kas keisis nuo rugsėjo 1 d., atsakė Šilainių poliklinikos vyr. gydytojas Vidmantas Obelienius.

Jis pripažįsta, kad farmacijos kompanijos, siųsdamos savo agentus į gydymo įstaigas, turi konkrečių interesų. Dažnai, anot vyr. gydytojo, jos yra suinteresuotos reklamuoti tuos vaistus, kurių paklausa maža.

„Pas mus farmacijos kompanijų atstovams jau seniai uždrausta lankytis pas gydytojus per pacientų priėmimą. Didelės save gerbiančios kompanijos seniai suprato, kad lankytis pas kiekvieną gydytoją atskirai neapsimoka. Organizuojant vaistų pristatymo renginius sąnaudų daug mažiau, o rezultatas – tas pats”, – nedvejoja V.Obelienius.

Išlindo farmacininkų ausys

Farmacijos įstatymas papildytas nauja dalimi: vaistų reklamuotojai gali teikti informaciją apie reklamuojamą vaistinį preparatą gydymo įstaigoje vykstančiuose reklaminiuose renginiuose, kurie turi būti organizuojami įstaigos vadovo nustatyta tvarka.

Farmacininkams tai neparanku. Inovatyvios farmacijos pramonės asociacijos direktorius Leonas Kalėtinas Lietuvos gydytojų vadovų sąjungai puolė aiškinti, kas yra gydytojo darbo laikas, skirtas pacientams priimti, kai veržtis į gydytojo kabinetą nebegalima.

„Laikas, skirtas dokumentams tvarkyti ar kvalifikacijai kelti, nėra tas laikas, kai pagal įstatymą vaistų reklamuotojo vizitas pas konkretų gydytoją yra draudžiamas. Pertrauka, gydytojui skirta pavalgyti ir pailsėti, taip pat nelaikoma laiku, skirtu pacientams priimti”, – aiškina L.Kalėtinas.

Nesunku suprasti, kodėl farmacijos kompanijų atstovas taip siekia individualių susitikimų su gydytojais, užuot koncentruotų darbą. Jis medikams, įpareigotiems parengti vaistų reklaminių renginių tvarką, sufleruoja asmeninių susitikimų trukmę – 15 minučių.

Atsakingi patys gydytojai

Ar klausys gydymo įstaigų vadovai farmacininkų lyderio?

„Naują tvarką ir farmacininkų pasiūlymą aptarsime taryboje. Visa tai aktualiau poliklinikoms. Stacionaruose ta tvarka buvo reglamentuota, ji tokia ir liks: farmacininkai lankysis gydytojų kvalifikacijos kėlimo renginiuose ir galės pristatyti savo informaciją grupei žmonių”, – Gydytojų vadovų sąjungos prezidentas Kauno ligoninės generalinis direktorius Stasys Gendvilis išliko diplomatiškas.

Šilainių poliklinikos vadovas V.Obelienius neneigia, kad farmacininkai papirkinėja medikus, kad šie tenkintų jų interesus, ir už bet kokią dovanėlę reikia atidirbti.

„Farmacijos įstatymo pataisos neišspręs problemos, kai gydytojai savo pacientams skiria vaistus, nors jų ir nereikia. Aš nesiruošiu gaudyti mažų kompanijų vaistų platintojų, jei jie lenda į gydytojų kabinetus administracijos ne darbo laiku, o gydytojai juos priima. Tai jiems draudžiama. Jei gydytojas būtų užtiktas bendraujant su farmacininku darbo laiku, būtų baudžiamas administracine tvarka”, – griežtai kalba V.Obelienius.

Pinigai arba ligoniai

Kol gydymo įstaigų vadovai dar rengia vaistų reklamuotojų vizitų į gydymo įstaigas tvarką, sveikatos apsaugos ministras Raimondas Šukys reklamuotojus įpareigojo registruotis tam skirtame žurnale, nešioti darbuotojo tapatybę patvirtinantį dokumentą, turėti rekalmuojamo vaistinio preparato charakteristikų santrauką. Taip ministerija sprendžia korupcijos sveikatos apsaugos sistemoje problemą.

Į klausimą, kodėl neapmokestinamas farmacininkų lankymasis gydymo įstaigose, kaip buvo žadėta, gavome atsakymą raštu.

„Siekiant užtikrinti, kad nebūtų pažeistos pacientų teisės gauti kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas nustatytu laiku, o sveikatos priežiūros specialistams nebūtų trukdoma vykdyti savo pareigų, nutarta atsisakyti vizitų apmokestinimo idėjos, tačiau nuspręsta griežčiau reglamentuoti vaistų reklamuotojų vizitų į asmens sveikatos priežiūros įstaigas tvarką”, – rašoma atsakyme.

Kaip tai bus daroma? Būti griežtais kontrolieriais ministerija įpareigoja ligonius.

„Pacientai, pastebėję, kad vaistų reklamuotojai priimami gydytojo darbo laiku, skirtu pacientams priimti, raginami apie pažeidimą nedelsiant pranešti asmens sveikatos priežiūros įstaigos administracijai ir Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai. Kiekvienas pranešimas bus atidžiai ištirtas, o nustačius pažeidimus bus imtasi atitinkamų priemonių.”

„Sveikatos apsaugos ministerija vaidina principingą, o pataikauja farmacininkams, – tepakomentavo vienos Kauno ligoninės gydytojas, prašęs neskelbti jo pavardės.

Iš Farmacijos įstatymo

Skatinant sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistus skirti, tiekti ar parduoti (išduoti) vaistinius preparatus, draudžiama duoti atlygį pinigais ar natūra, o šiems specialistams – jo prašyti ar jį priimti.

Vaistinių preparatų reklaminiuose renginiuose vaišingumas turi neužgožti renginio pagrindinio tikslo ir gali būti rodomas tik dalyvaujantiems sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams. Draudžiama apmokėti šių specialistų kelionės, apgyvendinimo ir kitas išlaidas.

Profesiniuose (moksliniuose) renginiuose vaišingumui neturi būti suteikiama tiek reikšmės, kiek pagrindiniam renginio tikslui. Leidžiama apmokėti tik sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistų, dalyvaujančių šiuose renginiuose, kelionės, apgyvendinimo, maitinimo ir (ar) registracijos mokestį.


Diena.lt

TAIP PAT SKAITYKITE