Birželio 27d. Pirmadienis

Tobulybės siekėjai

Peržiūrų skaičius: 28648
Tobulybės siekėjai

Tobulybė priklauso mūsų susikurtam idėjų pasauliui. Nėra dalyko, kurį galėtume pavadinti tobulu, nes visą laiką yra ką tobulinti. Tad kodėl švaistome savo energiją, siekdami to, kas nepasiekiama?

Siek geriausio

Noras tobulėti bei geriau išmanyti menus, mokslą, technologijojas ir kitas sritis – neatsiejama, įgimta žmogaus savybė. Mums patinka, kai gyvenimas krypsta teigiama linkme. Tačiau ne visada tobulybės troškimas veda teisingu keliu. Dažnai siekdami gauti tai, kas geriausia, sunaikiname tai, kas jau yra gerai. Nors tobulybė skatina žmogų siekti geriausių rezultatų įvairiose gyvenimo srityse, kai kurių asmenų (perfekcionistų) šis troškimas būna pernelyg stiprus ir sukelia problemų darbe, socialiniame bei emociniame gyvenime.

Tobulybės siekėjai dažnai gyvena normalų asmeninį gyvenimą, nepripažindami (ar net nepastebėdami), kad jų elgesys yra problemiškas. Perfekcionistą nuo žmogaus, siekiančio pagerinti savo gyvenimą bei ieškančio gerovės, galime atskirti pagal kelis požymius.

Nerealūs uždaviniai. Perfekcionisto galutinis uždavinys yra tobulybė – tai, kas neįmanoma, nes visada yra kur tobulėti. Tobulybės siekėjas ne tik užsibrėžia nerealius uždavinius, bet ir stokoja lankstumo įgyvendinti juos skirtingomis aplinkybėmis. Tai – absoliutūs uždaviniai – „viskas arba nieko“, „balta arba juoda“. Jei perfekcionistas nepasiekia to, ką užsibrėžė, t. y. tobulybės, savo rezultatus vertina kaip niekam tikusius ir nenaudingus. Šio tipo žmonėms susitaikymas su vidutiniais rezultatais yra jų sugretinimas su vidutinybe, o dėl to jie itin išgyvena.

Tobulėjimo procesas nekelia pasitenkinimo. Siekdamas tobulėti darbe, asmeniniame gyvenime ir pan., perfekcionistas yra domisi tik galutiniu tikslu. Jam nesvarbu tai, ką jis išmoko pakeliui, jam neteikia malonumo ir tai, kad jis tobulėja po truputį – laiptelis po laiptelio, žingsnis po žingsnio. Ir jeigu pasiekęs kopėčių viršūnę, jis nepasiekia to, ką buvo užsibrėžęs (kartais net jis pats nežino, kaip tai aiškiai apibrėžti), visas kilimo aukštyn procesas jam yra bergždžias. Dėl to jis labai nusivilia ir atsižada savo tikslų. Nusiteikimas viską daryti tobulai neleidžia perfekcionistui mėgautis jokia veikla.

Perfekcionisto galutinis uždavinys yra tobulybė – tai, kas neįmanoma, nes visada yra kur tobulėti.

Netolerancija nusivylimui. Žmogui nusivylimo jausmas, nepatenkinus savo lūkesčių, poreikių ir norų, yra visiškai normalus. Skirtumas tas, kad perfekcionistas perdėtai reaguoja į pačią mažiausią ir nereikšmingiausią klaidą. Jo reakcija gali būti nuo įtūžio ir agresyvaus elgesio iki depresijos ir savęs žlugdymo.

Nesėkmės baimė. Perfekcionistas vadovaujasi klaidingu įsitikinimu, kad aplinkiniai iš jo visada tikisi geriausio. Tokio žmogaus esminis poreikis – visada patikti kitiems bei būti jų pripažintam, todėl jis baiminasi, kad nepateisins lūkesčių tų, kurie jį supa. Labai bijo nepripažinimo ir pažeminimo. Perfekcionistas nepakankamai pasitiki savimi, nes niekada nesijaučia ką nors darąs gerai, visada mano galįs padaryti geriau.

Klaidos lygu silpnybė. Klysti tvarkant kasdieninius reikalus yra visiškai natūralu ir įprasta. Kad ir kaip stengtumėmės daryti viską gerai, galime suklysti: blogai pasakytas žodis, veržlė, kurią pamirštame priveržti, batai, kuriuos gailimės nusipirkę, ir t. t. Perfekcionistas nepakenčia klydimo idėjos, mano, kad jis viską turi atlikti tobulai, ir, jeigu tai nepavyksta, jaučiasi žlugęs ir niekam nereikalingas. Jis pernelyg savikritiškas. Šiems žmonėms klaidos yra silpnybės simbolis, bet ne galimybė išmokti. Jiems nepatinka ne tik jų pačių klaidos, jie netoleruoja ir kitų klaidų, priekaištauja dėl jų, ypač savo artimiausiems žmonėms: savo sutuoktiniui, šeimai, bendradarbiams ir t. t., kartais net žiauriai. Perfekcionistai linkę manyti, kad visi turėtų siekti tobulybės, o tiems, kurie to nedaro, prikaišioja, kad yra susitaikėliai ar netgi niekam tikę.

Neigiama reakcija į kritiką. Kritikuojamas perfekcionistas dažnai užima kraštutinę gynybinę poziciją, nes kritiką vertina kaip į asmeninį išpuolį. Jis negali toleruoti savo klaidų, todėl bet kokia kaina vengia situacijų, kuriose yra kritikuojamas jo elgesys, arba sugaišta valandų valandas gindamasis, nes negali pripažinti savo nesėkmės. Perfekcionistas nepakankamai savimi pasitiki, kad pripažintų, jog suklydo.

Sukelia įvairių problemų

Perfekcionizmas sukuria nepageidaujamų situacijų įvairiose gyvenimo srityse (darbe, šeimoje, meilėje ir pan.) ir netgi tampa patologinių sutrikimų priežastimi. Kokios galimos neigiamos perfekcionizmo pasekmės?

Problemos darbe. Pastangos gauti didžiausią naudą ne visada duoda teigiamus rezultatus. Siekdamas tobulybės, perfekcionistas rūpinasi ir išgyvena dėl menkiausios nereikšmingos detalės. Jam neužtenka, kad darbas atliktas gerai: visada gali būti geriau, todėl niekada nebūna patenkintas. Nuolatinis darbų peržiūrėjimas bei tikrinimas gaišina ir stabdo atliekamą darbą, o tai kelia laiko paskirstymo problemų. Perfekcionistas nėra patenkintas tuo, ką daro, jis vertina tiktai galutinį rezultatą, kuris beveik visada jam nepatinka.

Problemos šeimoje. Asmens perfekcionizmas yra stipri kliūtis asmeniniams santykiams. Perdėtas reiklumas ne tik sau, bet ir kitiems sukelia artimųjų antipatiją. Perfekcionistai linkę nepagrįstai nurodinėti kitiems trūkumus ir klaidas (kad ir kokios nereikšmingos jos būtų), manydami, kad taip aplinkiniams daro paslaugą. Visada tikisi iš kitų tobulumo ir susierzina, kai taip nėra. Jų romantiški santykiai paprastai būna nepastovūs, jiems sunku susirasti patinkamą žmogų, nes pernelyg idealizuoja gerą porą. Kartais nutraukia gerus santykius tik dėl to, kad neatitinka susikurto poros idealo (vėlgi vadovaujasi principu „viskas arba nieko“).

Depresija. Dėl polinkio nusistatyti aukštus uždavinius ir standartus, dėl perdėtos savikritikos perfekcionistas lengvai patiria nusivylimą ir neviltį, o tai lemia depresinio pobūdžio emocinius sutrikimus. Šį ryšys įrodytas įvairiais moksliniais tyrimai, ir netgi siejamas su savižudybe.

Visuomenės baimė. Individas gali nerimauti, blogai jaustis socialinėse situacijose, ypatingai tose, kuriose yra vertinamas (kalbėjimas auditorijai, pokalbio inicijavimas, jo palaikymas ir t. t.). Perfekcionistai bijo būti nepripažinti, todėl dažnai vengia dalyvauti socialinėje veikloje, bendrauti.

Obsesinis-kompulsinis sutrikimas. Šio tipo sutrikimas būdingas nelankstiems, griežtiems, reikliems sau, pedantiškiems bei siekiantiems tobulumo žmonėms. Perdėtas perfekcionisto polinkis rūpintis mažiausiomis smulkmenomis ieškant tobulybės gali nuvesti iki absurdiškų ir pataloginių situacijų, būdingų šiam asmenybės sutrikimui. Net nereikšmingiausia asimetrija (daiktas, esantis trimis centimetrais dešiniau, negu turėtų būti padėtas, truputį pakrypusi viena paveikslo kraštinė ir t. t.) juos erzina ir jie nenurimsta tol, kol kelis kartus nepatikrina to, ką padarė (ar užsuko dujas, užrakino duris ir pan.).

Apmąstymai apie internetinius komentarus

Apmąstymai apie internetinius komentarus

Visi, kas rašė internete puikiai žino, kad internetiniai komentarai dažnai būna pikti, subjektyvūs, įžeidinėjamas autorius, arba komentatoriai tiesiog šnekasi tarpusavyje, pamiršę ką komentavo. Aišku, kalbu apie didžiuosius portalus. Mažesniuose,...


Gydymasis fotografavimu

Gydymasis fotografavimu

Fotografijos techninė, meninė ir filosofinė pusės aprašytos labai plačiai. Bet kur kas rečiau ji nagrinėjama iš psichologinio požiūrio taško. Kokią būseną galima sukurti fotografavimo pagalba? Ką apie save galima sužinoti iš savo ir kitų...


Apie paauglio vidinį pasaulį

Apie paauglio vidinį pasaulį

Apie paauglystę pastaruoju metu kalbama daug. Konfliktams su vaikais lengvai priklijuojama paauglystės problemų etiketė. Visi žino, kad paaugliai nesivaldo, liguistai susirūpinę savo išvaizda, ima veržtis pas draugus ir priešgyniauja tėvams. Bet...


Psichoterapeutas O. Lapinas: "XXI amžiuje stresai tapo subtilesni"

Psichoterapeutas O. Lapinas: "XXI amžiuje stresai tapo subtilesni"

Kalbėdamas apie nuolatinį žmonių palydovą - stresą - vienas populiariausių šių dienų psichoterapeutų ir publicistų Olegas Lapinas mini dvi minėto reiškinio puses: nerimą, kurį lydi bejėgiškumas, bei monotoniją, kuri neatsiejama nuo mobilumo. Nuo...


Sapnai - tai durys į savęs atskleidimą

Sapnai - tai durys į savęs atskleidimą

Kas jums ateina į galvą išgirdus apie sapnų aiškinimą? Tikėtina, kad populiarių žurnalų sapnininkai. Iš tikrųjų egzistuoja mokslinis sapnų aiškinimas pradėtas dar Z. Froido ir K.G. Jungo. Trumpai pasidalysiu savo kaip daugelį metų praktikavusio...


Nieko nepripjoviau

Nieko nepripjoviau

Kuris laikas mąstau apie įdomų reiškinį: tamsiąją inteligentų pusę, kuri aiškiai įrodo pasąmonės egzistavimą. Kai kurie daug pasiekę, labai kultūringi, gal net drovūs mokslo ir meno žmonės labai mėgsta juodą humorą, grubius "praporščikų"...


Jausmų patvirtinti žodžiais vyrai neskuba

Jausmų patvirtinti žodžiais vyrai neskuba

Vyrai ir moterys iš prigimties yra skirtingi. Šių skirtumų nepaisymas dažnai sukelia bėdų, kurių galėtų ir nebūti. Pagal senovės ezoterinius simbolius vyras – tai linija, tiesė, moteris – apskritimas, sfera. Virve neįmanoma išmatuoti...


Darboholizmas, pedantizmas, skrupulingumas

Darboholizmas, pedantizmas, skrupulingumas

Kaip ir daugelis gydytojų, galiu užjausti savo pacientus, nes atrandu savyje visų ligų po truputį. O ypač aštriai sergu darboholizmu ir perfekcionizmu, kuris pasibaigus atostogoms kas dieną įgauna vis didesnį pagreitį. Štai penktadienio vakaras,...


Geriau už kalnus gali būti tik kalnai

Geriau už kalnus gali būti tik kalnai

Kelionės į kalnus dažnai romantizuojamos, kalnais "susergama". Tai rodo, kad jos labai veikia žmogaus psichiką. Kokio poveikio galima tikėtis kopiant į kalnus? Galbūt toks žygis gali iš esmės pakeisti asmenybę? Praėjusią vasarą didelis...


Nesu gera

Nesu gera

Rašytojas T. Vailderis yra pasakęs: "Kodėl geri žmonės dažniausiai būna kvaili?" Kodėl kai kuriems žmonėms taip sunku pasakyti "ne" ir juos gali tąsyti bet kas? Nenuostabu, kad jų sveikata sušlubuoja. Mes, sugebantieji drąsiai,...


Spūstys: kas stresuoja labiau - vyrai ar moterys?

Spūstys: kas stresuoja labiau - vyrai ar moterys?

Navigacijos sistemų gamintojo "TomTom" atliktas tyrimas parodė, kad vyrai patiria septynis kartus stipresnį stresą eismo kamščiuose nei moterys. Didžiosios Britanijos psichologai gavo tokias išvadas ištyrę savanorių, įstrigusių...


Rimos pasakojimas. „Esu suaugęs alkoholiko vaikas, ir tai paliko žymę visam mano gyvenimui“

Rimos pasakojimas. „Esu suaugęs alkoholiko vaikas, ir tai paliko žymę visam mano gyvenimui“

Priklausomybė – skaudi ir sunki liga, kuri paliečia ne tik priklausomą žmogų, bet ir jo artimuosius. Woititzas Janetas Geringeris knygoje „Suaugę alkoholikų vaikai“ rašo: „Alkoholizmas yra liga. Tai, kad esi alkoholiko...


Ką daryti, kai darbuotojas išeina?

Ką daryti, kai darbuotojas išeina?

Patarimų, kaip taktiškai išeiti iš darbo – daug. Dar daugiau prirašyta apie tai, kaip kristi į akį potencialiam darbdaviui ir kaip elgtis naujoje darbo vietoje. Tačiau ką daryti vadovui, pas kurį ateina talentingiausias jo darbuotojas ir...


Tuščias šiuolaikinis žmogus

Tuščias šiuolaikinis žmogus

"Per tas tris savaites stengiausi pamiršti Girmantą. "Pabėgiojau" per berniukus. Nuvažiavau pas vieną tokį, atrodė vyresnis, negu sakė, nusivyliau, jausmas buvo kaip su gumine lėle. Po to buvo dar keli, su vienu gal tris dienas...


Trumpalaikis stresas – energijos šaltinis

Trumpalaikis stresas – energijos šaltinis

Kai aprėkia viršininkas, netinkamiausiu metu užgęsta automobilio variklis arba atsitinka dar kas nors nenumatyta, nėra laiko pasitraukti į medžių pavėsį ir pamąstyti. Reakcija į nutikimą būna žaibiška. Dažniausiai žaibiškai ji ir praeina,...


Kodėl bijoma

Kodėl bijoma

Ar pažįstamas toks jausmas: staiga kūnu ima žliaugti šaltas prakaitas, širdis, rodos, šoka iš krūtinės, o pakaušiu virpuliukai bėgioja? Akimis, mimika ir visa savo esybe šaukiate, jog... bijote. Tik nežinia kodėl. Prancūzų psichoterapeutai kelių...


Ką daryti, kad negraužtų sąžinė?

Ką daryti, kad negraužtų sąžinė?

Sąžinės graužatis – dėl neištikimybės, konspiracinių planų darbe, bjauraus elgesio šeimoje ir t.t. – labai nemalonus dalykas ir tol, kol nesiimsite priemonių šiai graužačiai nuslopinti, gyvenimas gali būti kartus. Poreikis apvalyti...


Vaikystėje – keisčiausių baimių ataka

Vaikystėje – keisčiausių baimių ataka

Mažuosius persekioja tamsos, sapnų, svetimų žmonių, vabalų ir net mirties baimė. Vaikai bijo pasilikti vieni namuose, bijo tamsos, svetimų žmonių, vabalų, gyvačių, o kai kurie - mirties. Ši baimė gali paveikti vaiko nuotaiką, elgesį ir sveikatą....


Apie paslaptingą dalyką- kūrybą

Apie paslaptingą dalyką- kūrybą

Apie kūrybą galvoju retai: arba kuri, arba nekuri. Bet aplinkiniai kartais išgąsdina klausimais: "Kada bus nauja knyga?" Kaip sukurti ką nors sudėtingo? Gal žino tikri menininkai? Atsargiai bandau klausinėti, kaip jie kuria. Bet jie...


"Perdegusių" moterų karta

"Perdegusių" moterų karta

Beviltiškai bandančios išlaikyti visus namų kampus ir ne tik, moterys vieną dieną namuose "susprogsta". Šiomis dienomis moterys yra spaudžiamos iš visų pusių. Jos turi būti tobulos namų šeimininkės, mamos. O ir darbe joms taikomas ne...


Kaip elgtis išsiaiškinus vyro neištikimybę

Kaip elgtis išsiaiškinus vyro neištikimybę

"Norėčiau Jūsų patarimo, bet net nežinau, kaip viską aprašyti. Kartais atrodo, kad per trisdešimt ketverius metus nugyvenau kelių žmonių gyvenimus. Jei trumpai, tai istorija būtų tokia: esu ištekėjusi, prieš trejus metus buvau išėjusi su...


Kaip elgtis, kai jautiesi boso neįvertinta?

Kaip elgtis, kai jautiesi boso neįvertinta?

"Dirbu nedideliame moterų kolektyve. Mūsų bosas yra vyras. Nors visos darbuotojos darome beveik tą patį darbą, vadovas daug dažniau pastebi jaunesnes, joms padėkoja ar švelniai nurodo klaidas, jeigu kas nors ne taip. Manęs ir kolegės, su...


Neurogrįžtamasis ryšys. Smegenų treniruotės

Neurogrįžtamasis ryšys. Smegenų treniruotės

Laikas pardėti treniruoti mūsų smegenys pasitelkiant neuromokslą. Viskas, kas esame, sutalpinta mūsų smegenyse.Juk psichinė sveikata prasideda nuo smegenų. Ir jei pradėsime suvokti, kad esate išsiblaškę, sunku tampa susikaupti, vargina...


Ar nekeistas masinis ėjimas į kapus per Vėlines?

Ar nekeistas masinis ėjimas į kapus per Vėlines?

"Rašau Jums, norėdama pasidalyti mintimis, kilusiomis per Vėlines. Net nežinau, ar norėčiau kokio nors patarimo. Kaip dauguma žmonių, aplankėme daugybę kapinių. Vyro giminė labai plati, išsimėčiusi po Lietuvą, tad vienos kapinės yra...


Vairuotojas kruvinas, akyse balta

Vairuotojas kruvinas, akyse balta

Dabar užsimerk ir nuosekliai prisimink, kas tą dieną įvyko. Tau reikia pamatyti vaizdus, bet vaizdai turi savaime ateiti į galvą. Kai pamatysi vaizdą, pasakok apie jį. Rytas, visi pagiringi, vasara, juokaujam, mama skambinėja, kad grįžčiau namo,...


Koks sindromas priverčia žmones keiktis?

Koks sindromas priverčia žmones keiktis?

Ar tikrai tie žmonės, kurie kenčia nuo tureto sindromo, negali ištverti nė minutės nenusikeikę? Mokslininkai teigia, kad tik 10 proc. žmonių, kurie kenčia nuo šio sindromo, nekontroliuojamai keikiasi. Dauguma turi nestiprius tikus kaip pavyzdžiui...


Tinkamai įvertinkite save

Tinkamai įvertinkite save

Dažnai pykstate ant kitų? Nuotaikos svyravimai ir nuolatinis išgyvenimas dėl savo nesėkmių – jūsų artimi "draugai"? Jums tai nepatinka, tačiau ir toliau nevengiate neigiamų emocijų? Diagnozė paprasta: jums trukdo per menka...


Kaip atsikelti ryte? 10 klaidų, kurias kartojame kiekvieną rytą

Kaip atsikelti ryte? 10 klaidų, kurias kartojame kiekvieną rytą

Didžiausia klaida, kokią tik galite padaryti, - tai keltis labai anksti, nors tai nėra būtina. Dažnai klausiame savęs "kaip atsikelti ryte?", tačiau dienos darbų liūne paskęsta tiek patarimai, tiek mintys apie tai, kad ryte reikėtų...


Mamos mėgdžioja savo atžalų aprangos stilių

Mamos mėgdžioja savo atžalų aprangos stilių

Mokslininkai skelbia blogas žinias paauglėms: kad ir kaip merginos norėtų išsiskirti išvaizda - joms nepavyks. Kaip praneša livescience.com, mamos mėgdžioja savo paauglių rengimosi stilių. Kaip rašoma naujoje tyrimo ataskaitoje, paauglės dukros...


Kas parašė gyvenimo scenarijų?

Kas parašė gyvenimo scenarijų?

Stovime ant dar vienų metų slenksčio. Tai laikas, kai apmąstome, ar viską darome teisingai, ar esame laimingi? Trečiąjį tūkstantmetį žmonės atsigręžia į savo dvasinius poreikius, nes pastebėjo, kad patenkinę tik materialinius, neranda harmonijos...


lazerineklinika.lt

lazerineklinika.lt

Plaukelių šalinimas lazeriu, veido valymas, kapiliarų šalinimas, frakcinis odos atjauninimas.
www.eraestheticpro.com

www.eraestheticpro.com

Profesionali pasaulinė kosmetika VIENOJE vietoje – NUOLAIDOS iki 50%
TLK kodų paieška

Galimi kodai: nuo A00.0 iki Z99.9