Spalio 20d. Trečiadienis

Tobulybės siekėjai

Peržiūrų skaičius: 28648
Tobulybės siekėjai

Tobulybė priklauso mūsų susikurtam idėjų pasauliui. Nėra dalyko, kurį galėtume pavadinti tobulu, nes visą laiką yra ką tobulinti. Tad kodėl švaistome savo energiją, siekdami to, kas nepasiekiama?

Siek geriausio

Noras tobulėti bei geriau išmanyti menus, mokslą, technologijojas ir kitas sritis – neatsiejama, įgimta žmogaus savybė. Mums patinka, kai gyvenimas krypsta teigiama linkme. Tačiau ne visada tobulybės troškimas veda teisingu keliu. Dažnai siekdami gauti tai, kas geriausia, sunaikiname tai, kas jau yra gerai. Nors tobulybė skatina žmogų siekti geriausių rezultatų įvairiose gyvenimo srityse, kai kurių asmenų (perfekcionistų) šis troškimas būna pernelyg stiprus ir sukelia problemų darbe, socialiniame bei emociniame gyvenime.

Tobulybės siekėjai dažnai gyvena normalų asmeninį gyvenimą, nepripažindami (ar net nepastebėdami), kad jų elgesys yra problemiškas. Perfekcionistą nuo žmogaus, siekiančio pagerinti savo gyvenimą bei ieškančio gerovės, galime atskirti pagal kelis požymius.

Nerealūs uždaviniai. Perfekcionisto galutinis uždavinys yra tobulybė – tai, kas neįmanoma, nes visada yra kur tobulėti. Tobulybės siekėjas ne tik užsibrėžia nerealius uždavinius, bet ir stokoja lankstumo įgyvendinti juos skirtingomis aplinkybėmis. Tai – absoliutūs uždaviniai – „viskas arba nieko“, „balta arba juoda“. Jei perfekcionistas nepasiekia to, ką užsibrėžė, t. y. tobulybės, savo rezultatus vertina kaip niekam tikusius ir nenaudingus. Šio tipo žmonėms susitaikymas su vidutiniais rezultatais yra jų sugretinimas su vidutinybe, o dėl to jie itin išgyvena.

Tobulėjimo procesas nekelia pasitenkinimo. Siekdamas tobulėti darbe, asmeniniame gyvenime ir pan., perfekcionistas yra domisi tik galutiniu tikslu. Jam nesvarbu tai, ką jis išmoko pakeliui, jam neteikia malonumo ir tai, kad jis tobulėja po truputį – laiptelis po laiptelio, žingsnis po žingsnio. Ir jeigu pasiekęs kopėčių viršūnę, jis nepasiekia to, ką buvo užsibrėžęs (kartais net jis pats nežino, kaip tai aiškiai apibrėžti), visas kilimo aukštyn procesas jam yra bergždžias. Dėl to jis labai nusivilia ir atsižada savo tikslų. Nusiteikimas viską daryti tobulai neleidžia perfekcionistui mėgautis jokia veikla.

Perfekcionisto galutinis uždavinys yra tobulybė – tai, kas neįmanoma, nes visada yra kur tobulėti.

Netolerancija nusivylimui. Žmogui nusivylimo jausmas, nepatenkinus savo lūkesčių, poreikių ir norų, yra visiškai normalus. Skirtumas tas, kad perfekcionistas perdėtai reaguoja į pačią mažiausią ir nereikšmingiausią klaidą. Jo reakcija gali būti nuo įtūžio ir agresyvaus elgesio iki depresijos ir savęs žlugdymo.

Nesėkmės baimė. Perfekcionistas vadovaujasi klaidingu įsitikinimu, kad aplinkiniai iš jo visada tikisi geriausio. Tokio žmogaus esminis poreikis – visada patikti kitiems bei būti jų pripažintam, todėl jis baiminasi, kad nepateisins lūkesčių tų, kurie jį supa. Labai bijo nepripažinimo ir pažeminimo. Perfekcionistas nepakankamai pasitiki savimi, nes niekada nesijaučia ką nors darąs gerai, visada mano galįs padaryti geriau.

Klaidos lygu silpnybė. Klysti tvarkant kasdieninius reikalus yra visiškai natūralu ir įprasta. Kad ir kaip stengtumėmės daryti viską gerai, galime suklysti: blogai pasakytas žodis, veržlė, kurią pamirštame priveržti, batai, kuriuos gailimės nusipirkę, ir t. t. Perfekcionistas nepakenčia klydimo idėjos, mano, kad jis viską turi atlikti tobulai, ir, jeigu tai nepavyksta, jaučiasi žlugęs ir niekam nereikalingas. Jis pernelyg savikritiškas. Šiems žmonėms klaidos yra silpnybės simbolis, bet ne galimybė išmokti. Jiems nepatinka ne tik jų pačių klaidos, jie netoleruoja ir kitų klaidų, priekaištauja dėl jų, ypač savo artimiausiems žmonėms: savo sutuoktiniui, šeimai, bendradarbiams ir t. t., kartais net žiauriai. Perfekcionistai linkę manyti, kad visi turėtų siekti tobulybės, o tiems, kurie to nedaro, prikaišioja, kad yra susitaikėliai ar netgi niekam tikę.

Neigiama reakcija į kritiką. Kritikuojamas perfekcionistas dažnai užima kraštutinę gynybinę poziciją, nes kritiką vertina kaip į asmeninį išpuolį. Jis negali toleruoti savo klaidų, todėl bet kokia kaina vengia situacijų, kuriose yra kritikuojamas jo elgesys, arba sugaišta valandų valandas gindamasis, nes negali pripažinti savo nesėkmės. Perfekcionistas nepakankamai savimi pasitiki, kad pripažintų, jog suklydo.

Sukelia įvairių problemų

Perfekcionizmas sukuria nepageidaujamų situacijų įvairiose gyvenimo srityse (darbe, šeimoje, meilėje ir pan.) ir netgi tampa patologinių sutrikimų priežastimi. Kokios galimos neigiamos perfekcionizmo pasekmės?

Problemos darbe. Pastangos gauti didžiausią naudą ne visada duoda teigiamus rezultatus. Siekdamas tobulybės, perfekcionistas rūpinasi ir išgyvena dėl menkiausios nereikšmingos detalės. Jam neužtenka, kad darbas atliktas gerai: visada gali būti geriau, todėl niekada nebūna patenkintas. Nuolatinis darbų peržiūrėjimas bei tikrinimas gaišina ir stabdo atliekamą darbą, o tai kelia laiko paskirstymo problemų. Perfekcionistas nėra patenkintas tuo, ką daro, jis vertina tiktai galutinį rezultatą, kuris beveik visada jam nepatinka.

Problemos šeimoje. Asmens perfekcionizmas yra stipri kliūtis asmeniniams santykiams. Perdėtas reiklumas ne tik sau, bet ir kitiems sukelia artimųjų antipatiją. Perfekcionistai linkę nepagrįstai nurodinėti kitiems trūkumus ir klaidas (kad ir kokios nereikšmingos jos būtų), manydami, kad taip aplinkiniams daro paslaugą. Visada tikisi iš kitų tobulumo ir susierzina, kai taip nėra. Jų romantiški santykiai paprastai būna nepastovūs, jiems sunku susirasti patinkamą žmogų, nes pernelyg idealizuoja gerą porą. Kartais nutraukia gerus santykius tik dėl to, kad neatitinka susikurto poros idealo (vėlgi vadovaujasi principu „viskas arba nieko“).

Depresija. Dėl polinkio nusistatyti aukštus uždavinius ir standartus, dėl perdėtos savikritikos perfekcionistas lengvai patiria nusivylimą ir neviltį, o tai lemia depresinio pobūdžio emocinius sutrikimus. Šį ryšys įrodytas įvairiais moksliniais tyrimai, ir netgi siejamas su savižudybe.

Visuomenės baimė. Individas gali nerimauti, blogai jaustis socialinėse situacijose, ypatingai tose, kuriose yra vertinamas (kalbėjimas auditorijai, pokalbio inicijavimas, jo palaikymas ir t. t.). Perfekcionistai bijo būti nepripažinti, todėl dažnai vengia dalyvauti socialinėje veikloje, bendrauti.

Obsesinis-kompulsinis sutrikimas. Šio tipo sutrikimas būdingas nelankstiems, griežtiems, reikliems sau, pedantiškiems bei siekiantiems tobulumo žmonėms. Perdėtas perfekcionisto polinkis rūpintis mažiausiomis smulkmenomis ieškant tobulybės gali nuvesti iki absurdiškų ir pataloginių situacijų, būdingų šiam asmenybės sutrikimui. Net nereikšmingiausia asimetrija (daiktas, esantis trimis centimetrais dešiniau, negu turėtų būti padėtas, truputį pakrypusi viena paveikslo kraštinė ir t. t.) juos erzina ir jie nenurimsta tol, kol kelis kartus nepatikrina to, ką padarė (ar užsuko dujas, užrakino duris ir pan.).

Psichoterapeutas O. Lapinas: "XXI amžiuje stresai tapo subtilesni"

Psichoterapeutas O. Lapinas: "XXI amžiuje stresai tapo subtilesni"

Kalbėdamas apie nuolatinį žmonių palydovą - stresą - vienas populiariausių šių dienų psichoterapeutų ir publicistų Olegas Lapinas mini dvi minėto reiškinio puses: nerimą, kurį lydi bejėgiškumas, bei monotoniją, kuri neatsiejama nuo mobilumo. Nuo...


Vokiečiai nenori bučiuotis darbo vietoje

Vokiečiai nenori bučiuotis darbo vietoje

Vokietijos organizacija, kuri teikia patarimus etiketo ir socialinio elgesio klausimais, ragina uždrausti pasisveikinimo bučinius darbo vietoje. Anot jos atstovų, tradicija savo bendradarbius ar verslo partnerius bučiuoti į skruostą nepriimtina...


Ernestas Lapinskas: "Vargina ne sunkus darbas, o prastas poilsis"

Ernestas Lapinskas: "Vargina ne sunkus darbas, o prastas poilsis"

Psichologas Ernestas Lapinskas pabrėžia, kad emocinis nuovargis daug kenksmingesnis už fizinį, o ištisinis televizoriaus žiūrėjimas emocijas ne turtina, o skurdina. Psichologą kalbina Stanislovas Kairys. Neseniai Europos šalyse vykdytas tyrimas...


Gydymasis fotografavimu

Gydymasis fotografavimu

Fotografijos techninė, meninė ir filosofinė pusės aprašytos labai plačiai. Bet kur kas rečiau ji nagrinėjama iš psichologinio požiūrio taško. Kokią būseną galima sukurti fotografavimo pagalba? Ką apie save galima sužinoti iš savo ir kitų...


Kaip reaguoti į pagyrimus?

Kaip reaguoti į pagyrimus?

"Prieš metus atvažiavau studijuoti į Šiaulius iš nedidelio miestelio. Mano gyvenimas ryškiai pasikeitė: ne tik išvažiavau iš tėvų namų, bet ir susiradau naujų draugų, su kuriais leidžiu laiką ir diskutuoju įvairiais klausimais. Būtent iš...


3 klausimai psichologei apie depresiją po gimdymo. Dvi istorijos

3 klausimai psichologei apie depresiją po gimdymo. Dvi istorijos

Ligų klasifikacijoje nerasite depresijos po gimdymo kaip atskiros ligos. Ji gali prasidėti nėštumo metu ir pirmaisiais metais po gimdymo, vėliau atsiradę depresijos požymiai jau nebus priskiriami šiai depresijai. Skaičiuojama, kad nuo 5 iki 25...


Dvasingumas pischoterapijoje- nesuprastas, bet būtinas

Dvasingumas pischoterapijoje- nesuprastas, bet būtinas

Visą laiką galvodavau - na ir kaip mes tuos žmones gydom? Keisčiausia, kad jie išgyja. Kai po terapijos paklausi, kas būtent padėjo, neretai klientų paaiškinimai būna keisti, jiems patiems tesuprantami. O kartais su klientais ima nesisekti, nors...


Psichologinė paslaugos psichologiniuose ir dvasiniuose centruose: ką rinktis?

Psichologinė paslaugos psichologiniuose ir dvasiniuose centruose: ką rinktis?

Pastaruoju metu atsirado daug įvairių dvasinių centrų. Tai ir "naujosios bangos" krikščioniškieji judėjimai, tokie kaip "Tikėjimo žodis", ir Rytų religijų mokytojai - budistai, induistai, ir astrologai, ošo, okultistai,...


Klastingą priešą būtina nugalėti

Klastingą priešą būtina nugalėti

Gyvenimas nepatiriant streso – utopija. Gamta jį sumanė tikriausiai tam, kad žmogus išmoktų susidoroti su sunkumais. Tačiau ne visiems pavyksta kiekvieną nesėkmę ir pralaimėjimą priimti kaip pamoką. Kai kurie net nebando kovoti ir iš karto...


Depresija- gerųjų žmonių šešėlis

Depresija- gerųjų žmonių šešėlis

Psichologai žiemą turi daug klientų, nes žiema - tamsus, sukaustytas laikas. Depresija - toks įprastas žodis, toks sunkus žodis. Kiti nesako "depresija", sako: nuovargis, rūpesčiai. "Rytas rūškanas, slegia darganotas oras. Nieko,...


Šeši ištikimybės tipai: kuriam iš jų priklausote jūs?

Šeši ištikimybės tipai: kuriam iš jų priklausote jūs?

Ištikimybė – idealių šeiminių santykių pagrindas. Tačiau gyvuoja ir kita nuomonė, kad ištikimybė – tai kelias nuobodaus gyvenimo ir rutinos link. Psichologų manymu, poros, saugančios ištikimybę, labiau stabilios, fiziškai ir...


Apie neįmanomą kūrėjo charakterį

Apie neįmanomą kūrėjo charakterį

Kai apima niūri nuotaika, ieškau, į ką įsikibti. Galvoju: kurgi tas gėris ir kaip tas gėris realiai pasireiškia tarp žmonių? Populiarioje psichologijoje dabar labai paplitęs žmogaus, kuriam sekasi, įvaizdis. Tas žmogus sveikas, neprieštaringas,...


Kaip įtikti romantikos trokštančiai žmonai?

Kaip įtikti romantikos trokštančiai žmonai?

"Tai, apie ką nusprendžiau Jums parašyti, nėra sveikatos problema, nors, tiesą sakant, gadina man sveikatą. Niekaip neperprantu moterų psichologijos. Artėja žmonos gimtadienis, ir nutariau pakviesti ją ta proga į teatrą, kitaip tariant,...


Tylėjimas – kaip iškalbos priemonė

Tylėjimas – kaip iškalbos priemonė

Apie škotų mokslininką Alexanderį Flemingą (1881–1951) amžininkai pasakojo tokią istoriją. Ryte laboratorijoje diskutuojant apie planuojamą eksperimentą, visi išdėstė savo nuomones, o A. Flemingas ištarė vienintelį žodį:...


Vasaros romanas baigiasi psichologo kabinete

Vasaros romanas baigiasi psichologo kabinete

Po atostogų – pas psichologą. Deja, bet kai kam nutinka ir taip, kad užuot pailsėję ir atsipalaidavę žmonės puola į gilią depresiją. To priežastimi gali tapti ir kurortinis romanas. Vieniems kurortinis romanas gali suteikti sparnus ir...


Kaip tapti sėkmingam? Laikykitės tokių žmonių patarimų!

Kaip tapti sėkmingam? Laikykitės tokių žmonių patarimų!

"Kiekvienas sėkmingas žmogus yra apdovanotas įžvalga. Jie tam tikrus dalykus pastebi daug anksčiau, nei juos pamato visi kiti," - sakė Billas Gatesas. Būtent šiuo posakiu šiandien ir norėtume pradėti šį įrašą, nes B. Gateso teiginys...


Maitinti krūtimi mergaites gali išmokyti lėlės

Maitinti krūtimi mergaites gali išmokyti lėlės

Artimiausiu metu JAV prekybos tinkluose bus pradėtos pardavinėti gana keistos lėlės, suteikiančios galimybę mažametėms mergaitėms imituoti kūdikio maitinimą krūtimi. Ispanijos kompanijoje "Berjuan" gaminamos lėlės pavadintos"The...


Sėkmės ir laimingo gyvenimo recepto – pas psichologą

Sėkmės ir laimingo gyvenimo recepto – pas psichologą

chologinė būsena turi didžiulės įtakos siekiant tikslo. Krepšinio ekspertai čempionato išvakarėse pastebėjo, kad Lietuvos rinktinės psichologinė pusiausvyra sutrikusi. Kaip ją atkurti, kiekvienam iš mūsų įgyti pasitikėjimo savimi, kai jo trūksta?...


Spalvota televizija - spalvoti sapnai

Spalvota televizija - spalvoti sapnai

Japonų mokslininkų tyrimų rezultatai patvirtina anksčiau iškeltą prielaidą, kad dažniau sapnuoti spalvotai yra linkę jaunesni žmonės. Mokslininkai žmonių galimybę sapnuoti spalvotai tiria jau nuo XX a. pradžios. 1915 – 1950 m. surinkti...


Italijoje gyvena labiausiai "nusivylusios" namų šeimininkės Europoje

Italijoje gyvena labiausiai "nusivylusios" namų šeimininkės Europoje

Italijos namų šeimininkės yra labiausiai "nusivylusios" Europoje ir vis dažniau reiškia nepasitenkinimą įvairiais dalykais nuo vaikų priežiūros iki socialinio aprūpinimo sistemos, rodo trečiadienį paskelbti tyrimo rezultatai. Tyrime,...


Nieko nepripjoviau

Nieko nepripjoviau

Kuris laikas mąstau apie įdomų reiškinį: tamsiąją inteligentų pusę, kuri aiškiai įrodo pasąmonės egzistavimą. Kai kurie daug pasiekę, labai kultūringi, gal net drovūs mokslo ir meno žmonės labai mėgsta juodą humorą, grubius "praporščikų"...


Vyro statusas: kas veikia jį labiau už šlovę, pasiekimus ir pinigus?

Vyro statusas: kas veikia jį labiau už šlovę, pasiekimus ir pinigus?

Kiekvieną žmogų, su kuriuo susiduriame gyvenime, mes sąmoningai ir pasąmoningai įvertiname – iš tokių aplinkinių žmonių "vertinimų" formuojasi žmogaus statusas. Šis, sakykime, "apibrėžimas" - ypač svarbus vyrams....


Kodėl nesugebame susikalbėti?

Kodėl nesugebame susikalbėti?

"Kadangi gyvename visuomenėje, nori nenori tenka susidurti su kitais žmonėmis — ką nors derinti, tartis, tiesiog kaimyniškai bendrauti. Niekaip nerandu atsakymo į nuolat iškylantį klausimą, kodėl žmonės nesusikalba. Kodėl žmogus, kuriam...


Svarbu jausti, kad esi reikalingas

Svarbu jausti, kad esi reikalingas

„Psichologiškai svarbus ne tiek apdovanojimas, kiek jautimas, kad esi reikalingas. Džiaugiesi, kad tai, ką darai, yra žmonėms gerai, kad tai įvertina ir kolegos“, – atviravo V. Stauskas, sukvietęs architektus ir kitus...


Kaip elgtis išsiaiškinus vyro neištikimybę

Kaip elgtis išsiaiškinus vyro neištikimybę

"Norėčiau Jūsų patarimo, bet net nežinau, kaip viską aprašyti. Kartais atrodo, kad per trisdešimt ketverius metus nugyvenau kelių žmonių gyvenimus. Jei trumpai, tai istorija būtų tokia: esu ištekėjusi, prieš trejus metus buvau išėjusi su...


Ar turiu laikytis tokių pat tradicijų kaip močiutė?

Ar turiu laikytis tokių pat tradicijų kaip močiutė?

"Gyvenu su močiute. Ji, kaip ir kiekvienas senas žmogus, nesupranta jaunimo norų ir, jei galėtų, užrakintų mane namuose, "kad tik kas neatsitiktų". Labiausiai pykstamės, prieš kiekvienas Kalėdas, kai noriu išeiti į vakarėlį ar...


Drovumas užkerta kelią į karjerą ir laimę

Drovumas užkerta kelią į karjerą ir laimę

Daugelis iš mūsų tikriausiai prisimintume ne vieną atvejį, kai teko ko nors atsisakyti, praleisti gerą progą susipažinti, sulaukti prastesnio įvertinimo vien dėl to, kad neišdrįsome, pabijojome, per daug kuklinomės, nepasitikėjome savimi. Kas mums...


Meilės preperavimas psichoteapijoje

Meilės preperavimas psichoteapijoje

Nė vieni santykiai nėra tokie rizikingi ir nepareikalauja tiek daug, kaip mylint priimti ir pažinti kitą žmogų. Meilė įjungia visus mūsų jausmus, mes turime mesti kontrolę ir tuo pačiu, suvokti savo baimę būti atstumtu, ir potencialų pyktį...


Kovodamas su paaugliu, suaugęs žmogus visada pralaimi

Kovodamas su paaugliu, suaugęs žmogus visada pralaimi

Kovodami su paaugliais, tėvai visada pralaimi. Ne todėl, kad nepasiekia savo tikslų, o todėl, kad jų neapleidžia jausmas esą jie – prasti tėvai, jei nesugeba tvarkytis su savo vaiku ar jo nesupranta. Taip teigia psichologė Silvestra...


Darboholizmas, pedantizmas, skrupulingumas

Darboholizmas, pedantizmas, skrupulingumas

Kaip ir daugelis gydytojų, galiu užjausti savo pacientus, nes atrandu savyje visų ligų po truputį. O ypač aštriai sergu darboholizmu ir perfekcionizmu, kuris pasibaigus atostogoms kas dieną įgauna vis didesnį pagreitį. Štai penktadienio vakaras,...


lazerineklinika.lt

lazerineklinika.lt

Plaukelių šalinimas lazeriu, veido valymas, kapiliarų šalinimas, frakcinis odos atjauninimas.
www.eraestheticpro.com

www.eraestheticpro.com

Profesionali pasaulinė kosmetika VIENOJE vietoje – NUOLAIDOS iki 50%
TLK kodų paieška

Galimi kodai: nuo A00.0 iki Z99.9

Spila Spila Spila Spila Spila