Sausio 22d. Šeštadienis

Jurga Lūžaitė. Apie humoro jausmą

2012 Spalio 20d.
Peržiūrų skaičius: 25004
Jurga Lūžaitė. Apie humoro jausmą

Vaikai iš prigimties linksmi ir juokingi. Jie juokiasi labai daug. Žymiai daugiau nei suaugusieji. Bet jie negimsta su humoro jausmu, o balandžio pirmoji – puiki galimybė pakalbėti apie juokus, juokavimo kultūrą bei... humoro jausmo ugdymą.

Humoro jausmas – vienas svarbiausių psichinės sveikatos požymių. Juoktis – sveika. Jei bandytume apibūdinti, kas tai yra humoro jausmas, bendriausia prasme būtų galima sakyti, jog tai gebėjimas pastebėti reiškiniuose komiškus ir paradoksalius dalykus bei emociškai į juos reaguoti. Tai tiesiogiai susiję ir su gebėjimu aptikti prieštaravimus, pastebėti ir išskirti priešpriešas tarp teigiamų ir neigiamų žmogaus ar reiškinio bruožų. Toli gražu ne kiekvienas gali juokauti: šiuo atžvilgiu žmones galima suskirstyti į dvi grupes – į tuos, kurie juokus supranta, bet patys juokauti nemoka ir į tuos, kurie ir supranta, ir pajuokauti moka. Bet juoktis galime visi.

O ar daug juokiatės jūs? Kasdien, kelis kartus per dieną, kartą per savaitę? Kas jus prajuokina, ar pats mokate pasijuokti iš savęs, ar turite humoro jausmą? Dažniausiai apie tai nesusimąstome arba neteikiame tam ypatingos svarbos. O reikėtų. Sakyčiau, kad labiau pasisekė tiems, kurie augina vaikus. Vaikai – ne tik rūpinimosi, priežiūros, auklėjimo, bet ir džiaugsmo, o šia prasme kalbant – juoko – šaltinis. Tik kiekvienu amžiaus tarpsniu juokiamasi ir juokaujama kiek kitaip. O be to, pasirodo, kad juokauti galima išmokyti. Didesnis humoro jausmo turėjimas/neturėjimas tam tikra dalimi yra nulemtas genų reiškinys, bet apskritai imant – to galima išmokti.

Vaikai – socialūs iš prigimties, bet jiems reikia sąlygų ir aplinkybių socializuotis. Skaičiau, kad pati pirmoji emocija, kurią patiria kūdikis yra baimė, antroji – pyktis, o tik vėliau atsiranda džiaugsmas ir juokas. Kūdikiui gebėjimas juoktis nėra įgimtas. Pirma jo šypsena įvyksta dėl kompanijos – jis mato, kaip šypsosi mama, tada ir jis nusišypso. O tėvai visada labai laukia tos pirmosios šypsenos, po kurios kūdikis pradeda šypsotis vis dažniau ir daugiau. Vėliau vaikas mato, kaip suaugę juokiasi, ir jis nusijuokia. Maži vaikai (iki 2 metų amžiaus) dažniausiai nesupranta ir nepaaiškins, dėl ko juokiasi, tai vyksta dėl kompanijos arba iš netikėtumo. Slėpynės su netikėtu pasirodymu šiuo tarpsniu yra valdantis žaidimas. Kuo mažylis tampa didesnis, tuo labiau socializuojasi – tai susiję ir su kalbinės bei protinės veiklos vystymusi. Humoras, intelektas ir kalba – tiesiogiai susiję reiškiniai. Ar pastebėjote, kad maži (maždaug 3-5 metų amžiaus) vaikai mus prajuokina labiausiai? Tačiau iš pradžių, pasakę ar padarį kažką juokingo, vaikai tai daro ne specialiai. Jų mąstymas dar labai konkretus ir jie labiausiai juokiasi dėl nesąmonių ir kvailysčių. Juokinga dar ir dėl to, kad juokas pasakomas su labai rimta veido išraiška arba jiems tai pavyksta netikėtai. Prisimenu, kaip kartą keturmetės dukters, jau kurį laiką labai įdėmiai bevartančios knygą paklausiau: „Smilte, ką matai?“ O ji su rimčiausia pasaulyje veido išraiška atsakė: „Ką žiūriu, tą ir matau!“. Še tau kad nori – konkretumo viršūnė. Vaiko pasaulio matymas, laiko ir savęs suvokimas kiekvienu amžiaus tarpsniu unikalus ir reikalingas (kai laukiausi antros dukters, pamenu vyresnėlė sakė: „mama, dabar tu gimdysi leliuką, o paskui mūsų šeimoje leliuką gimdysiu aš“). Pastebėjus tai galima skatinti pozityvų vaiko požiūrį. Lygiai taip pat neigiamus reiškinius galima stabdyti. Jokiu būdu nereiktų juoktis, jei vaikas pasako necenzūrinį žodį, atlieka (kad ir juokingus, bet) ne itin tinkamus gestus, veiksmus.

Dažniausiai tik bebaigdami darželį ar pradėję lankyti mokyklą vaikai jau būna įgiję šiokios tokios gyvenimiškos patirties, kad pradėtų suprasti humorą ir patys sąmoningai pasakyti ar padaryti kažką juokinga. Ateina anekdotų ir juokelių bei nuolatinio krizenimo laikas. Beje, iš pradžių, kai vaikas pradeda tėvams ar draugams pasakoti kokį juoką, jis dar ir papasakoja, kada ir kodėl reikia juoktis.

Humoro jausmą reikia ugdyti, sako psichologai. Nepamirškime, kad vaikai visada savo elgsena seka suaugusiuosius. Vaikus labiausiai prajuokina situacijos netikėtumas. Reiktų mokyti žodžių žaidimų (čia gali padėti ir reklamos ar matyti vaizdai per TV, iš filmų. Labai juokinga buvo, kai dukra pamačiusi ir išgirdusi fantos gėrimo reklamą (ji dar nežinojo, kas tai yra), pradėjo šaukti: „mama, ir aš norėsiu gerti fontaną!“. Arba nuvažiavusi prie ežero bėgo link vandens ir šaukė: „o kur delfinai?!“). Kartu skaityti knygas, pasakoti gyvenimiškas situacijas. Ugdyti vaiko pastabumą, dėmesį detalėms, atmintį. Kartu vartyti siužetinius paveikslėlius. Tiesiog mokyti vaiką visose situacijose įžvelgti teigiamų pusių, o neretai – ir komiškų. Prisiminkime, kad ir mes patys praėjus tam tikram laikui, kažkada nutikusias nelabai malonias situacijas prisimename su šypsena. Galima kartu kurti eilėraščius, sugalvojant kažkokiam žodžiui juokingą ritmišką atsvarą, piešti užrištomis akimis ar duodant kitam užbaigti paties pradėtą piešinį, su žaislais suvaidinti komišką istoriją, iš plastilino nulipdyti juokingą padarėlį, sukurti anekdotą apie kokią nors vaiko baimę, pavyzdžiui, apie raganą. Beje, pasakos – vienas geriausių pavyzdžių vaiko humoro jausmui ugdyti.

Dar vienas būdų mokyti vaiką humoro – išmokyti vaiką linksmintis: žaisti, dainuoti, šokti, dalyvauti išgalvotose veiklose ir šventėse. Per juoką nuimama įtampa ir išnyksta baimė. Humoras įvairiomis gyvenimo situacijomis padeda susivokti, perprasti aplinką. Tačiau vaikas turėtų išmokti suprasti skirtumą tarp juoko ir pajuokos. Su paaugliais reiktų elgtis šiek tiek kitaip. Paaugliui svarbu mokėti reaguoti į netikėtas situacijas su humoru. Pavyzdžiui, viena geriausių teigiamo humoro jausmo skatinimo strategijų būtų duoti paaugliui sukurti komišką poemą ar istoriją apie save. Tai padėtų pakoreguoti savęs vertinimą. Nereiktų išsigąsti, kad paauglystėje humoras tampa pernelyg sarkastiškas, grubus, tik nereikėtų to skatinti, geriau pabandyti vaikui parodyti skirtumą tarp sarkazmo ir pikto juoko, ironijos, žeidžiančios pajuokos. Šiuo laikotarpiu vaikui svarbu sugebėti juoktis ne tik iš kitų, bet ir iš savęs, kai tampa komiškos situacijos objektu (tai padeda nepasimesti). Gebėjimas pasijuokti iš savęs ir per juoką žvelgti į gyvenimą – labai vertinga gyvenime kokybė.

Optimizmas ir pozityvus požiūris į gyvenimą – dvasinės harmonijos ir sveikatos garantija. O sveikata – tai visų pirma gražus pasaulio suvokimas. Gebėjimas dėmesį nukreipti į malonius dalykus, nesėkmę transformuoti į juoką padeda sumažinti įtampą stresinėse situacijose ir su jomis susitvarkyti. Humoro jausmas taip pat padeda santykiuose su kitais žmonėmis. Būtent humoristinė reakciją į stresą, o ne agresija ar kaltė yra pati efektyviausia strategija. Jei vaikas vietoj rėkimų ir skandalų mato, kaip mama ir tėtis juokauja, tuo pačiu taip išreikšdami savo požiūrį į sunkumus, vaikas šį mechanizmą prisijaukina ir pats.

Humoras – tai intelektualinė veikla. Paprastai protingi žmonės turi humoro jausmą. Bet atvirkščia tvarka ši taisyklė neveikia (t.y., jei žmogus visą laiką tik juokauja ir juokauja, tai nereiškia, kad jis yra protingas). Ir kai sakau, kad reikia daugiau juoktis, pozityviai žvelgti į gyvenimą bei ieškoti šviesiųjų visa ko pusių, tai nenoriu pasakyti, kad neigiamas emocijas reikia neigti arba kad į viską žvelgti per rožinius akinius. Lengva juokauti, kai nuotaika gera. Bet kai vaikui negerai – serga, liūdi, pyksta, nusiminęs ar nežinia koks zyzaliukas jame tūno – nereikia to neigti ir sakyti „viskas bus gerai“. Man rodos, kad tą akimirką vaikui nesvarbu, kas bus. Svarbu, kaip yra dabar. Geriausia, matyt, pasistengti apibūdinti ir garsiai įvardyti, kas vaikui yra, ir kartu paieškoti kaip „negerumą“ įveikti – galbūt piktam „ožiukui“ reiktų rimtai pagrasinti, o gal pyktį nupiešti arba duoti jam saldainį, o gal tiesiog susidraugauti su liūdesiu ir leisti jam šiek tiek pabūti. Bet labai neilgai. Svarbiausia sąlyga – padaryti vaiką laimingą, tada jis žymiai dažniau ir mieliau juoksis bei juokaus. Ir, žinoma, patys nepamirškite dažniau juokauti. Humoras vystosi ten, kur juokaujama, vyrauja džiaugsmas ir meilė. Mokykite neįsižeisti dėl juokų, o verčiau atsakyti juoku. Skatinkite vaizdinį ir asociatyvųjį mąstymą bei mąstymą analogijomis. Beje, leidžiant laisvalaikį su vaiku linksmai ir įdomiai, nereikėtų pamiršti toje veikloje atrasti ir pažintinių bei ugdomųjų pusių.

P A B A I G A I

Dėl ko juoktis negalima

Esama dalykų, iš kurių negalima juoktis esant jokioms aplinkybėms. Visų pirma tai fizinės negalios. Visų antra – niekada nesijuokite, kai vaikas jums atveria savo jausmus, kitaip prarasite jo pasitikėjimą. Geriau pasistenkite užjausti ir duokite patarimą. Visada rimtai žvelkite į vaiko problemas, net jeigu jums atrodo, kad tai visai nerimtos problemos.

Didžiausi humoro priešai

Nepasitikėjimas ir netikėjimas (iš serijos „o ką aš galiu pakeisti?“), pesimizmas (negatyvumo įžvelgimas visose situacijose), dvasinis nuovargis („niekam neturiu nuotaikos“), piktdžiuga (piktas juokas, kai nepasiseka ar ištikus kito nelaimei), baimė, autoritarizmas, amžinas rimtumas.

P O P A B A I G O S

Dukra šnekasi su tėčiu:

-Ir aš kažkada būsiu didelė, turėsiu vyrą, leliuką...

Tėtis atsako:

-Jei tik tave kas nors ims į žmonas.

Po kiek laiko dukra jam atsikerta:

-Jei niekas neims, tu būsi mano vyras!

Bernardinai.lt

Psichoterapeutas O. Lapinas: "XXI amžiuje stresai tapo subtilesni"

Psichoterapeutas O. Lapinas: "XXI amžiuje stresai tapo subtilesni"

Kalbėdamas apie nuolatinį žmonių palydovą - stresą - vienas populiariausių šių dienų psichoterapeutų ir publicistų Olegas Lapinas mini dvi minėto reiškinio puses: nerimą, kurį lydi bejėgiškumas, bei monotoniją, kuri neatsiejama nuo mobilumo. Nuo...


Susipažinkite: mazochistas

Susipažinkite: mazochistas

- Šią savaitę kelias dienas žmona nerėkė, tiesiog puiku. O po to vėl ėmė mane mokyti. Ne tą padariau, ne tą pasakiau. Man nuolat kas nors krenta iš rankų, o ji tyčiojasi. Arba ji mane vis skubina, jos reakcija greita, ji daro daug darbų iš karto,...


Ar vyrai ir moterys gali būti tik draugai?

Ar vyrai ir moterys gali būti tik draugai?

Karštos diskusijos šiuo klausimu tęsiasi nuo neatmenamų laikų. Vieni, o tokių dauguma, mano, kad vyras ir moteris niekada nebūna tik draugais, nes jų fizinis skirtingumas visuomet sukelia mažesnį ar didesnį potraukį, ir nors pats žmogus gali jo...


Moterys savanaudiškesnės už vyrus

Moterys savanaudiškesnės už vyrus

Moterys savanaudiškesnės už vyrus ir gerokai dažniau yra linkusios apkalbėti savo draugus jiems už akių, parodė neseniai Didžiojoje Britanijoje atliktos apklausos rezultatai, kuriais remiasi britų dienraštis "The Daily Mail". Tyrėjų...


Koks sindromas priverčia žmones keiktis?

Koks sindromas priverčia žmones keiktis?

Ar tikrai tie žmonės, kurie kenčia nuo tureto sindromo, negali ištverti nė minutės nenusikeikę? Mokslininkai teigia, kad tik 10 proc. žmonių, kurie kenčia nuo šio sindromo, nekontroliuojamai keikiasi. Dauguma turi nestiprius tikus kaip pavyzdžiui...


Poezijos terapija priverčia vėl svajoti

Poezijos terapija priverčia vėl svajoti

Geriausias įrankis kovai su sunkia liga – naujos svajonės ir menas.Dauguma žmonių, sergančių lėtinėmis ligomis, kenčia ir moralinį skausmą. Supratę, kad visi planai žlugo, jie nebenori net gydytis. Specialistai rankų nenuleidžia ir siūlo...


Šokio-judesio terapija: išgirsti savo kūno išmintį

Šokio-judesio terapija: išgirsti savo kūno išmintį

Atlikusi mažą apklausą savo draugų rate, išgirdau labai įvairių ir įdomių atsakymų: „tai tokia kaip light (lengva) psichoterapija, neturintiems didelių problemų, bet turintiems pakankamai laiko ir išteklių, gal labiau skirta...


Kas yra "mūsų elgesys" ir kaip su juo kovoti?

Kas yra "mūsų elgesys" ir kaip su juo kovoti?

Mūsų elgesys – sudėtingas dalykas, tačiau tai nereiškia, kad jam nieko negalima padaryti, taigi jei lemta būti nelaimingam, vadinasi, taip ir bus. Kas nori, aišku, tegul taip mano, neuždrausi. Tačiau kiekvienam, kuriam atgrasi pjauti vedamos...


Pavydas trukdo atrasti galias

Pavydas trukdo atrasti galias

Pavydas yra vienas nemaloniausių jausmų, kuris užvaldo visas žmogaus gyvenimo sritis. Pavyduolis gali pakenkti tiek sau, tiek kitiems, tad vos pajutus šį jausmą, būtina jam ieškoti priešnuodžių. Įsišaknijęs pavydas sustabdo asmenybės augimą ir...


Išgyventi netektį padėjo laiškai mirusiam vyrui

Išgyventi netektį padėjo laiškai mirusiam vyrui

Vyro netektis po daugiau nei 40 bendro gyvenimo metų moteriai buvo didžiulis smūgis. Graužatis ir prasidėjusios sveikatos problemos ją privertė ieškoti pagalbos. Specialistai pastebi, kad šiandienos iškreipta gedulo kultūra nepadeda žmogui...


Demoniška moteris vyrų valdomame pasaulyje

Demoniška moteris vyrų valdomame pasaulyje

Visada jaučiu slaptą pasimėgavimą, kai klausausi nepagražintų pasakojimų apie ydas. Ne dėl to, kad man patiktų nesveikos mintys ar poelgiai, o dėl to kad kai žmogus nebevaidina, jis tampa įdomus, tikras ir atviras naujam požiūriui. Ydų mes visi...


Nevaldomo pykčio proveržiai – perpus sutrumpina gyvenimą

Nevaldomo pykčio proveržiai – perpus sutrumpina gyvenimą

Jau ne tik šeimose, darbovietėse, bet ir viešai daugėja žmonių pykčio proveržių. Tad kaip išmokti suvaldyti pyktį?


Ar kelionės per atostogas priverčia žmogų būti laimingam?

Ar kelionės per atostogas priverčia žmogų būti laimingam?

"Pasaulis yra knyga ir tie, kurie nekeliauja, skaito tik vieną jos puslapį", - teigė Šv.Augustinas. Tokios citatos kaip ši jau ilgus metus vertė žmoniją ieškoti istorijų ten, kur žmonės negyvena ir kur nėra buvę. Tikriausiai daugelis iš...


Nešvaistykime gyvenimo skundams ir aimanoms

Nešvaistykime gyvenimo skundams ir aimanoms

John Mason – krikščioniškų knygų autorius, verslo konsultantas, pamokslininkas, jau keliasdešimt metų įkvepiantis gausias auditorijas. Skirtingai nuo kai kurių šiandien populiarių „gyvenimo trenerių“, J. Mason neskelbia, kad...


Meilė sargdina ar gydo?

Meilė sargdina ar gydo?

Meilė ne visada džiaugsmas ar teigiamos emocijos. Nesėkmė asmeniniame gyvenime gali palaužti sveikatą, net pražudyti žmogų... Ir atvirkščiai - laimingas žmogus iš kitų išsiskiria savo optimizmu, gera sveikata ir mokėjimu džiaugtis gyvenimu. Kodėl...


Dabartiniame technikos, didžiulės  informacijos srauto amžiuje nebespėjam prie greitai kintančio gyvenimo tempo

Dabartiniame technikos, didžiulės informacijos srauto amžiuje nebespėjam prie greitai kintančio gyvenimo tempo

Vis daugėja susirgimų, tokių, kurie prieš kelis dešimtmečius buvo reti, didėja psichinė įtampa, atsiranda psichikos sutrikimai. Vienas iš tokių sutrikimų – depresija. Tai susirgimas, kuria kasmet suserga milijonai žmonių pasaulyje. Atlikti...


Anksti ištekėjusios merginos dažniau kenčia nuo psichikos sutrikimų

Anksti ištekėjusios merginos dažniau kenčia nuo psichikos sutrikimų

Merginos, kurios ištekėjo anksčiau nei joms sukako 18 metų, dažniau gyvenime patiria psichikos problemų, teigia mokslininkai. Kaip praneša "HealthDay News", daug laimingesnės yra tos moterys, kurios amžiną meilę prisiekia sulaukusios...


Intuicija padeda priimti teisingus sprendimus

Intuicija padeda priimti teisingus sprendimus

Konsultuodama žmones dažnai girdžiu: "Aš nujaučiau, kad taip atsitiks..." arba "Žinojau, kad viskas įvyks būtent taip...". Žmonės neretai klausinėja, ar pasitikėti savo nuojauta, intuicija, ar paisyti tik proto ir logiškų...


Ernestas Lapinskas: "Vargina ne sunkus darbas, o prastas poilsis"

Ernestas Lapinskas: "Vargina ne sunkus darbas, o prastas poilsis"

Psichologas Ernestas Lapinskas pabrėžia, kad emocinis nuovargis daug kenksmingesnis už fizinį, o ištisinis televizoriaus žiūrėjimas emocijas ne turtina, o skurdina. Psichologą kalbina Stanislovas Kairys. Neseniai Europos šalyse vykdytas tyrimas...


Psichologas eina į darbą

Psichologas eina į darbą

Poliklinikoje verdantį pacientų ir gydytojų gyvenimą skiria durys. Išsigandęs, susigėdęs ir suirzęs pacientas kovoja su liga, o gydytojas atrodo padėties šeimininkais. Gydytojui, psichologui liejasi dešimtys, šimtai veidų, ligų, problemų, daugelis...


Tylėjimas – kaip iškalbos priemonė

Tylėjimas – kaip iškalbos priemonė

Apie škotų mokslininką Alexanderį Flemingą (1881–1951) amžininkai pasakojo tokią istoriją. Ryte laboratorijoje diskutuojant apie planuojamą eksperimentą, visi išdėstė savo nuomones, o A. Flemingas ištarė vienintelį žodį:...


Vyro statusas: kas veikia jį labiau už šlovę, pasiekimus ir pinigus?

Vyro statusas: kas veikia jį labiau už šlovę, pasiekimus ir pinigus?

Kiekvieną žmogų, su kuriuo susiduriame gyvenime, mes sąmoningai ir pasąmoningai įvertiname – iš tokių aplinkinių žmonių "vertinimų" formuojasi žmogaus statusas. Šis, sakykime, "apibrėžimas" - ypač svarbus vyrams....


Nori sužinoti, ar draugo vaikystė buvo laiminga? Pažiūrėk į jo veidą

Nori sužinoti, ar draugo vaikystė buvo laiminga? Pažiūrėk į jo veidą

Apvytusi ir apdribusi oda, gilios raukšlės - tai liudija, kad žmogaus gyvenimas – nelengvas. Tačiau dabar Edinburgo universiteto mokslininkai atlikę tyrimą išsiaiškino, kad veido bruožai gali pasakyti apie bet kurio žmogaus vaikystę. Tyrimo...


Kaip jūs motyvuojami darbe?

Kaip jūs motyvuojami darbe?

Ar skiriasi darbuotojų ir darbdavių supratimas, kaip turėtų būti motyvuojami darbuotojai, kad dirbdami jaustųsi gerai? Pasak darbuotojų, dalyvavusių darbo paieškos CVbankas.lt tyrime, juos papildomai darbe labiausiai motyvuotų du dalykai –...


Šokio-judesio terapijos užsiėmimų ciklas „Pokyčių erdvė"

Šokio-judesio terapijos užsiėmimų ciklas „Pokyčių erdvė"

Gal jaučiatės gyvenime įstrigę? Kartojasi įprasti veikimo modeliai, tačiau niekaip nepavyksta iš jų išsivaduoti? O gal jaučiate, kad viduje susikaupė neišreikštų emocijų ir tokiai išraiškai tiesiog nėra tinkamos vietos? Gal praradote ryšį su savo...


Psichologinė pagalba - ar išdrįsite kreiptis?

Psichologinė pagalba - ar išdrįsite kreiptis?

Dažnai tenka susidurti su nuomone, kad į psichologą pagalbos kreipiasi tik silpni ir ligoti žmonės, o stiprus žmogus turi pats spręsti savo problemas ir įveikti sunkumus savarankiškai. Tačiau profesionali psichologinė pagalba gali labai pagerinti...


Spūstys: kas stresuoja labiau - vyrai ar moterys?

Spūstys: kas stresuoja labiau - vyrai ar moterys?

Navigacijos sistemų gamintojo "TomTom" atliktas tyrimas parodė, kad vyrai patiria septynis kartus stipresnį stresą eismo kamščiuose nei moterys. Didžiosios Britanijos psichologai gavo tokias išvadas ištyrę savanorių, įstrigusių...


Kūryba ir originalūs sprendimai – mistika ar technika?

Kūryba ir originalūs sprendimai – mistika ar technika?

Kūrybiškumas - ne vien menininkų rūpestis. Jo reikia kas dieną. Organizuojant laisvalaikį, rašant straipsnį, puošiant namus, fotografuojant. Susidūrus su psichologinėmis problemomis kūrybiniai sprendimai tiesiog būtini. Kūrybiškumas svarbus...


Streso įveikimo pamokėlės ( 1 dalis)

Streso įveikimo pamokėlės ( 1 dalis)

Apie stresą, jo priežastis, išsivystymo mechanizmą, juntamus simptomus bei įtaką sveikatai parašytas ne vienas straipsnis. Apie tai daug kalbama įvairiose laidose, susitikimuose. Tačiau "stresas" pastaraisiais metais tapo vienu iš labai...


Vyrai beprotiškai trokšta kuo greičiau tapti tėvais

Vyrai beprotiškai trokšta kuo greičiau tapti tėvais

Pasirodo, ne tik moterys trokšta auginti vaikus, tačiau ir vyrai. Stipriosios lyties atstovai taip pat kenčia nuo "kūdikio karštinės" ir svajoja džiaugtis tėvyste. Šis emocionalus ir fizinis reiškinys – beprotiškas noras turėti...


lazerineklinika.lt

lazerineklinika.lt

Plaukelių šalinimas lazeriu, veido valymas, kapiliarų šalinimas, frakcinis odos atjauninimas.
www.eraestheticpro.com

www.eraestheticpro.com

Profesionali pasaulinė kosmetika VIENOJE vietoje – NUOLAIDOS iki 50%
TLK kodų paieška

Galimi kodai: nuo A00.0 iki Z99.9