Birželio 29d. Trečiadienis

Jurga Lūžaitė. Apie humoro jausmą

2012 Spalio 20d.
Peržiūrų skaičius: 25004
Jurga Lūžaitė. Apie humoro jausmą

Vaikai iš prigimties linksmi ir juokingi. Jie juokiasi labai daug. Žymiai daugiau nei suaugusieji. Bet jie negimsta su humoro jausmu, o balandžio pirmoji – puiki galimybė pakalbėti apie juokus, juokavimo kultūrą bei... humoro jausmo ugdymą.

Humoro jausmas – vienas svarbiausių psichinės sveikatos požymių. Juoktis – sveika. Jei bandytume apibūdinti, kas tai yra humoro jausmas, bendriausia prasme būtų galima sakyti, jog tai gebėjimas pastebėti reiškiniuose komiškus ir paradoksalius dalykus bei emociškai į juos reaguoti. Tai tiesiogiai susiję ir su gebėjimu aptikti prieštaravimus, pastebėti ir išskirti priešpriešas tarp teigiamų ir neigiamų žmogaus ar reiškinio bruožų. Toli gražu ne kiekvienas gali juokauti: šiuo atžvilgiu žmones galima suskirstyti į dvi grupes – į tuos, kurie juokus supranta, bet patys juokauti nemoka ir į tuos, kurie ir supranta, ir pajuokauti moka. Bet juoktis galime visi.

O ar daug juokiatės jūs? Kasdien, kelis kartus per dieną, kartą per savaitę? Kas jus prajuokina, ar pats mokate pasijuokti iš savęs, ar turite humoro jausmą? Dažniausiai apie tai nesusimąstome arba neteikiame tam ypatingos svarbos. O reikėtų. Sakyčiau, kad labiau pasisekė tiems, kurie augina vaikus. Vaikai – ne tik rūpinimosi, priežiūros, auklėjimo, bet ir džiaugsmo, o šia prasme kalbant – juoko – šaltinis. Tik kiekvienu amžiaus tarpsniu juokiamasi ir juokaujama kiek kitaip. O be to, pasirodo, kad juokauti galima išmokyti. Didesnis humoro jausmo turėjimas/neturėjimas tam tikra dalimi yra nulemtas genų reiškinys, bet apskritai imant – to galima išmokti.

Vaikai – socialūs iš prigimties, bet jiems reikia sąlygų ir aplinkybių socializuotis. Skaičiau, kad pati pirmoji emocija, kurią patiria kūdikis yra baimė, antroji – pyktis, o tik vėliau atsiranda džiaugsmas ir juokas. Kūdikiui gebėjimas juoktis nėra įgimtas. Pirma jo šypsena įvyksta dėl kompanijos – jis mato, kaip šypsosi mama, tada ir jis nusišypso. O tėvai visada labai laukia tos pirmosios šypsenos, po kurios kūdikis pradeda šypsotis vis dažniau ir daugiau. Vėliau vaikas mato, kaip suaugę juokiasi, ir jis nusijuokia. Maži vaikai (iki 2 metų amžiaus) dažniausiai nesupranta ir nepaaiškins, dėl ko juokiasi, tai vyksta dėl kompanijos arba iš netikėtumo. Slėpynės su netikėtu pasirodymu šiuo tarpsniu yra valdantis žaidimas. Kuo mažylis tampa didesnis, tuo labiau socializuojasi – tai susiję ir su kalbinės bei protinės veiklos vystymusi. Humoras, intelektas ir kalba – tiesiogiai susiję reiškiniai. Ar pastebėjote, kad maži (maždaug 3-5 metų amžiaus) vaikai mus prajuokina labiausiai? Tačiau iš pradžių, pasakę ar padarį kažką juokingo, vaikai tai daro ne specialiai. Jų mąstymas dar labai konkretus ir jie labiausiai juokiasi dėl nesąmonių ir kvailysčių. Juokinga dar ir dėl to, kad juokas pasakomas su labai rimta veido išraiška arba jiems tai pavyksta netikėtai. Prisimenu, kaip kartą keturmetės dukters, jau kurį laiką labai įdėmiai bevartančios knygą paklausiau: „Smilte, ką matai?“ O ji su rimčiausia pasaulyje veido išraiška atsakė: „Ką žiūriu, tą ir matau!“. Še tau kad nori – konkretumo viršūnė. Vaiko pasaulio matymas, laiko ir savęs suvokimas kiekvienu amžiaus tarpsniu unikalus ir reikalingas (kai laukiausi antros dukters, pamenu vyresnėlė sakė: „mama, dabar tu gimdysi leliuką, o paskui mūsų šeimoje leliuką gimdysiu aš“). Pastebėjus tai galima skatinti pozityvų vaiko požiūrį. Lygiai taip pat neigiamus reiškinius galima stabdyti. Jokiu būdu nereiktų juoktis, jei vaikas pasako necenzūrinį žodį, atlieka (kad ir juokingus, bet) ne itin tinkamus gestus, veiksmus.

Dažniausiai tik bebaigdami darželį ar pradėję lankyti mokyklą vaikai jau būna įgiję šiokios tokios gyvenimiškos patirties, kad pradėtų suprasti humorą ir patys sąmoningai pasakyti ar padaryti kažką juokinga. Ateina anekdotų ir juokelių bei nuolatinio krizenimo laikas. Beje, iš pradžių, kai vaikas pradeda tėvams ar draugams pasakoti kokį juoką, jis dar ir papasakoja, kada ir kodėl reikia juoktis.

Humoro jausmą reikia ugdyti, sako psichologai. Nepamirškime, kad vaikai visada savo elgsena seka suaugusiuosius. Vaikus labiausiai prajuokina situacijos netikėtumas. Reiktų mokyti žodžių žaidimų (čia gali padėti ir reklamos ar matyti vaizdai per TV, iš filmų. Labai juokinga buvo, kai dukra pamačiusi ir išgirdusi fantos gėrimo reklamą (ji dar nežinojo, kas tai yra), pradėjo šaukti: „mama, ir aš norėsiu gerti fontaną!“. Arba nuvažiavusi prie ežero bėgo link vandens ir šaukė: „o kur delfinai?!“). Kartu skaityti knygas, pasakoti gyvenimiškas situacijas. Ugdyti vaiko pastabumą, dėmesį detalėms, atmintį. Kartu vartyti siužetinius paveikslėlius. Tiesiog mokyti vaiką visose situacijose įžvelgti teigiamų pusių, o neretai – ir komiškų. Prisiminkime, kad ir mes patys praėjus tam tikram laikui, kažkada nutikusias nelabai malonias situacijas prisimename su šypsena. Galima kartu kurti eilėraščius, sugalvojant kažkokiam žodžiui juokingą ritmišką atsvarą, piešti užrištomis akimis ar duodant kitam užbaigti paties pradėtą piešinį, su žaislais suvaidinti komišką istoriją, iš plastilino nulipdyti juokingą padarėlį, sukurti anekdotą apie kokią nors vaiko baimę, pavyzdžiui, apie raganą. Beje, pasakos – vienas geriausių pavyzdžių vaiko humoro jausmui ugdyti.

Dar vienas būdų mokyti vaiką humoro – išmokyti vaiką linksmintis: žaisti, dainuoti, šokti, dalyvauti išgalvotose veiklose ir šventėse. Per juoką nuimama įtampa ir išnyksta baimė. Humoras įvairiomis gyvenimo situacijomis padeda susivokti, perprasti aplinką. Tačiau vaikas turėtų išmokti suprasti skirtumą tarp juoko ir pajuokos. Su paaugliais reiktų elgtis šiek tiek kitaip. Paaugliui svarbu mokėti reaguoti į netikėtas situacijas su humoru. Pavyzdžiui, viena geriausių teigiamo humoro jausmo skatinimo strategijų būtų duoti paaugliui sukurti komišką poemą ar istoriją apie save. Tai padėtų pakoreguoti savęs vertinimą. Nereiktų išsigąsti, kad paauglystėje humoras tampa pernelyg sarkastiškas, grubus, tik nereikėtų to skatinti, geriau pabandyti vaikui parodyti skirtumą tarp sarkazmo ir pikto juoko, ironijos, žeidžiančios pajuokos. Šiuo laikotarpiu vaikui svarbu sugebėti juoktis ne tik iš kitų, bet ir iš savęs, kai tampa komiškos situacijos objektu (tai padeda nepasimesti). Gebėjimas pasijuokti iš savęs ir per juoką žvelgti į gyvenimą – labai vertinga gyvenime kokybė.

Optimizmas ir pozityvus požiūris į gyvenimą – dvasinės harmonijos ir sveikatos garantija. O sveikata – tai visų pirma gražus pasaulio suvokimas. Gebėjimas dėmesį nukreipti į malonius dalykus, nesėkmę transformuoti į juoką padeda sumažinti įtampą stresinėse situacijose ir su jomis susitvarkyti. Humoro jausmas taip pat padeda santykiuose su kitais žmonėmis. Būtent humoristinė reakciją į stresą, o ne agresija ar kaltė yra pati efektyviausia strategija. Jei vaikas vietoj rėkimų ir skandalų mato, kaip mama ir tėtis juokauja, tuo pačiu taip išreikšdami savo požiūrį į sunkumus, vaikas šį mechanizmą prisijaukina ir pats.

Humoras – tai intelektualinė veikla. Paprastai protingi žmonės turi humoro jausmą. Bet atvirkščia tvarka ši taisyklė neveikia (t.y., jei žmogus visą laiką tik juokauja ir juokauja, tai nereiškia, kad jis yra protingas). Ir kai sakau, kad reikia daugiau juoktis, pozityviai žvelgti į gyvenimą bei ieškoti šviesiųjų visa ko pusių, tai nenoriu pasakyti, kad neigiamas emocijas reikia neigti arba kad į viską žvelgti per rožinius akinius. Lengva juokauti, kai nuotaika gera. Bet kai vaikui negerai – serga, liūdi, pyksta, nusiminęs ar nežinia koks zyzaliukas jame tūno – nereikia to neigti ir sakyti „viskas bus gerai“. Man rodos, kad tą akimirką vaikui nesvarbu, kas bus. Svarbu, kaip yra dabar. Geriausia, matyt, pasistengti apibūdinti ir garsiai įvardyti, kas vaikui yra, ir kartu paieškoti kaip „negerumą“ įveikti – galbūt piktam „ožiukui“ reiktų rimtai pagrasinti, o gal pyktį nupiešti arba duoti jam saldainį, o gal tiesiog susidraugauti su liūdesiu ir leisti jam šiek tiek pabūti. Bet labai neilgai. Svarbiausia sąlyga – padaryti vaiką laimingą, tada jis žymiai dažniau ir mieliau juoksis bei juokaus. Ir, žinoma, patys nepamirškite dažniau juokauti. Humoras vystosi ten, kur juokaujama, vyrauja džiaugsmas ir meilė. Mokykite neįsižeisti dėl juokų, o verčiau atsakyti juoku. Skatinkite vaizdinį ir asociatyvųjį mąstymą bei mąstymą analogijomis. Beje, leidžiant laisvalaikį su vaiku linksmai ir įdomiai, nereikėtų pamiršti toje veikloje atrasti ir pažintinių bei ugdomųjų pusių.

P A B A I G A I

Dėl ko juoktis negalima

Esama dalykų, iš kurių negalima juoktis esant jokioms aplinkybėms. Visų pirma tai fizinės negalios. Visų antra – niekada nesijuokite, kai vaikas jums atveria savo jausmus, kitaip prarasite jo pasitikėjimą. Geriau pasistenkite užjausti ir duokite patarimą. Visada rimtai žvelkite į vaiko problemas, net jeigu jums atrodo, kad tai visai nerimtos problemos.

Didžiausi humoro priešai

Nepasitikėjimas ir netikėjimas (iš serijos „o ką aš galiu pakeisti?“), pesimizmas (negatyvumo įžvelgimas visose situacijose), dvasinis nuovargis („niekam neturiu nuotaikos“), piktdžiuga (piktas juokas, kai nepasiseka ar ištikus kito nelaimei), baimė, autoritarizmas, amžinas rimtumas.

P O P A B A I G O S

Dukra šnekasi su tėčiu:

-Ir aš kažkada būsiu didelė, turėsiu vyrą, leliuką...

Tėtis atsako:

-Jei tik tave kas nors ims į žmonas.

Po kiek laiko dukra jam atsikerta:

-Jei niekas neims, tu būsi mano vyras!

Bernardinai.lt


Kaip įveikti auditorijos baimę?

Kaip įveikti auditorijos baimę?

"Patarkite, kaip būtų galima įveikti auditorijos baimę. Man greitai trisdešimt, užimu atsakingas pareigas ir gana dažnai reikia skaityti pranešimus prieš auditoriją. Kad kas žinotų, kiek man tai kainuoja! Kad ir kaip kruopščiai pasiruošiu,...


Kai vyrą apima sporto manija

Kai vyrą apima sporto manija

"Ką daryti, kai vyrą apima sporto manija? Kai jam tarsi nebelieka jokių kitų rūpesčių, kaip tik parlėkus iš darbo įsijungti televizorių, atsikimšti alaus ir spoksoti, kaip po futbolo aikštę varinėjamas kamuolys... Negaliu prisiprašyti, kad...


Darboholizmas, pedantizmas, skrupulingumas

Darboholizmas, pedantizmas, skrupulingumas

Kaip ir daugelis gydytojų, galiu užjausti savo pacientus, nes atrandu savyje visų ligų po truputį. O ypač aštriai sergu darboholizmu ir perfekcionizmu, kuris pasibaigus atostogoms kas dieną įgauna vis didesnį pagreitį. Štai penktadienio vakaras,...


Kodėl paaugliai kankina save ir kitus?

Kodėl paaugliai kankina save ir kitus?

Pačiais nelaimingiausiais gyvenimo etapais laikoma paauglystė ir senatvė. Emocinės paauglių problemos neretai prilygsta psichinės ligos simptomams. Paauglystės periodas pastaruoju metu vis ilgėja. Gyventi darosi sudėtingiau ir norint tapti...


Savęs beieškant: kas kaltas, kai jauties blogai?

Savęs beieškant: kas kaltas, kai jauties blogai?

Jeigu tikime likimu, mintinai žinome posakį niekas nevyksta savaime. Viskas vyksta ne savaime. O dėl to, kad taip turėjo būti. Taip seniai jau užprogramuota ir nepriklauso nuo tavo kraujo grupės ar chromosomų tango spirale per laiką – nuo...


3 klausimai psichologei apie depresiją po gimdymo. Dvi istorijos

3 klausimai psichologei apie depresiją po gimdymo. Dvi istorijos

Ligų klasifikacijoje nerasite depresijos po gimdymo kaip atskiros ligos. Ji gali prasidėti nėštumo metu ir pirmaisiais metais po gimdymo, vėliau atsiradę depresijos požymiai jau nebus priskiriami šiai depresijai. Skaičiuojama, kad nuo 5 iki 25...


Italijoje gyvena labiausiai "nusivylusios" namų šeimininkės Europoje

Italijoje gyvena labiausiai "nusivylusios" namų šeimininkės Europoje

Italijos namų šeimininkės yra labiausiai "nusivylusios" Europoje ir vis dažniau reiškia nepasitenkinimą įvairiais dalykais nuo vaikų priežiūros iki socialinio aprūpinimo sistemos, rodo trečiadienį paskelbti tyrimo rezultatai. Tyrime,...


Psichologinės pagalbos tarnybų asociacija kviečia vystyti savanorystės idėją

Psichologinės pagalbos tarnybų asociacija kviečia vystyti savanorystės idėją

Lietuvos telefoninių psichologinės pagalbos tarnybų asociacija (LTPPTA) spalio 4 d. minės 15-ąsias savo veiklos metines. Šia proga rugsėjo 23 dieną Telšiuose organizuojama konferencija, kurios metu pagrindinis dėmesys bus skiriamas savanorystės...


Psichologas eina į darbą

Psichologas eina į darbą

Poliklinikoje verdantį pacientų ir gydytojų gyvenimą skiria durys. Išsigandęs, susigėdęs ir suirzęs pacientas kovoja su liga, o gydytojas atrodo padėties šeimininkais. Gydytojui, psichologui liejasi dešimtys, šimtai veidų, ligų, problemų, daugelis...


Lošimas žmones paverčia ligoniais

Lošimas žmones paverčia ligoniais

Žaidimų manija taip pat pragaištingai veikia asmenybę kaip narkotikai ar alkoholis. Totalizatoriai, loterijos, azartiniai žaidimai lošimo namuose ir prie kompiuterių griauna žmonių gyvenimus. Vienu atveju išsivysčiusi priklausomybė žlugdo žmones...


Kas yra "mūsų elgesys" ir kaip su juo kovoti?

Kas yra "mūsų elgesys" ir kaip su juo kovoti?

Mūsų elgesys – sudėtingas dalykas, tačiau tai nereiškia, kad jam nieko negalima padaryti, taigi jei lemta būti nelaimingam, vadinasi, taip ir bus. Kas nori, aišku, tegul taip mano, neuždrausi. Tačiau kiekvienam, kuriam atgrasi pjauti vedamos...


Autentiškas judesys – kūrybiškumo šaltinis

Autentiškas judesys – kūrybiškumo šaltinis

Visa, kas nauja, dažnai būna sutinkama įtariai ir su nepasitikėjimu. Siūlantys naujoves yra lyg ledlaužiai, privalantys skirti ne tik begalę energijos prasiveržti, bet ir stipriai tikėti tuo, ką daro. Todėl papasakoti apie pasauliui jau pažįstamą,...


Pavasaris - atviram pokalbiui su savimi

Pavasaris - atviram pokalbiui su savimi

Psichologė Dalia Kujalienė pavasarį vadina kritiniu metų laiku: "Būtent tada didelė dalis žmonių pajunta depresijos simptomus". Žiema išsekina, todėl dažnas mūsų pavasarį sutinka kiek pavargęs. D.Kujalienės teigimu, sunerimti vertėtų tik...


Intuicija padeda priimti teisingus sprendimus

Intuicija padeda priimti teisingus sprendimus

Konsultuodama žmones dažnai girdžiu: "Aš nujaučiau, kad taip atsitiks..." arba "Žinojau, kad viskas įvyks būtent taip...". Žmonės neretai klausinėja, ar pasitikėti savo nuojauta, intuicija, ar paisyti tik proto ir logiškų...


Moterys savanaudiškesnės už vyrus

Moterys savanaudiškesnės už vyrus

Moterys savanaudiškesnės už vyrus ir gerokai dažniau yra linkusios apkalbėti savo draugus jiems už akių, parodė neseniai Didžiojoje Britanijoje atliktos apklausos rezultatai, kuriais remiasi britų dienraštis "The Daily Mail". Tyrėjų...


Krizės akivaizdoje būtina susitarti su savimi

Krizės akivaizdoje būtina susitarti su savimi

Atsiradus ekonominei, finansinei ar kitokia krizei, atsiranda ir psichikos sutrikimų. Kaip juos atpažinti ir padėti sau, pasakoja Dainų pirminio sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro vedėjas, gydytojas psichiatras psichoterapeutas...


Diagnozė – perdegė darbe

Diagnozė – perdegė darbe

Žmonės, kurie darbui aukoja pernelyg daug jėgų, energijos ir laiko, galų gale perdega. Pagrindiniai šio sindromo požymiai: nuovargis, išsekimas, iniciatyvumo praradimas, liovimasis domėtis tuo, kas anksčiau atrodė svarbu, gebėjimo patirti...


Pozityvus mąstymas - nuo ko pradėti?

Pozityvus mąstymas - nuo ko pradėti?

Pozityvus mąstymas padeda greičiau pasiekti savųjų tikslų, ženkliai pagerina gyvenimo kokybę, įkvepia ryžto imtis naujų veiklų. Norite išmokti mąstyti pozityviai? Pateikiame keletą vertingų patarimų. Pozityvios mintys. Nuo šiol mąstykite ir...


Kas geriau - nenormali meilė ar susvetimėjimas?

Kas geriau - nenormali meilė ar susvetimėjimas?

Ak, tie nuo meilės kenčiantys žmonės! Meilės istorijos,l kaip ir filmai apie meilę, stipriai sukrečia, ypač kai psichologas į jas gali įsikišti kaip trečias slaptas dalyvis. Matyt, man, kaip ir daugeliui žmonių, šie filmai padeda kartu su herojais...


Eiti pas psichoterapeutą, ar medituoti?

Eiti pas psichoterapeutą, ar medituoti?

Vieni savo problemų eina spręsti pas psichoterapeutus, psichoanalitikus, kiti į jogos centrus, budistinės, kinietiškos, Ošo meditacijos grupes ir tt. Kodėl taip vyksta? Ką pasirinkti? Medituotojai dažnai primena nesveikų keistuolių bendrijas,...


Ligų ištakos – išgyvenimuose

Ligų ištakos – išgyvenimuose

Kūno problemos gali būti susijusios su patirta psichologine trauma."Mūsų pokalbis – mano vaistai", - sakė pirmoji Zigmundo Froido pacientė. Šiandieninė karta vis dažniau problemas, kurios anksčiau priklausė religijos ir medicinos...


Vyro statusas: kas veikia jį labiau už šlovę, pasiekimus ir pinigus?

Vyro statusas: kas veikia jį labiau už šlovę, pasiekimus ir pinigus?

Kiekvieną žmogų, su kuriuo susiduriame gyvenime, mes sąmoningai ir pasąmoningai įvertiname – iš tokių aplinkinių žmonių "vertinimų" formuojasi žmogaus statusas. Šis, sakykime, "apibrėžimas" - ypač svarbus vyrams....


Kodėl man vis nesiseka

Kodėl man vis nesiseka

Tokių ir panašių nusiskundimų kiekvienas girdime vos ne kasdien. Tačiau ar išties daktarai jau nebepadės, ar būtina apsiprasti su galvos skausmais? Ir kodėl gi vieni - sveiki ir laimingi, o kiti nuolat kenčia įvairius negalavimus? Posakyje...


Gebėjimas meluoti mažėja smegenis paveikus magnetiniu impulsu

Gebėjimas meluoti mažėja smegenis paveikus magnetiniu impulsu

Ko gero, melavimo fenomenui metų galėtų būti priskaičiuojama panašiai tiek pat, kiek ir pačiai žmonijos civilizacijai. Žmonės meluoti pradėjo netrukus po to, kai pradėjo komunikuoti. Galima numanyti, jog netrukus iškilo ir naujas motyvas –...


Nuvertinimas — taip pat agresijos forma

Nuvertinimas — taip pat agresijos forma

"Noriu pasidalinti nelabai šventinėmis mintimis. Keletą metų globojame giminaitę, vienišą tėčio seserį, kuriai greitai aštuoniasdešimt. Ligota, sunkiai vaikšto, reikia nemažai pagalbos — ir pas gydytoją nuvežti, ir rūbus bei patalynę...


Santuoka - komandinis žaidimas

Santuoka - komandinis žaidimas

Visi žinome, kad galingiausia jėga mūsų gyvenime yra meilė. Tai ne tik dvasią sušildanti bendrystė – meilės jausmas tikrai įkvepia. Tai didžiulė motyvacija, kurios dėka nuverčiame kalnus be jokių pastangų. Tai viena iš priežasčių, dėl kurių...


Dvasingumas pischoterapijoje- nesuprastas, bet būtinas

Dvasingumas pischoterapijoje- nesuprastas, bet būtinas

Visą laiką galvodavau - na ir kaip mes tuos žmones gydom? Keisčiausia, kad jie išgyja. Kai po terapijos paklausi, kas būtent padėjo, neretai klientų paaiškinimai būna keisti, jiems patiems tesuprantami. O kartais su klientais ima nesisekti, nors...


Ištiko santykių krizė? Štai, kaip ją išgyventi

Ištiko santykių krizė? Štai, kaip ją išgyventi

Tai girdėjote jau milijoną kartų, bet verta pakartoti: net ir stipriausi santykiai susiduria su sunkumais. Problemos yra neišvengiama gyvenimo ir santykių dalis. Tikslas yra ne užsiciklinti ties praeitimi, o dirbti, kad kartu prasmingai kurtumėte...


Kaip pakelti sau nuotaiką?

Kaip pakelti sau nuotaiką?

Jūs galite savo smegenis išvalyti taip, kaip kiti valo savo kūną. Norėdami atsikratyti blogų minčių, prisiminkite "Laimės taisykles": konkrečiu metu galite galvoti tik apie vieną dalyką – jūsų mintys turi būti arba pesimistinės,...


Darboholizamas, pedantizmas, skrupulingumas

Darboholizamas, pedantizmas, skrupulingumas

Kaip ir daugelis gydytojų, galiu užjausti savo pacientus, nes atrandu savyje visų ligų po truputį. O ypač aštriai sergu darboholizmu ir perfekcionizmu, kuris pasibaigus atostogoms kas dieną įgauna vis didesnį pagreitį. Štai penktadienio vakaras,...


lazerineklinika.lt

lazerineklinika.lt

Plaukelių šalinimas lazeriu, veido valymas, kapiliarų šalinimas, frakcinis odos atjauninimas.
www.eraestheticpro.com

www.eraestheticpro.com

Profesionali pasaulinė kosmetika VIENOJE vietoje – NUOLAIDOS iki 50%
TLK kodų paieška

Galimi kodai: nuo A00.0 iki Z99.9