Spalio 16d. Šeštadienis

Jurga Lūžaitė. Apie humoro jausmą

2012 Spalio 20d.
Peržiūrų skaičius: 25004
Jurga Lūžaitė. Apie humoro jausmą

Vaikai iš prigimties linksmi ir juokingi. Jie juokiasi labai daug. Žymiai daugiau nei suaugusieji. Bet jie negimsta su humoro jausmu, o balandžio pirmoji – puiki galimybė pakalbėti apie juokus, juokavimo kultūrą bei... humoro jausmo ugdymą.

Humoro jausmas – vienas svarbiausių psichinės sveikatos požymių. Juoktis – sveika. Jei bandytume apibūdinti, kas tai yra humoro jausmas, bendriausia prasme būtų galima sakyti, jog tai gebėjimas pastebėti reiškiniuose komiškus ir paradoksalius dalykus bei emociškai į juos reaguoti. Tai tiesiogiai susiję ir su gebėjimu aptikti prieštaravimus, pastebėti ir išskirti priešpriešas tarp teigiamų ir neigiamų žmogaus ar reiškinio bruožų. Toli gražu ne kiekvienas gali juokauti: šiuo atžvilgiu žmones galima suskirstyti į dvi grupes – į tuos, kurie juokus supranta, bet patys juokauti nemoka ir į tuos, kurie ir supranta, ir pajuokauti moka. Bet juoktis galime visi.

O ar daug juokiatės jūs? Kasdien, kelis kartus per dieną, kartą per savaitę? Kas jus prajuokina, ar pats mokate pasijuokti iš savęs, ar turite humoro jausmą? Dažniausiai apie tai nesusimąstome arba neteikiame tam ypatingos svarbos. O reikėtų. Sakyčiau, kad labiau pasisekė tiems, kurie augina vaikus. Vaikai – ne tik rūpinimosi, priežiūros, auklėjimo, bet ir džiaugsmo, o šia prasme kalbant – juoko – šaltinis. Tik kiekvienu amžiaus tarpsniu juokiamasi ir juokaujama kiek kitaip. O be to, pasirodo, kad juokauti galima išmokyti. Didesnis humoro jausmo turėjimas/neturėjimas tam tikra dalimi yra nulemtas genų reiškinys, bet apskritai imant – to galima išmokti.

Vaikai – socialūs iš prigimties, bet jiems reikia sąlygų ir aplinkybių socializuotis. Skaičiau, kad pati pirmoji emocija, kurią patiria kūdikis yra baimė, antroji – pyktis, o tik vėliau atsiranda džiaugsmas ir juokas. Kūdikiui gebėjimas juoktis nėra įgimtas. Pirma jo šypsena įvyksta dėl kompanijos – jis mato, kaip šypsosi mama, tada ir jis nusišypso. O tėvai visada labai laukia tos pirmosios šypsenos, po kurios kūdikis pradeda šypsotis vis dažniau ir daugiau. Vėliau vaikas mato, kaip suaugę juokiasi, ir jis nusijuokia. Maži vaikai (iki 2 metų amžiaus) dažniausiai nesupranta ir nepaaiškins, dėl ko juokiasi, tai vyksta dėl kompanijos arba iš netikėtumo. Slėpynės su netikėtu pasirodymu šiuo tarpsniu yra valdantis žaidimas. Kuo mažylis tampa didesnis, tuo labiau socializuojasi – tai susiję ir su kalbinės bei protinės veiklos vystymusi. Humoras, intelektas ir kalba – tiesiogiai susiję reiškiniai. Ar pastebėjote, kad maži (maždaug 3-5 metų amžiaus) vaikai mus prajuokina labiausiai? Tačiau iš pradžių, pasakę ar padarį kažką juokingo, vaikai tai daro ne specialiai. Jų mąstymas dar labai konkretus ir jie labiausiai juokiasi dėl nesąmonių ir kvailysčių. Juokinga dar ir dėl to, kad juokas pasakomas su labai rimta veido išraiška arba jiems tai pavyksta netikėtai. Prisimenu, kaip kartą keturmetės dukters, jau kurį laiką labai įdėmiai bevartančios knygą paklausiau: „Smilte, ką matai?“ O ji su rimčiausia pasaulyje veido išraiška atsakė: „Ką žiūriu, tą ir matau!“. Še tau kad nori – konkretumo viršūnė. Vaiko pasaulio matymas, laiko ir savęs suvokimas kiekvienu amžiaus tarpsniu unikalus ir reikalingas (kai laukiausi antros dukters, pamenu vyresnėlė sakė: „mama, dabar tu gimdysi leliuką, o paskui mūsų šeimoje leliuką gimdysiu aš“). Pastebėjus tai galima skatinti pozityvų vaiko požiūrį. Lygiai taip pat neigiamus reiškinius galima stabdyti. Jokiu būdu nereiktų juoktis, jei vaikas pasako necenzūrinį žodį, atlieka (kad ir juokingus, bet) ne itin tinkamus gestus, veiksmus.

Dažniausiai tik bebaigdami darželį ar pradėję lankyti mokyklą vaikai jau būna įgiję šiokios tokios gyvenimiškos patirties, kad pradėtų suprasti humorą ir patys sąmoningai pasakyti ar padaryti kažką juokinga. Ateina anekdotų ir juokelių bei nuolatinio krizenimo laikas. Beje, iš pradžių, kai vaikas pradeda tėvams ar draugams pasakoti kokį juoką, jis dar ir papasakoja, kada ir kodėl reikia juoktis.

Humoro jausmą reikia ugdyti, sako psichologai. Nepamirškime, kad vaikai visada savo elgsena seka suaugusiuosius. Vaikus labiausiai prajuokina situacijos netikėtumas. Reiktų mokyti žodžių žaidimų (čia gali padėti ir reklamos ar matyti vaizdai per TV, iš filmų. Labai juokinga buvo, kai dukra pamačiusi ir išgirdusi fantos gėrimo reklamą (ji dar nežinojo, kas tai yra), pradėjo šaukti: „mama, ir aš norėsiu gerti fontaną!“. Arba nuvažiavusi prie ežero bėgo link vandens ir šaukė: „o kur delfinai?!“). Kartu skaityti knygas, pasakoti gyvenimiškas situacijas. Ugdyti vaiko pastabumą, dėmesį detalėms, atmintį. Kartu vartyti siužetinius paveikslėlius. Tiesiog mokyti vaiką visose situacijose įžvelgti teigiamų pusių, o neretai – ir komiškų. Prisiminkime, kad ir mes patys praėjus tam tikram laikui, kažkada nutikusias nelabai malonias situacijas prisimename su šypsena. Galima kartu kurti eilėraščius, sugalvojant kažkokiam žodžiui juokingą ritmišką atsvarą, piešti užrištomis akimis ar duodant kitam užbaigti paties pradėtą piešinį, su žaislais suvaidinti komišką istoriją, iš plastilino nulipdyti juokingą padarėlį, sukurti anekdotą apie kokią nors vaiko baimę, pavyzdžiui, apie raganą. Beje, pasakos – vienas geriausių pavyzdžių vaiko humoro jausmui ugdyti.

Dar vienas būdų mokyti vaiką humoro – išmokyti vaiką linksmintis: žaisti, dainuoti, šokti, dalyvauti išgalvotose veiklose ir šventėse. Per juoką nuimama įtampa ir išnyksta baimė. Humoras įvairiomis gyvenimo situacijomis padeda susivokti, perprasti aplinką. Tačiau vaikas turėtų išmokti suprasti skirtumą tarp juoko ir pajuokos. Su paaugliais reiktų elgtis šiek tiek kitaip. Paaugliui svarbu mokėti reaguoti į netikėtas situacijas su humoru. Pavyzdžiui, viena geriausių teigiamo humoro jausmo skatinimo strategijų būtų duoti paaugliui sukurti komišką poemą ar istoriją apie save. Tai padėtų pakoreguoti savęs vertinimą. Nereiktų išsigąsti, kad paauglystėje humoras tampa pernelyg sarkastiškas, grubus, tik nereikėtų to skatinti, geriau pabandyti vaikui parodyti skirtumą tarp sarkazmo ir pikto juoko, ironijos, žeidžiančios pajuokos. Šiuo laikotarpiu vaikui svarbu sugebėti juoktis ne tik iš kitų, bet ir iš savęs, kai tampa komiškos situacijos objektu (tai padeda nepasimesti). Gebėjimas pasijuokti iš savęs ir per juoką žvelgti į gyvenimą – labai vertinga gyvenime kokybė.

Optimizmas ir pozityvus požiūris į gyvenimą – dvasinės harmonijos ir sveikatos garantija. O sveikata – tai visų pirma gražus pasaulio suvokimas. Gebėjimas dėmesį nukreipti į malonius dalykus, nesėkmę transformuoti į juoką padeda sumažinti įtampą stresinėse situacijose ir su jomis susitvarkyti. Humoro jausmas taip pat padeda santykiuose su kitais žmonėmis. Būtent humoristinė reakciją į stresą, o ne agresija ar kaltė yra pati efektyviausia strategija. Jei vaikas vietoj rėkimų ir skandalų mato, kaip mama ir tėtis juokauja, tuo pačiu taip išreikšdami savo požiūrį į sunkumus, vaikas šį mechanizmą prisijaukina ir pats.

Humoras – tai intelektualinė veikla. Paprastai protingi žmonės turi humoro jausmą. Bet atvirkščia tvarka ši taisyklė neveikia (t.y., jei žmogus visą laiką tik juokauja ir juokauja, tai nereiškia, kad jis yra protingas). Ir kai sakau, kad reikia daugiau juoktis, pozityviai žvelgti į gyvenimą bei ieškoti šviesiųjų visa ko pusių, tai nenoriu pasakyti, kad neigiamas emocijas reikia neigti arba kad į viską žvelgti per rožinius akinius. Lengva juokauti, kai nuotaika gera. Bet kai vaikui negerai – serga, liūdi, pyksta, nusiminęs ar nežinia koks zyzaliukas jame tūno – nereikia to neigti ir sakyti „viskas bus gerai“. Man rodos, kad tą akimirką vaikui nesvarbu, kas bus. Svarbu, kaip yra dabar. Geriausia, matyt, pasistengti apibūdinti ir garsiai įvardyti, kas vaikui yra, ir kartu paieškoti kaip „negerumą“ įveikti – galbūt piktam „ožiukui“ reiktų rimtai pagrasinti, o gal pyktį nupiešti arba duoti jam saldainį, o gal tiesiog susidraugauti su liūdesiu ir leisti jam šiek tiek pabūti. Bet labai neilgai. Svarbiausia sąlyga – padaryti vaiką laimingą, tada jis žymiai dažniau ir mieliau juoksis bei juokaus. Ir, žinoma, patys nepamirškite dažniau juokauti. Humoras vystosi ten, kur juokaujama, vyrauja džiaugsmas ir meilė. Mokykite neįsižeisti dėl juokų, o verčiau atsakyti juoku. Skatinkite vaizdinį ir asociatyvųjį mąstymą bei mąstymą analogijomis. Beje, leidžiant laisvalaikį su vaiku linksmai ir įdomiai, nereikėtų pamiršti toje veikloje atrasti ir pažintinių bei ugdomųjų pusių.

P A B A I G A I

Dėl ko juoktis negalima

Esama dalykų, iš kurių negalima juoktis esant jokioms aplinkybėms. Visų pirma tai fizinės negalios. Visų antra – niekada nesijuokite, kai vaikas jums atveria savo jausmus, kitaip prarasite jo pasitikėjimą. Geriau pasistenkite užjausti ir duokite patarimą. Visada rimtai žvelkite į vaiko problemas, net jeigu jums atrodo, kad tai visai nerimtos problemos.

Didžiausi humoro priešai

Nepasitikėjimas ir netikėjimas (iš serijos „o ką aš galiu pakeisti?“), pesimizmas (negatyvumo įžvelgimas visose situacijose), dvasinis nuovargis („niekam neturiu nuotaikos“), piktdžiuga (piktas juokas, kai nepasiseka ar ištikus kito nelaimei), baimė, autoritarizmas, amžinas rimtumas.

P O P A B A I G O S

Dukra šnekasi su tėčiu:

-Ir aš kažkada būsiu didelė, turėsiu vyrą, leliuką...

Tėtis atsako:

-Jei tik tave kas nors ims į žmonas.

Po kiek laiko dukra jam atsikerta:

-Jei niekas neims, tu būsi mano vyras!

Bernardinai.lt

Demoniška moteris vyrų valdomame pasaulyje

Demoniška moteris vyrų valdomame pasaulyje

Visada jaučiu slaptą pasimėgavimą, kai klausausi nepagražintų pasakojimų apie ydas. Ne dėl to, kad man patiktų nesveikos mintys ar poelgiai, o dėl to kad kai žmogus nebevaidina, jis tampa įdomus, tikras ir atviras naujam požiūriui. Ydų mes visi...


Kodėl verta įsigyti augintinį?

Kodėl verta įsigyti augintinį?

Naminiai gyvūnėliai – idealus socialinės ir emocinės paramos ir palaikymo šaltinis visiems žmonėms, nustatė Majamio ir Sant Luiso universitetų mokslininkai. Psichologai atliko tris eksperimentus, kurių tikslas buvo patikrinti, ar tikrai...


Šviesos stoka kelia liūdesį

Šviesos stoka kelia liūdesį

Apie rudenį užklumpančią rudeninę depresiją bei būdus ją įveikti patiems pasakoja Dainų pirminio sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro vedėjas, gydytojas psichiatras psichoterapeutas Vytautas BARTKEVIČIUS: — Darganotas,...


Kaip išsaugoti sveiką protą ir atsispirti manipuliacijoms?

Kaip išsaugoti sveiką protą ir atsispirti manipuliacijoms?

" Noriu Jūsų paklausti, kaip nepamesti galvos streso situacijose. Turiu omeny ir tokius atvejus, kai kas nors apšaukia arba kai išgąsdina vis labiau plintantys sukčių skambučiai. Neseniai mano pagyvenusi teta sumokėjo tiems aferistams du...


Nuvertinimas — taip pat agresijos forma

Nuvertinimas — taip pat agresijos forma

"Noriu pasidalinti nelabai šventinėmis mintimis. Keletą metų globojame giminaitę, vienišą tėčio seserį, kuriai greitai aštuoniasdešimt. Ligota, sunkiai vaikšto, reikia nemažai pagalbos — ir pas gydytoją nuvežti, ir rūbus bei patalynę...


Gal žinote gerą būrėją?

Gal žinote gerą būrėją?

- Norėjau jūsų paprašyti, gal žinot kokią būrėją, juk jūsų pacientai dažnai vaikšto pas jas. Kuri geresnė? - Taip, vaikšto, gal net dažniau, negu įsivaizduojate. Bet jei egzistuotų tokia aiškiaregė, kuri tikrai žinotų ateitį, tai visi pas ją ir...


Į pagalbą skuba psichologas

Į pagalbą skuba psichologas

Šiandieninis gyvenimas daugeliui žmonių negailestingai keičia gyvenimo būdą ir ritmą, sėja nerimą, didina įtampą, sudaro sąlygas vystytis įvairių organizmo sistemų sutrikimams, rastis įvairioms ligoms, staigiai išsivystyti sudėtingoms būklėms....


Psichoterapeutas O. Lapinas: "XXI amžiuje stresai tapo subtilesni"

Psichoterapeutas O. Lapinas: "XXI amžiuje stresai tapo subtilesni"

Kalbėdamas apie nuolatinį žmonių palydovą - stresą - vienas populiariausių šių dienų psichoterapeutų ir publicistų Olegas Lapinas mini dvi minėto reiškinio puses: nerimą, kurį lydi bejėgiškumas, bei monotoniją, kuri neatsiejama nuo mobilumo. Nuo...


Mokslininkai: Europoje išaugęs savižudybių skaičius siejamas su ekonomikos krize

Mokslininkai: Europoje išaugęs savižudybių skaičius siejamas su ekonomikos krize

Amerikos ir Britanijos sveikatos specialistai, tyrę savižudybių augimo tendencijas dešimtyje Europos valstybių 2007-2009 m., nustatė, kad savižudybių skaičius tarp darbingo amžiaus žmonių padidėjo beveik visose tirtose šalyse. Mokslininkų teigimu,...


Tylėjimas – kaip iškalbos priemonė

Tylėjimas – kaip iškalbos priemonė

Apie škotų mokslininką Alexanderį Flemingą (1881–1951) amžininkai pasakojo tokią istoriją. Ryte laboratorijoje diskutuojant apie planuojamą eksperimentą, visi išdėstė savo nuomones, o A. Flemingas ištarė vienintelį žodį:...


Kai nebegalime patys išbristi iš barnių

Kai nebegalime patys išbristi iš barnių

"Mes su vyru pastaruoju metu nesutariame, tarp mūsų vis kyla ginčai, barniai, dėl kurių kenčiame ne tik mudu, bet ir vaikai. Ne kartą siūliau, kalbinau jį eiti pas psichologą, bet jis vis atsikalbinėja, išsisukinėja. Tai laiko neturįs, tai...


Darboholizamas, pedantizmas, skrupulingumas

Darboholizamas, pedantizmas, skrupulingumas

Kaip ir daugelis gydytojų, galiu užjausti savo pacientus, nes atrandu savyje visų ligų po truputį. O ypač aštriai sergu darboholizmu ir perfekcionizmu, kuris pasibaigus atostogoms kas dieną įgauna vis didesnį pagreitį. Štai penktadienio vakaras,...


Meilė sargdina ar gydo?

Meilė sargdina ar gydo?

Meilė ne visada džiaugsmas ar teigiamos emocijos. Nesėkmė asmeniniame gyvenime gali palaužti sveikatą, net pražudyti žmogų... Ir atvirkščiai - laimingas žmogus iš kitų išsiskiria savo optimizmu, gera sveikata ir mokėjimu džiaugtis gyvenimu. Kodėl...


Trapumas, vienatvė, baimė

Trapumas, vienatvė, baimė

Be abejo, taip nutinka ne vien man, bet beveik nuo tada, kai save prisimenu, man pavykdavo stebuklingu būdu ištirpti ir susilieti su аplinka. Aš braidydavau gatvėmis, ties kiekvienu namu mano pajautos keitėsi, susiliedavau su gatve, su gamta, su...


Skyrybos Lietuvoje: dažnos ar retos?

Skyrybos Lietuvoje: dažnos ar retos?

Diskutuojant apie šeimą ir šeimos politiką bene daugiausiai ginčų sulaukia klausimas, susijęs su skyrybomis. Tačiau prieš svarstant, kaip užkirsti joms kelią, reikėtų išsiaiškinti, ar jos iš tiesų tokios dažnos, kaip teigiama. Anot Demografinių...


Kūryba ir originalūs sprendimai – mistika ar technika?

Kūryba ir originalūs sprendimai – mistika ar technika?

Kūrybiškumas - ne vien menininkų rūpestis. Jo reikia kas dieną. Organizuojant laisvalaikį, rašant straipsnį, puošiant namus, fotografuojant. Susidūrus su psichologinėmis problemomis kūrybiniai sprendimai tiesiog būtini. Kūrybiškumas svarbus...


Išgyventi netektį padėjo laiškai mirusiam vyrui

Išgyventi netektį padėjo laiškai mirusiam vyrui

Vyro netektis po daugiau nei 40 bendro gyvenimo metų moteriai buvo didžiulis smūgis. Graužatis ir prasidėjusios sveikatos problemos ją privertė ieškoti pagalbos. Specialistai pastebi, kad šiandienos iškreipta gedulo kultūra nepadeda žmogui...


Kaip elgtis, kai jautiesi boso neįvertinta?

Kaip elgtis, kai jautiesi boso neįvertinta?

"Dirbu nedideliame moterų kolektyve. Mūsų bosas yra vyras. Nors visos darbuotojos darome beveik tą patį darbą, vadovas daug dažniau pastebi jaunesnes, joms padėkoja ar švelniai nurodo klaidas, jeigu kas nors ne taip. Manęs ir kolegės, su...


Kaip pakelti sau nuotaiką?

Kaip pakelti sau nuotaiką?

Jūs galite savo smegenis išvalyti taip, kaip kiti valo savo kūną. Norėdami atsikratyti blogų minčių, prisiminkite "Laimės taisykles": konkrečiu metu galite galvoti tik apie vieną dalyką – jūsų mintys turi būti arba pesimistinės,...


Kaip įtikti romantikos trokštančiai žmonai?

Kaip įtikti romantikos trokštančiai žmonai?

"Tai, apie ką nusprendžiau Jums parašyti, nėra sveikatos problema, nors, tiesą sakant, gadina man sveikatą. Niekaip neperprantu moterų psichologijos. Artėja žmonos gimtadienis, ir nutariau pakviesti ją ta proga į teatrą, kitaip tariant,...


Spalvota televizija - spalvoti sapnai

Spalvota televizija - spalvoti sapnai

Japonų mokslininkų tyrimų rezultatai patvirtina anksčiau iškeltą prielaidą, kad dažniau sapnuoti spalvotai yra linkę jaunesni žmonės. Mokslininkai žmonių galimybę sapnuoti spalvotai tiria jau nuo XX a. pradžios. 1915 – 1950 m. surinkti...


Anksti ištekėjusios merginos dažniau kenčia nuo psichikos sutrikimų

Anksti ištekėjusios merginos dažniau kenčia nuo psichikos sutrikimų

Merginos, kurios ištekėjo anksčiau nei joms sukako 18 metų, dažniau gyvenime patiria psichikos problemų, teigia mokslininkai. Kaip praneša "HealthDay News", daug laimingesnės yra tos moterys, kurios amžiną meilę prisiekia sulaukusios...


Ką apie moterį pasako jos namai?

Ką apie moterį pasako jos namai?

Kiekvienas vyras gali įvertinti jam patikusią merginą per 5 sekundes. Tereikia užsukti į jos namus. Jeigu pasisekė atsidurti merginos teritorijoje, štai tau keletas patarimų, kaip lengvai nustatyti merginos charakterį, įpročius ir gyvenimo būdą!...


Apie neįmanomą kūrėjo charakterį

Apie neįmanomą kūrėjo charakterį

Kai apima niūri nuotaika, ieškau, į ką įsikibti. Galvoju: kurgi tas gėris ir kaip tas gėris realiai pasireiškia tarp žmonių? Populiarioje psichologijoje dabar labai paplitęs žmogaus, kuriam sekasi, įvaizdis. Tas žmogus sveikas, neprieštaringas,...


Savęs beieškant: kas kaltas, kai jauties blogai?

Savęs beieškant: kas kaltas, kai jauties blogai?

Jeigu tikime likimu, mintinai žinome posakį niekas nevyksta savaime. Viskas vyksta ne savaime. O dėl to, kad taip turėjo būti. Taip seniai jau užprogramuota ir nepriklauso nuo tavo kraujo grupės ar chromosomų tango spirale per laiką – nuo...


NERVINGUMAS – KAS TAI? Arba visos ligos nuo nervų...

NERVINGUMAS – KAS TAI? Arba visos ligos nuo nervų...

Gyvename tokiais laikais, kai dėl spartaus gyvenimo tempo ir gausaus informacijos srauto mums didėja psichinė ir emocinė įtampa. Visur ir visada skubame, nuolatos būname įsitempę, nebesugebame atsipalaiduoti ir pailsėti. Tampame nervingi,...


Maitinti krūtimi mergaites gali išmokyti lėlės

Maitinti krūtimi mergaites gali išmokyti lėlės

Artimiausiu metu JAV prekybos tinkluose bus pradėtos pardavinėti gana keistos lėlės, suteikiančios galimybę mažametėms mergaitėms imituoti kūdikio maitinimą krūtimi. Ispanijos kompanijoje "Berjuan" gaminamos lėlės pavadintos"The...


Santuoka - komandinis žaidimas

Santuoka - komandinis žaidimas

Visi žinome, kad galingiausia jėga mūsų gyvenime yra meilė. Tai ne tik dvasią sušildanti bendrystė – meilės jausmas tikrai įkvepia. Tai didžiulė motyvacija, kurios dėka nuverčiame kalnus be jokių pastangų. Tai viena iš priežasčių, dėl kurių...


Ar vyrai ir moterys gali būti tik draugai?

Ar vyrai ir moterys gali būti tik draugai?

Karštos diskusijos šiuo klausimu tęsiasi nuo neatmenamų laikų. Vieni, o tokių dauguma, mano, kad vyras ir moteris niekada nebūna tik draugais, nes jų fizinis skirtingumas visuomet sukelia mažesnį ar didesnį potraukį, ir nors pats žmogus gali jo...


Darboholizmas, pedantizmas, skrupulingumas

Darboholizmas, pedantizmas, skrupulingumas

Kaip ir daugelis gydytojų, galiu užjausti savo pacientus, nes atrandu savyje visų ligų po truputį. O ypač aštriai sergu darboholizmu ir perfekcionizmu, kuris pasibaigus atostogoms kas dieną įgauna vis didesnį pagreitį. Štai penktadienio vakaras,...


lazerineklinika.lt

lazerineklinika.lt

Plaukelių šalinimas lazeriu, veido valymas, kapiliarų šalinimas, frakcinis odos atjauninimas.
www.eraestheticpro.com

www.eraestheticpro.com

Profesionali pasaulinė kosmetika VIENOJE vietoje – NUOLAIDOS iki 50%
TLK kodų paieška

Galimi kodai: nuo A00.0 iki Z99.9

Spila Spila Spila Spila Spila