Spalio 20d. Antradienis

Jurga Lūžaitė. Apie humoro jausmą

2012 Spalio 20d.
Peržiūrų skaičius: 25004
Jurga Lūžaitė. Apie humoro jausmą

Vaikai iš prigimties linksmi ir juokingi. Jie juokiasi labai daug. Žymiai daugiau nei suaugusieji. Bet jie negimsta su humoro jausmu, o balandžio pirmoji – puiki galimybė pakalbėti apie juokus, juokavimo kultūrą bei... humoro jausmo ugdymą.

Humoro jausmas – vienas svarbiausių psichinės sveikatos požymių. Juoktis – sveika. Jei bandytume apibūdinti, kas tai yra humoro jausmas, bendriausia prasme būtų galima sakyti, jog tai gebėjimas pastebėti reiškiniuose komiškus ir paradoksalius dalykus bei emociškai į juos reaguoti. Tai tiesiogiai susiję ir su gebėjimu aptikti prieštaravimus, pastebėti ir išskirti priešpriešas tarp teigiamų ir neigiamų žmogaus ar reiškinio bruožų. Toli gražu ne kiekvienas gali juokauti: šiuo atžvilgiu žmones galima suskirstyti į dvi grupes – į tuos, kurie juokus supranta, bet patys juokauti nemoka ir į tuos, kurie ir supranta, ir pajuokauti moka. Bet juoktis galime visi.

O ar daug juokiatės jūs? Kasdien, kelis kartus per dieną, kartą per savaitę? Kas jus prajuokina, ar pats mokate pasijuokti iš savęs, ar turite humoro jausmą? Dažniausiai apie tai nesusimąstome arba neteikiame tam ypatingos svarbos. O reikėtų. Sakyčiau, kad labiau pasisekė tiems, kurie augina vaikus. Vaikai – ne tik rūpinimosi, priežiūros, auklėjimo, bet ir džiaugsmo, o šia prasme kalbant – juoko – šaltinis. Tik kiekvienu amžiaus tarpsniu juokiamasi ir juokaujama kiek kitaip. O be to, pasirodo, kad juokauti galima išmokyti. Didesnis humoro jausmo turėjimas/neturėjimas tam tikra dalimi yra nulemtas genų reiškinys, bet apskritai imant – to galima išmokti.

Vaikai – socialūs iš prigimties, bet jiems reikia sąlygų ir aplinkybių socializuotis. Skaičiau, kad pati pirmoji emocija, kurią patiria kūdikis yra baimė, antroji – pyktis, o tik vėliau atsiranda džiaugsmas ir juokas. Kūdikiui gebėjimas juoktis nėra įgimtas. Pirma jo šypsena įvyksta dėl kompanijos – jis mato, kaip šypsosi mama, tada ir jis nusišypso. O tėvai visada labai laukia tos pirmosios šypsenos, po kurios kūdikis pradeda šypsotis vis dažniau ir daugiau. Vėliau vaikas mato, kaip suaugę juokiasi, ir jis nusijuokia. Maži vaikai (iki 2 metų amžiaus) dažniausiai nesupranta ir nepaaiškins, dėl ko juokiasi, tai vyksta dėl kompanijos arba iš netikėtumo. Slėpynės su netikėtu pasirodymu šiuo tarpsniu yra valdantis žaidimas. Kuo mažylis tampa didesnis, tuo labiau socializuojasi – tai susiję ir su kalbinės bei protinės veiklos vystymusi. Humoras, intelektas ir kalba – tiesiogiai susiję reiškiniai. Ar pastebėjote, kad maži (maždaug 3-5 metų amžiaus) vaikai mus prajuokina labiausiai? Tačiau iš pradžių, pasakę ar padarį kažką juokingo, vaikai tai daro ne specialiai. Jų mąstymas dar labai konkretus ir jie labiausiai juokiasi dėl nesąmonių ir kvailysčių. Juokinga dar ir dėl to, kad juokas pasakomas su labai rimta veido išraiška arba jiems tai pavyksta netikėtai. Prisimenu, kaip kartą keturmetės dukters, jau kurį laiką labai įdėmiai bevartančios knygą paklausiau: „Smilte, ką matai?“ O ji su rimčiausia pasaulyje veido išraiška atsakė: „Ką žiūriu, tą ir matau!“. Še tau kad nori – konkretumo viršūnė. Vaiko pasaulio matymas, laiko ir savęs suvokimas kiekvienu amžiaus tarpsniu unikalus ir reikalingas (kai laukiausi antros dukters, pamenu vyresnėlė sakė: „mama, dabar tu gimdysi leliuką, o paskui mūsų šeimoje leliuką gimdysiu aš“). Pastebėjus tai galima skatinti pozityvų vaiko požiūrį. Lygiai taip pat neigiamus reiškinius galima stabdyti. Jokiu būdu nereiktų juoktis, jei vaikas pasako necenzūrinį žodį, atlieka (kad ir juokingus, bet) ne itin tinkamus gestus, veiksmus.

Dažniausiai tik bebaigdami darželį ar pradėję lankyti mokyklą vaikai jau būna įgiję šiokios tokios gyvenimiškos patirties, kad pradėtų suprasti humorą ir patys sąmoningai pasakyti ar padaryti kažką juokinga. Ateina anekdotų ir juokelių bei nuolatinio krizenimo laikas. Beje, iš pradžių, kai vaikas pradeda tėvams ar draugams pasakoti kokį juoką, jis dar ir papasakoja, kada ir kodėl reikia juoktis.

Humoro jausmą reikia ugdyti, sako psichologai. Nepamirškime, kad vaikai visada savo elgsena seka suaugusiuosius. Vaikus labiausiai prajuokina situacijos netikėtumas. Reiktų mokyti žodžių žaidimų (čia gali padėti ir reklamos ar matyti vaizdai per TV, iš filmų. Labai juokinga buvo, kai dukra pamačiusi ir išgirdusi fantos gėrimo reklamą (ji dar nežinojo, kas tai yra), pradėjo šaukti: „mama, ir aš norėsiu gerti fontaną!“. Arba nuvažiavusi prie ežero bėgo link vandens ir šaukė: „o kur delfinai?!“). Kartu skaityti knygas, pasakoti gyvenimiškas situacijas. Ugdyti vaiko pastabumą, dėmesį detalėms, atmintį. Kartu vartyti siužetinius paveikslėlius. Tiesiog mokyti vaiką visose situacijose įžvelgti teigiamų pusių, o neretai – ir komiškų. Prisiminkime, kad ir mes patys praėjus tam tikram laikui, kažkada nutikusias nelabai malonias situacijas prisimename su šypsena. Galima kartu kurti eilėraščius, sugalvojant kažkokiam žodžiui juokingą ritmišką atsvarą, piešti užrištomis akimis ar duodant kitam užbaigti paties pradėtą piešinį, su žaislais suvaidinti komišką istoriją, iš plastilino nulipdyti juokingą padarėlį, sukurti anekdotą apie kokią nors vaiko baimę, pavyzdžiui, apie raganą. Beje, pasakos – vienas geriausių pavyzdžių vaiko humoro jausmui ugdyti.

Dar vienas būdų mokyti vaiką humoro – išmokyti vaiką linksmintis: žaisti, dainuoti, šokti, dalyvauti išgalvotose veiklose ir šventėse. Per juoką nuimama įtampa ir išnyksta baimė. Humoras įvairiomis gyvenimo situacijomis padeda susivokti, perprasti aplinką. Tačiau vaikas turėtų išmokti suprasti skirtumą tarp juoko ir pajuokos. Su paaugliais reiktų elgtis šiek tiek kitaip. Paaugliui svarbu mokėti reaguoti į netikėtas situacijas su humoru. Pavyzdžiui, viena geriausių teigiamo humoro jausmo skatinimo strategijų būtų duoti paaugliui sukurti komišką poemą ar istoriją apie save. Tai padėtų pakoreguoti savęs vertinimą. Nereiktų išsigąsti, kad paauglystėje humoras tampa pernelyg sarkastiškas, grubus, tik nereikėtų to skatinti, geriau pabandyti vaikui parodyti skirtumą tarp sarkazmo ir pikto juoko, ironijos, žeidžiančios pajuokos. Šiuo laikotarpiu vaikui svarbu sugebėti juoktis ne tik iš kitų, bet ir iš savęs, kai tampa komiškos situacijos objektu (tai padeda nepasimesti). Gebėjimas pasijuokti iš savęs ir per juoką žvelgti į gyvenimą – labai vertinga gyvenime kokybė.

Optimizmas ir pozityvus požiūris į gyvenimą – dvasinės harmonijos ir sveikatos garantija. O sveikata – tai visų pirma gražus pasaulio suvokimas. Gebėjimas dėmesį nukreipti į malonius dalykus, nesėkmę transformuoti į juoką padeda sumažinti įtampą stresinėse situacijose ir su jomis susitvarkyti. Humoro jausmas taip pat padeda santykiuose su kitais žmonėmis. Būtent humoristinė reakciją į stresą, o ne agresija ar kaltė yra pati efektyviausia strategija. Jei vaikas vietoj rėkimų ir skandalų mato, kaip mama ir tėtis juokauja, tuo pačiu taip išreikšdami savo požiūrį į sunkumus, vaikas šį mechanizmą prisijaukina ir pats.

Humoras – tai intelektualinė veikla. Paprastai protingi žmonės turi humoro jausmą. Bet atvirkščia tvarka ši taisyklė neveikia (t.y., jei žmogus visą laiką tik juokauja ir juokauja, tai nereiškia, kad jis yra protingas). Ir kai sakau, kad reikia daugiau juoktis, pozityviai žvelgti į gyvenimą bei ieškoti šviesiųjų visa ko pusių, tai nenoriu pasakyti, kad neigiamas emocijas reikia neigti arba kad į viską žvelgti per rožinius akinius. Lengva juokauti, kai nuotaika gera. Bet kai vaikui negerai – serga, liūdi, pyksta, nusiminęs ar nežinia koks zyzaliukas jame tūno – nereikia to neigti ir sakyti „viskas bus gerai“. Man rodos, kad tą akimirką vaikui nesvarbu, kas bus. Svarbu, kaip yra dabar. Geriausia, matyt, pasistengti apibūdinti ir garsiai įvardyti, kas vaikui yra, ir kartu paieškoti kaip „negerumą“ įveikti – galbūt piktam „ožiukui“ reiktų rimtai pagrasinti, o gal pyktį nupiešti arba duoti jam saldainį, o gal tiesiog susidraugauti su liūdesiu ir leisti jam šiek tiek pabūti. Bet labai neilgai. Svarbiausia sąlyga – padaryti vaiką laimingą, tada jis žymiai dažniau ir mieliau juoksis bei juokaus. Ir, žinoma, patys nepamirškite dažniau juokauti. Humoras vystosi ten, kur juokaujama, vyrauja džiaugsmas ir meilė. Mokykite neįsižeisti dėl juokų, o verčiau atsakyti juoku. Skatinkite vaizdinį ir asociatyvųjį mąstymą bei mąstymą analogijomis. Beje, leidžiant laisvalaikį su vaiku linksmai ir įdomiai, nereikėtų pamiršti toje veikloje atrasti ir pažintinių bei ugdomųjų pusių.

P A B A I G A I

Dėl ko juoktis negalima

Esama dalykų, iš kurių negalima juoktis esant jokioms aplinkybėms. Visų pirma tai fizinės negalios. Visų antra – niekada nesijuokite, kai vaikas jums atveria savo jausmus, kitaip prarasite jo pasitikėjimą. Geriau pasistenkite užjausti ir duokite patarimą. Visada rimtai žvelkite į vaiko problemas, net jeigu jums atrodo, kad tai visai nerimtos problemos.

Didžiausi humoro priešai

Nepasitikėjimas ir netikėjimas (iš serijos „o ką aš galiu pakeisti?“), pesimizmas (negatyvumo įžvelgimas visose situacijose), dvasinis nuovargis („niekam neturiu nuotaikos“), piktdžiuga (piktas juokas, kai nepasiseka ar ištikus kito nelaimei), baimė, autoritarizmas, amžinas rimtumas.

P O P A B A I G O S

Dukra šnekasi su tėčiu:

-Ir aš kažkada būsiu didelė, turėsiu vyrą, leliuką...

Tėtis atsako:

-Jei tik tave kas nors ims į žmonas.

Po kiek laiko dukra jam atsikerta:

-Jei niekas neims, tu būsi mano vyras!

Bernardinai.lt


Ar jūs esate žmogus, kurio valgymą veikia emocijos?

Ar jūs esate žmogus, kurio valgymą veikia emocijos?

Taip, dieta yra mūsų gyvenimo dalis, tačiau mes švenčiame gimtadienius, sukaktis, paaukštinimus darbe ir t.t. Mes linksminamės per laisvadienius ar šventes. Šventinių pietų stalas dažniausiai būna ypač gausiai nukrautas gardžiosiomis vaišėmis....


TRANSESSENCE arba durys į džiugesnį gyvenimą

TRANSESSENCE arba durys į džiugesnį gyvenimą

Visi esame pajutę, kiek energijos ir džiaugsmo mums teikia šviečianti saulė. Siaučiant permainingiems pavasario orams dar labiau tai vertiname. Tačiau ar visi žinome, kad ir savo viduje mes turime visada šviečiančią saulę? Deja, mūsų vidinę saulę,...


Kodėl prieš mirtį žmonės mato šviesą tunelio gale?

Kodėl prieš mirtį žmonės mato šviesą tunelio gale?

Mokslininkai išsiaiškino, kodėl prieš mirtį žmonės mato šviesą tunelio gale. Kaip teigiama naujame tyrime, žmones veikia tam tikri hormonai. Ryški šviesa tunelio gale, apie kurią pasakoja žmonės, atsidūrę ant mirties slenksčio, gali būti...


Šeši ištikimybės tipai: kuriam iš jų priklausote jūs?

Šeši ištikimybės tipai: kuriam iš jų priklausote jūs?

Ištikimybė – idealių šeiminių santykių pagrindas. Tačiau gyvuoja ir kita nuomonė, kad ištikimybė – tai kelias nuobodaus gyvenimo ir rutinos link. Psichologų manymu, poros, saugančios ištikimybę, labiau stabilios, fiziškai ir...


Kodėl verta įsigyti augintinį?

Kodėl verta įsigyti augintinį?

Naminiai gyvūnėliai – idealus socialinės ir emocinės paramos ir palaikymo šaltinis visiems žmonėms, nustatė Majamio ir Sant Luiso universitetų mokslininkai. Psichologai atliko tris eksperimentus, kurių tikslas buvo patikrinti, ar tikrai...


Vienatvė - pasimatymo pačiam su savimi laikas

Vienatvė - pasimatymo pačiam su savimi laikas

Daugelis įsitikinę, kad vienatvė - tarsi bausmė, tartum esi uždarytas vienutėje. Tačiau vienatvė - ne kalėjimo, o ramybės ir galėjimo pasilikti pačiam su savimi zona. Pabūti vienam sveika. Tai žmones gali padaryti laimingus. Jei bijomasi nors...


Kodėl bijoma

Kodėl bijoma

Ar pažįstamas toks jausmas: staiga kūnu ima žliaugti šaltas prakaitas, širdis, rodos, šoka iš krūtinės, o pakaušiu virpuliukai bėgioja? Akimis, mimika ir visa savo esybe šaukiate, jog... bijote. Tik nežinia kodėl. Prancūzų psichoterapeutai kelių...


Negalavimus prišaukia mintys

Negalavimus prišaukia mintys

Jeigu sergate viena ar kita liga, o medicina jums taip ir nepadeda – kreipkitės į psichoterapeutą. Šiandien psichoterapeutai sėkmingai gydo daugelį ligų. Psichoterapija galima išgydyti astmą ir nevaisingumą, alergiją, daugelį skrandžio ir...


Pavydas: nemalonu patirti, nelengva atsikratyti

Pavydas: nemalonu patirti, nelengva atsikratyti

Krikščionybės tradicijoje į pavydą žvelgiama kaip į vieną iš septynių didžiausių ydų, trukdančių siekti šventumo. Nors šiuolaikinėje visuomenėje šis sudėtinis jausmas nebėra demonizuojamas, tačiau jis vis tiek nemėgstamas ir greičiau bus...


Dvasingumas pischoterapijoje- nesuprastas, bet būtinas

Dvasingumas pischoterapijoje- nesuprastas, bet būtinas

Visą laiką galvodavau - na ir kaip mes tuos žmones gydom? Keisčiausia, kad jie išgyja. Kai po terapijos paklausi, kas būtent padėjo, neretai klientų paaiškinimai būna keisti, jiems patiems tesuprantami. O kartais su klientais ima nesisekti, nors...


Jausmų patvirtinti žodžiais vyrai neskuba

Jausmų patvirtinti žodžiais vyrai neskuba

Vyrai ir moterys iš prigimties yra skirtingi. Šių skirtumų nepaisymas dažnai sukelia bėdų, kurių galėtų ir nebūti. Pagal senovės ezoterinius simbolius vyras – tai linija, tiesė, moteris – apskritimas, sfera. Virve neįmanoma išmatuoti...


Tamsi paranojos gelmė

Tamsi paranojos gelmė

Nežinau kaip jums, bet man paranoja yra labai įdomi, nes, ko gero, negalime rasti jautraus, daug pasiekusio žmogaus, kurio nebūtų nors kartą kankinę paranojiniai nuogąstavimai. Kartais įtarinėti reikia ir sveika: "Jeigu neįtarčiau, nebūčiau...


Tinkamai įvertinkite save

Tinkamai įvertinkite save

Dažnai pykstate ant kitų? Nuotaikos svyravimai ir nuolatinis išgyvenimas dėl savo nesėkmių – jūsų artimi "draugai"? Jums tai nepatinka, tačiau ir toliau nevengiate neigiamų emocijų? Diagnozė paprasta: jums trukdo per menka...


Emocinis stresas grėsmingas kiekvienam

Emocinis stresas grėsmingas kiekvienam

Pasaulinės ekonominės krizės pasekmes jaučia vis daugiau žmonių. Netikrumas dėl susidariusios situacijos sukelia daug įtampos. Kokie galimi psichikos sutrikimai išgyvenant emocinį stresą? Ar įmanoma pačiam jį įveikti ir kur reikia kreiptis...


Ką reiškia rudeninis liūdesys ir dirgli nuotaika

Ką reiškia rudeninis liūdesys ir dirgli nuotaika

Pasaulinė sveikatos organizacija įspėja, kad 2020 — aisiais metais depresija taps antrąja negalios priežastimi po širdies bei kraujagyslių ligų. Šiandieninė statistika rodo, jog kas trečias žmogus yra bent kartą gyvenime sirgęs depresija ir...


Kaip išsaugoti draugystę, nepritariant draugės elgesiui?

Kaip išsaugoti draugystę, nepritariant draugės elgesiui?

"Norėčiau patarimo arba nuomonės dėl savo santykių su drauge. Draugaujame nuo jaunystės, dabar jau esame vadinamojo vidutinio amžiaus. Nemažai esame kartu išgyvenusios, viena kitą parėmusios, kai buvo sunku. Atrodo, esame giminingos sielos,...


Ką apie vyrus išduoda "mėnulio" eisena?

Ką apie vyrus išduoda "mėnulio" eisena?

Psichologai moterims pataria atkreipti dėmesį į vyrų eiseną. Mat vaikščiojimo būdas padeda atskleisti stripriosios lyties charakterį, slaptus ketinimus, emocijas ir baimes. Norintys greičiau sugundyti moterį, eina jai iš kairės Jei vyras eina...


Nori sužinoti, ar draugo vaikystė buvo laiminga? Pažiūrėk į jo veidą

Nori sužinoti, ar draugo vaikystė buvo laiminga? Pažiūrėk į jo veidą

Apvytusi ir apdribusi oda, gilios raukšlės - tai liudija, kad žmogaus gyvenimas – nelengvas. Tačiau dabar Edinburgo universiteto mokslininkai atlikę tyrimą išsiaiškino, kad veido bruožai gali pasakyti apie bet kurio žmogaus vaikystę. Tyrimo...


Gyvenimą ir karjeros galimybes keičia mintys

Gyvenimą ir karjeros galimybes keičia mintys

Mūsų mintys gali pakeisti mūsų gyvenimą. Tereikia galvoti apie save gerus dalykus, ir gyvenimas pasikeis į gera. Jūs esate tai, ką apie save manote. Jautėsi nelaiminga Į konsultaciją atėjo 40 metų moteris, kurią kamavo depresinė nuotaika. Ji...


Kai vyras netiesiogiai šaiposi

Kai vyras netiesiogiai šaiposi

" Noriu paklausti, kaip reikėtų reaguoti, kai kitas žmogus netiesiogiai iš tavęs šaiposi? Turiu omenyje savo vyrą. Šiaip jis nėra agresyvus, kvaile manęs nevadina, bet prie svetimų žmonių vis mėgsta papasakoti kokią istoriją, kaip aš kur nors...


Sėkmės ir laimingo gyvenimo recepto – pas psichologą

Sėkmės ir laimingo gyvenimo recepto – pas psichologą

chologinė būsena turi didžiulės įtakos siekiant tikslo. Krepšinio ekspertai čempionato išvakarėse pastebėjo, kad Lietuvos rinktinės psichologinė pusiausvyra sutrikusi. Kaip ją atkurti, kiekvienam iš mūsų įgyti pasitikėjimo savimi, kai jo trūksta?...


Kaip elgtis, kai jautiesi boso neįvertinta?

Kaip elgtis, kai jautiesi boso neįvertinta?

"Dirbu nedideliame moterų kolektyve. Mūsų bosas yra vyras. Nors visos darbuotojos darome beveik tą patį darbą, vadovas daug dažniau pastebi jaunesnes, joms padėkoja ar švelniai nurodo klaidas, jeigu kas nors ne taip. Manęs ir kolegės, su...


Nieko nepripjoviau

Nieko nepripjoviau

Kuris laikas mąstau apie įdomų reiškinį: tamsiąją inteligentų pusę, kuri aiškiai įrodo pasąmonės egzistavimą. Kai kurie daug pasiekę, labai kultūringi, gal net drovūs mokslo ir meno žmonės labai mėgsta juodą humorą, grubius "praporščikų"...


Kai nebegalime patys išbristi iš barnių

Kai nebegalime patys išbristi iš barnių

"Mes su vyru pastaruoju metu nesutariame, tarp mūsų vis kyla ginčai, barniai, dėl kurių kenčiame ne tik mudu, bet ir vaikai. Ne kartą siūliau, kalbinau jį eiti pas psichologą, bet jis vis atsikalbinėja, išsisukinėja. Tai laiko neturįs, tai...


D.U.K. apie vaikus ir psichologą

D.U.K. apie vaikus ir psichologą

Dažniausiai vaikai ir paaugliai nujaučia, kad su jais yra kažkas ne taip, tad išgirdę iš tėvų apie tai, kad reikės susitikti su psichologu, ypatingai nenustemba. Mažiems vaikams galima sakyti, kad reikės susitikti su „kalbančiu...


Kodėl man vis nesiseka

Kodėl man vis nesiseka

Tokių ir panašių nusiskundimų kiekvienas girdime vos ne kasdien. Tačiau ar išties daktarai jau nebepadės, ar būtina apsiprasti su galvos skausmais? Ir kodėl gi vieni - sveiki ir laimingi, o kiti nuolat kenčia įvairius negalavimus? Posakyje...


Ar kelionės per atostogas priverčia žmogų būti laimingam?

Ar kelionės per atostogas priverčia žmogų būti laimingam?

"Pasaulis yra knyga ir tie, kurie nekeliauja, skaito tik vieną jos puslapį", - teigė Šv.Augustinas. Tokios citatos kaip ši jau ilgus metus vertė žmoniją ieškoti istorijų ten, kur žmonės negyvena ir kur nėra buvę. Tikriausiai daugelis iš...


Keturi būdai, kaip atgaivinti išblėsusią meilę

Keturi būdai, kaip atgaivinti išblėsusią meilę

Visi nori sutarti su savo antrosiomis pusėmis, tačiau, gaila, ne visada tai pavyksta padaryti. Todėl psichologijos specialistai siūlo keturis paprastus būdus, kaip sustiprinti meilę ir palaikyti šiltus santykius šeimoje. Tvirtų santykių pagrindas...


Ką tau kalba geometrinės figūros

Ką tau kalba geometrinės figūros

Daugybę įdomybių, susijusių su žmogumi, išaiškina psichologai, parapsichologai. Štai, pavyzdžiui, jie teigia, jog žmogaus charakterį galima nuspėti, net konkrečiai nustatyti pagal tai, kokios geometerinės figūros jam patinka. O juk iš tikrųjų...


Kaip įtikti romantikos trokštančiai žmonai?

Kaip įtikti romantikos trokštančiai žmonai?

"Tai, apie ką nusprendžiau Jums parašyti, nėra sveikatos problema, nors, tiesą sakant, gadina man sveikatą. Niekaip neperprantu moterų psichologijos. Artėja žmonos gimtadienis, ir nutariau pakviesti ją ta proga į teatrą, kitaip tariant,...


lazerineklinika.lt

lazerineklinika.lt

Plaukelių šalinimas lazeriu, veido valymas, kapiliarų šalinimas, frakcinis odos atjauninimas.
www.eraestheticpro.com

www.eraestheticpro.com

Profesionali pasaulinė kosmetika VIENOJE vietoje – NUOLAIDOS iki 50%
TLK kodų paieška

Galimi kodai: nuo A00.0 iki Z99.9