Nobel biocare

Vyriausybė greičiausiai nepritars Onkologijos instituto reorganizacijai

Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) parengtame Vyriausybės išvados projekte teigiama, kad Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos gali būti skiriamos tik asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidoms kompensuoti, bet ne valstybinio mokslinių tyrimų instituto reikmėms, nesusijusioms su sveikatos priežiūros paslaugų teikimu.

Tokia įstaigų pertvarka esą nedera ir su Mokslo ir studijų įstatymu, numatančiu, kad „valstybinio mokslinių tyrimų instituto steigimo tvarką, steigimo dokumentų reikalavimus, instituto veiklos kvalifikacinius reikalavimus ir instituto veiklos priežiūros tvarką nustato Vyriausybė”.

„Teikiamas Seimo pavedimas steigti konkrečios teisinės formos mokslinių tyrimų institutą, nustatant jo steigimo sąlygas, terminą ir veiklos tikslus, yra nesuderintas su Mokslo ir studijų įstatymo 29 straipsnio nuostatomis”, – sako ŠMM.

Išvados projekte taip pat tvirtinama, kad siekis pagerinti vėžio kontrolę nacionaliniu lygiu galėtų būti veiksmingesnis ne steigiant valstybinį mokslinių tyrimų institutą, o nacionaliniu mastu kitais būdais koordinuojant vėžio kontrolę.

„Konkretus valstybinis mokslinių tyrimų institutas paprastai neapima visų jo kryptyse vykdomų tyrimų nacionaliniu mastu, nes panašūs tyrimai vykdomi ir universitetuose. Vėžio kontrolės atveju Vyriausybė jau yra priėmusi sprendimą dėl Lietuvos onkologijos instituto atsiradimo, tačiau institutas vykdytų tik dalį visų Lietuvoje vykdomų onkologijos šakos tyrimų. Kiti atliekami Lietuvos sveikatos mokslų universitete bei Vilniaus universitete. Minimų įstatymų projektų tikslas pilnesne apimtimi galėtų būti pasiektas įsteigus Nacionalinę vėžio kontrolės tarybą, kuri koordinuotų įvairias vėžio kontrolės priemones, tame tarpe ir skirtingose mokslo ir studijų institucijose vykdomus mokslinius tyrimus, nacionaliniu mastu”, – sako ŠMM.

2009 metų gruodį Seimas buvo priėmęs nutarimą dėl Nacionalinio vėžio instituto įkūrimo, tačiau jis iki šiol neįgyvendintas. Šiuo metu instituto įkūrimą mėginama paskubinti priimant specialų įstatymą.

Parlamentarai balandį po pateikimo pritarė Nacionalinio vėžio instituto įstatymo projektui. Pagal projektą, numatyta, kad Nacionalinio vėžio instituto steigėja yra Vyriausybė.

Jis būtų kuriamas Vilniaus universiteto Onkologijos instituto pagrindu. Numatyta, kad institutas turėtų būti įsteigtas iki šių metų spalio 31 dienos.

Šis institutas vykdytų ir mokslinę veiklą, ir gydytų ligonius. Jame būtų tvarkomas Vėžio registras, teikiama metodologinė, metodinė ir kita pagalba vėžio kontrolės klausimais.

Vyriausybė 2010 metų pradžioje yra priėmusi nutarimą, kad dabartinis Vilniaus universiteto Onkologijos institutas turi būti padalytas į Onkologijos ligoninę ir Lietuvos onkologijos institutą. Ligoninės steigėjo teisės privalo būti perduotos Sveikatos apsaugos ministerijai, o Lietuvos onkologijos instituto steigėjo teisės – Švietimo ir mokslo ministerijai.

Šį nutarimą Onkologijos institutas apskundė teismams, ir jo reorganizavimo procesas įstrigo.


Diena.lt

TAIP PAT SKAITYKITE