Walmark

VLK informuoja: nutrūkus darbo santykiams kitoje ES šalyje, atsiranda prievolė mokėti PSD įmokas Lietuvoje

Šiaulių teritorinės ligonių kasos (TLK) specialistai įspėja, kad kitose Europos Sąjungos (ES) šalyse darbo netekę asmenys, kurie gyvena Lietuvoje ir pristatę S1 formos dokumentą čia naudojasi sveikatos priežiūros paslaugomis, turėtų laiku pasirūpinti savo privalomuoju sveikatos draudimu (PSD).

Svarbu žinoti, kad svetur darbą praradusiems Lietuvos piliečiams kitų ES šalių kompetentingų įstaigų išduotos pažymos nustoja galioti, o tuo pačiu nutrūksta ir privalomojo sveikatos draudimo galiojimas bei teisė gauti sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvoje.

„Jeigu asmuo nebedirba kitoje šalyje, jis turi pasirūpinti privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje. Pavyzdžiui, įsidarbinti Lietuvoje, pradėti savarankiškai mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas ar kt.  Kitaip gali susidaryti PSD įmokų skola“, – paaiškina Šiaulių TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Inga Kvedarienė.

Dėl susidariusių įmokų skolos gyventojai privalo kreiptis į PSD įmokų administratorių – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą (SODRĄ).

Išimtis taikoma asmenims, kurie draudžiami valstybės lėšomis pagal Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymą https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.28356/asr . Tai – neįgalieji, asmenys, gaunantys bet kurios rūšies pensiją ar šalpos kompensaciją, moterys, kurioms suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos, ir nedirbančios moterys nėštumo laikotarpiu 70 dienų (suėjus 28 nėštumo savaitėms ir daugiau) iki gimdymo ir 56 dienas po gimdymo, vienas iš tėvų, auginantis vaiką iki 8 metų arba auginantis du ir daugiau nepilnamečių vaikų, asmenys, sergantys visuomenei pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, ir kiti.

Šiaulių TLK specialistai primena S1 dokumento pateikimo tvarką, kai asmuo gyvena Lietuvos Respublikoje, bet dirba kitoje ES šalyje. Tokiu atveju dėl dokumento S1 reikėtų kreiptis į ES šalies, kurioje žmogus dirba ir yra apdraustas socialiniu draudimu, kompetentingą įstaigą – vietos ligonių kasą, socialinio draudimo ar kitą įstaigą.

Ši įstaiga, vadovaudamasi nacionaliniais teisės aktais, priima sprendimą išduoti dokumentą S1 ar atitinkamą E formos pažymą, jei toje ES šalyje dokumentai S1 dar nėra išduodami. Dokumentą S1 reikia užregistruoti bet kurioje Lietuvos Respublikos teritorinėje ligonių kasoje.

Užregistravęs pasirinktoje Lietuvos Respublikos teritorinėje ligonių kasoje dokumentą S1, asmuo įgyja teisę gauti Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas bei kompensuojamuosius vaistus tokia pat tvarka, kaip ir Lietuvoje privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti asmenys. Žmogui suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų ir įsigytų kompensuojamųjų vaistų išlaidas apmoka teritorinė ligonių kasa. Vėliau Privalomojo sveikatos draudimo išlaidas kompensuoja kompetentinga įstaiga, išdavusi dokumentą S1.

„Šiaulių teritorinė ligonių kasa šiemet jau sulaukė 1241 dokumento S1, o visi jį užregistravę asmenys įgijo teisę gydytis Lietuvoje ir gauti reikalingus kompensuojamuosius vaistus bei medicinos pagalbos priemones“, – sako Šiaulių TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Inga Kvedarienė.

Ligonių kasų specialistų atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus skaitykite https://cutt.ly/mgfiBpc

Šiaulių teritorinės ligonių kasos informacija

TAIP PAT SKAITYKITE