Sebamed

Vilniaus miesto savivaldybė dalyvauja Europos Sąjungos oro taršos stebėjimo projekte

Europos Sąjungos komisija  nuo 2012 metų vykdo projektą dėl oro taršos stebėsenos duomenų keitimosi  tarp įvairių Europos miestų. Projekto tikslas – sudaryti sąlygas Europos miestų atstovams pasidalinti informacija ir patirtimi vykdant oro stebėseną, ieškoti galimybių ir naujų priemonių padedančių sumažinti miestuose oro taršą, spartinti oro taršą mažinančių priemonių įgyvendinimą, aktyvinti visuomenės susidomėjimą  ir aktyvų jos dalyvavimą siekiant geros oro kokybės.  Projekto veiklos padeda geriau suprasti aplinkos apsaugos klausimus ir sudaro sąlygas dalintis patirtimi sprendžiant  oro taršos problemas kitų šalių miestuose. Bendradarbiavimas tarp miestų vyksta dalijantis informacija elektroniniais laiškais, siunčiant atsakymus į klausimynus bei anketas. Projekto dalyviai periodiškai susitinka Europos aplinkos agentūroje, Kopenhagoje. 2013 metais įvyko du susitikimai, kurių metu buvo nagrinėjama oro kokybės situacija Europos miestuose, aptariamos efektyvios  juose įgyvendintos oro taršos mažinimo priemonės ir kt. Projekte dalyvauja ir Vilniaus miestas.

Balandžio 23-24 d. Danijos sostinėje Kopenhagoje įvyko  Europos Parlamento komisijos  ir Europos aplinkos agentūros organizuojamas tęstinis pilotinio projekto dalyvių seminaras-pasitarimas. Šiais metais susitikime dalyvavo ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamento  Aplinkos apsaugos skyriaus specialistai, kurie pristatė susitikimo dalyviams Vilniaus oro kokybės stebėsenos duomenis.

Susitikime Berlyno atstovai pristatė savo miesto mažų emisijų zoną  (angl. low emission zone – LEZ), esančią miesto centre. Berlyne šioje zonoje nustatyti specialūs reikalavimai į zoną įvažiuojančiam transportui, greičio ribojimai, specialūs miesto plėtros reikalavimai. Panašią zoną šiemet planuoja įsteigti ir Prahos miesto taryba. Buvo aptartas Paryžiaus miesto plėtros planas (dviračių takų plėtra, tramvajaus naujos linijos diegimas, viešųjų erdvių plėtra ir kt.)  ir jo įgyvendinimo lėšos.  Susitikimo dalyviai susipažino su Milano miesto oro taršos analizės duomenimis ir oro taršos problemomis dėl kietu kuru apšildomų individualių namų. Visų miestų atstovai sutiko, kad sunkiai sprendžiamos  aplinkos kokybės problemos, susijusios  dėl teršalų emisijų į orą iš  kietu kuru šildomų pastatų kai  kartu su biomase yra deginamos atliekos, netinkamas kuras, nes sunku yra kontroliuoti ir užtikrinti deginamo kuro kokybę. Nagrinėta Belgijos patirtis atliekant oro taršos modeliavimą. Aptarti miestų  gyventojų informavimo apie oro taršą būdai. Taip pat susitikime buvo pristatyta „Žaliosios savaitės“, kuri vyks Briuselyje, birželio pradžioje, darbotvarkė.

Vykdant projektą, Europos miestų aplinkos apsaugos specialistai teikia informaciją apie oro kokybę, kurios pagrindu yra rengiama ataskaita, kurią publikuos Europos aplinkos agentūra.

Aplinkos apsaugos skyrius

TAIP PAT SKAITYKITE