Gudručio vaistinė

Vilma Kraelskaitė. Gimdančioms moterims į pagalbą ateina kitos moterys

2013 m. lapkritį Lietuvoje prasideda pirmieji dulų, dar vadinamų gimdyvių padėjėjomis arba gimties seserimis, mokymai. Šiame straipsnyje kalbėsime apie motinišką paramą, kurią galime teikti besilaukiančioms moterims ir kuri gali paversti gimdymą – kad ir koks jis būtų – pozityvia ir įkvepiančia patirtimi.

Tuo metu, kai moteris laukiasi, gimdo ir sūpuoja naujagimį, ji yra be galo jautri. Jautri geram žodžiui ir jautri atsainumui. Nuo psichologinių moters būsenų šiuo metu nemažai priklauso ir gimusio vaikelio jausena. Todėl verta atsigręžti į besilaukiančią, gimdančią moterį ir suteikti jai šiame virsme emocinę paramą ir saugumą, kad ji, viduje būdama rami, galėtų tinkamai pasirūpinti vaikeliu ir savo šeima.

Būti mama mamai

Anglakalbis pasaulis jau įprato prie sąvokos „būti mama mamai“ , kuri pradėta vartoti 1993 metais išėjus  Marshallo Klauso knygai „Būti mama mamai“ („Mothering the mother“). Tai ir yra dulos, gimdyvės padėjėjos, gimties sesers paskirtis. Visi šie terminai vartojami kaip sinonimai ieškant geriausio lietuviško varianto. Nuostabu, jei šalia gimdyvės yra tikroji mama, tačiau dažniausiai taip nesusiklosto.

Globos ir priežiūros funkciją gimdymo metu šiais laikais yra tarsi perėmęs moters vyras. Visgi iš savo pačios trijų gimdymų ir apskritai motinystės patirties drįsčiau teigti, kad moteriška bendrystė, jei pasitaiko proga ją patirti ir įsileisti į savo širdį, suteikia daug daugiau jėgų, reikalingų tokiam moteriškam reikalui kaip gimdymas, nei kad jų gali suteikti labiausiai mylintis vyras.

Pasaulyje dulos  – ne naujiena

Dulų šiandien galime rasti bemaž visame pasaulyje. Tikriausiai nuošaliose, tradicinės sanklodos bendruomenėse  panaši moteriško palaikymo tradicija nė nebuvo nutrūkusi. O moderniajame Vakarų pasaulyje dulų judėjimas prasidėjo 1992 metais JAV pasirodžius mokslininkų M. Klauso ir J. Kennellio studijai, kurioje jie pagrindė pozityvią gimdyvių padėjėjų įtaką klinikiniams gimdymų rezultatams. Tais pačiais metais JAV buvo įkurta pirmoji dulų organizacija DONA, vėliau tapusi tarptautine. Šiuo metu ši organizacija vienija apie 7000 narių visame pasaulyje. Atskirose šalyse veikia nacionalinės gimdyvių padėjėjų organizacijos. Europoje jos 2010 m. susivienijo į Europos gimdyvių padėjėjų tinklą („European Doula Network“). Šios organizacijos tikslas – dalytis žiniomis ir informacija apie gimdyvių padėjėjų darbą skirtingose Europos šalyse, diegti bendrus kokybės standartus, organizuoti bendrus mokymus ir konferencijas.

Dulų judėjimas randasi ir Lietuvoje. Iniciatyvinė moterų grupė, susibūrusi Tėvystės centre, vykdo projektą, kurio metu, remiantis užsienio patirtimi, kuriama Lietuvos dulų rengimo programa ir vykdomi pilotiniai mokymai.

Tikime, kad dulos, palydinčios gimdyvę į ligoninę, bus permainų šaukliai siekiant humaniškesnio gimimo.

Kas yra dula ir kam jos reikia?

Dula – tai moteris, teikianti nemedicininę pagalbą nėštumo, gimdymo metu ir po gimdymo. Paprastai dula būna baigusi atitinkamus mokymus ir turi gimdymo patirties, tačiau ji neturi medicininio išsilavinimo.

Dulų gali būti labai įvairių. Pagal teikiamas paslaugas jas galima sąlygiškai skirstyti į  padedančias mamai prieš gimdymą, būnančias šalia gimdymo metu ir ateinančias po gimdymo. Taigi, vienos dulos rengia daugiau ar mažiau formalius pasiruošimo gimdymui ir motinystei kursus.  Kitos tik keletą kartų susitinka su besilaukiančiąja nėštumo metu ir kalbasi apie gimdymą: ko jame tikėtis, ką reikėtų žinoti. Jos padeda moteriai išgryninti savą gimdymo viziją ir sudaryti gimdymo planą. Po gimdymo dula gali patarti jaunai mamai, kaip tvarkytis su kūdikiu, pagelbėti žindymo klausimais, perimti dalį kasdienių namų ruošos rūpesčių.

Taigi, dulos pareigos ir vaidmuo kiekvienu atveju skirtingi. Dar nėštumo metu abi pusės išsiaiškina, kokios ir kiek pagalbos moteriai reikia, sukuria ir puoselėja savitarpio supratimo ir pasitikėjimo atmosferą.

Nauda visoms pusėms

Kaip žinia, ligoninių personalas, ar tai būtų gydytojai, ar akušerės ar slaugytojai, turi didelius darbo krūvius: vienu metu prižiūri daug pacientų bei atlieka daugybę netiesioginių pareigų. Dažnai į stacionarą atvykusi gimdyvė susiduria su jai visai nepažįstamais specialistais, gimdymo metu keičiasi pamainos. ,Jei viskas vyksta normaliai, per sąrėmius ji paliekama viena (gimdyvė nuolat stebima tik esant komplikuotam gimdymui). Tokiomis aplinkybėmis nuolatinis dulos buvimas ir parama sukuria saugią aplinką, patogią tiek gimdyvei ir jos palydovui(-ei), tiek medicinos personalui, kuris atpalaiduojamas nuo smulkių užklausų ir prašymų.

Dažniausiai būsimas tėtis nėra gerai susipažinęs su gimdymo procesu, medicininėmis procedūromis, dokumentais ir tiesiog nežino, ko griebtis ir kaip padėti savo moteriai. Dula jokiu būdu nepakeičia gimdyme dalyvaujančio vyro (ar kitų artimųjų), tačiau padeda jam integruotis į gimdymą padrąsindama ir pasiūlydama veiklą, kuri tuo metu labiausiai reikalinga. Svarbiausias dulos tikslas yra pozityvi gimdymo patirtis ir šeimos ryšių stiprinimas išgyvenant nuostabų gimties stebuklą.

Nešališka pozicija

Dula tarpininkauja tarp gimdyvės ir medicinos personalo, ji geba paaiškinti gimdyvei gimdymo eigą, medicinos terminus ir procedūrų esmę, tačiau neturi teisės reikšti savo nuomonės ar patarti medicininiais klausimais. Dula primena gimdyvei, kad ši turinti pati priimti sprendimus dėl gimdymo priežiūros ir bendradarbiauti su medikais.

Šiuo metu, kai retas gimdymas apsieina be didesnio ar mažesnio medicininio įsikišimo, dula gali supažindinti šeimą su natūraliu gimdymu ir padėti juo pasitikėti. Nors dula gali remti ir gimdyvę, apsisprendusią rinktis tam tikras medicinines procedūras (kaip nuskausminimas, skatinimas, epiziotomija, Cezario pjūvio operacija), ji yra kompetentinga ir pasirengusi emociškai palaikyti gimdyvę, besirenkančią kuo natūralesnį gimdymo kelią.

Dar visai neseniai Lietuvoje kilo aštrių diskusijų banga dėl teisėsaugos akiratyje atsidūrusių naminių gimdymų. Dulų atsiradimas Lietuvoje nėra tiesiogiai susijęs su šiais klausimais, jos kelia sau vienintelį tikslą – paremti moterį – besilaukiančią, gimdančią, tapusią mama, – kad ji sklandžiai išgyventų šiuos virsmus ir pasitikinti bei rami įžengtų į motinystę.

Kodėl Lietuvai reikia dulų?

Turime gerai įrengtas ligonines, puikiai parengtą medicinos personalą. Kaip ir daugelyje išsivysčiusių šalių, naujagimių ir gimdyvių mirtingumo rodikliai labai maži, tačiau vis labiau auga Cezario operacijų skaičius, gimdymo metu naudojama vis daugiau medicininių intervencijų. Tarptautinės sveikatos priežiūros specialistų organizacijos pareiškė susirūpinimą tokia padėtimi ir organizuoja įvairias iniciatyvas situacijai pakeisti (pvz., Motinai palankaus gimdymo iniciatyva). Patikimi tyrimai parodo geresnius statistinius rodiklius, kai gimdyme dalyvauja dula. Daugiau apie tai kviečiame sužinoti mūsų tinklapyje www.dula.lt.

Dirbdamos ties šiuo projektu, kasdien sulaukiame pažįstamų ir nepažįstamų moterų atsiliepimų. Viena mama dalijosi prisiminimais apie stingdantį nerimą ir nežinią, kai per sąrėmius buvo palikta tuščioje palatoje. Kita pasakojo pasijutusi skausmingai apleista, kai, netekusi jėgų po gimdymo, viena palatoje nepajėgė tvarkytis su kūdikiu, o vyrui teko skubėti į darbą. Galbūt tai tik atsitiktinės istorijos, visgi jos įkvepia mus skleisti gimties seserystės idėją.

Šiuolaikiniame pasaulyje idėjos ir reiškiniai plinta dideliu greičiu. Kaip jau minėjome, užsienio šalyse dulos atrado savo vietą, jų paslaugomis džiaugiasi ne tik gimdyvės, bet ir ligoninių personalas – gydytojai ir akušerės. Tikime, kad ir Lietuvoje besilaukiančios moterys ir dulos atras vienos kitas ir dėl to moterų gimdymo patirtis bus pozityvesnė.

Galimybė prisidėti

Gimdyvių padėjėjų veiklai Lietuvoje plėtoti  labai reikia finansinės paramos, kurią galite suteikti apsilankę portale aukok.lt.

Prieraišiosios tėvystės centro informacija

TAIP PAT SKAITYKITE