Mollers

Vientisas gyvenimas: tėvas – lyderis darbe ir šeimoje

Pradėkime nuo esminės sąvokos – gyvenimo vientisumo. Tu esi vienas asmuo, ne du. Tu esi tas pats vyras tiek darbe su kolegomis, tiek namuose su šeima ir draugais. Tu negali gyventi dviejų gyvenimų. Privalai būti tas pats asmuo šiose abiejose atsakingos veiklos srityse.

Vyrai, kurie yra silpni ir nevykę tėvai, linkę padalinti savo gyvenimą į šeimos ir darbo. Darbe jie yra gamintojai, tačiau namuose – vartotojai.

Darbe jie skiria visas jėgas rimtai, atsakingai veiklai, tačiau namuose tik pasyviai ilsisi maloniai atsipalaidavę. Darbo vietoje jų charakterio stirpriosios pusės veikia visu pajėgumu – kiekvienas mato ir gerbia jų skvarbų protą, atskomybės jausmą, ryžtingumą ir savitvardą. Tačiau namuose šios vidinės stiprybės nenaudojamos, „padėtos į šalį“ kitai dienai ir paslėptos nuo vaikų akių.

Geri tėvai taip negyvena. Namuose jie yra tokie pat šaunūs ir veiklūs lyderiai, kaip ir darbe. Jų charakterio stipriosios pusės daro tokį pat įspūdį vaikams, kaip ir kolegoms. Pasiaukojimas šeimai iš tiesų suteikia prasmę ir tikslą jų intensyviai profesinei veiklai. Svarbiausias jų darbo tikslas – šeimos gerovė, ir tai žinoma pastarųjų vaikams.

Trumpai tariant, geras tėvas namuose yra toks pat lyderis, kaip ir darbe ir gan panašiu būdu.

Kaip tai susprasti? Visų pirma apžvelkime, kokios yra veiksmingos vyriškos lyderystės apraiškos darbe, o po to – kaip panašus požiūris ir veiksmai gali būti taikomi būnant lyderiu namuose.

Lyderiavimas darbe

–  Profesionalus lyderis turi aiškią ilgalaikę įmonės ateities viziją ir perteikia šį tikslą visiems, kurie dirba drauge su juo. Jis galvoja 5–20 metų į ateitį. Ir šis tiklsas veda jį ir jo komandą pirmyn, kadangi lyderis žino, jog žmonių pastangos yra tik tada veiksmingos, kai sutelktos į kokį nors ateities siekį.

–  Lyderis sukuria stiprų komandinio darbo jausmą. Jis geba įžvelgti žmonių stiprybes ir savo darbą suvokia kaip šių stiprybių koordinavimą siekiant bendrų tikslų. Jis padeda savo kolegoms, ypač pavaldiniams, išugdyti stipriąsias savybes ir įgūdžius.

–   Nors lyderis mąsto apie ateitį, tačiau jis skiria dėmesį ir dabarties detalėms. Lyderis nuolat nusistato prioritetus ir laikosi jų. Jis žino, kaip susikoncentruoti, visiškai susitelkti į tai, ką daro.

–   Lyderis linkęs suvokti problemas kaip iššūkius, o ne vien kaip rūpsečius. Jis mokosi iš savo ir kitų klaidų ir skatina savo pavaldinius elgtis taip pat.

–   Jo ištekliai, taip pat ir laiko, nėra dideli, todėl jis dirba greitai. Jis pagalvoja prieš pradėdamas veikti, ir tada veikia sumaniai bei ryžtingai.

–   Lyderis asmeniškai prisiima atsakomybę – jokių pasiteisinimų, jokių alibi, jokio verkšlenimo ar „aukos kompleksų“, jis niekam neprimeta kaltės. Jis priima savo laisvų sprendimų ir veiksmų pasekmes, taip pat ir klaidų.

–   Kai nėra tikras, ką daryti, jis pasirenka geriausią galimą variantą ir rimtai jį apsvarsto. Tada veikia. Jis niekada neleidžia neapsisprendimui virsti neveiklumu.
–   Lyderis suvokia savo autoritetą ir jaučiasi gerai šiame vaidmenyje. Jis turi teises, kadangi turi atsakingas pareigas. Jis gerbia save ir yra savimi pasitikintis, ir šie bruožai įkvepia pagarbą ir pasitikėjimą juo kitiems.

–   Lyderis apdovanoja už pastangas, tiek giria, tiek peikia teisingai ir konkrečiai. Jis užtikrina ir padrąsina žmones; pašalina kliūtis iš savo pavaldinių kelio, visa tai, kas neleidžia jiems geriausiai atlikti savo užduočių.

–   Kai jam reikia pataisyti kitus, jis taiso klaidą, bet ne asmenį. Jis pastabas žmonėms išsako privačiai, niekada viešai. Jei „nueina per toli“ – atsiprašo. Jis iškelia teisingumą virš savo ego.

–   Lyderis yra geras klausytojas. Kai žmonės ateina pas jį su savo problemomis, jiems skiria visą dėmesį. Klausydamasis jis bando juos suprasti – jų motyvus, patirtis, poreikius ir netikrumą. Jis svarsto: „Ar ši problema slepia didesnę? Kokia ji? Kaip aš galiu padėti?

–   Lyderis yra profesionalas. Tai yra jis kelia aukštus reikalavimus sau ir daro visa, kas geriausia, nori to ar nenori. Jis yra gana stiprus, gali nepaisyti nuovargio, nerimo ir pagundų nuleisti rankas. Sąmoningai ar ne jis suvokia, kad jokia idėja netaps realybe be pasiaukojamų pastangų.

Jei tau teko laimė dirbti su tokiu viršininku, žinai, kokia tai puiki patirtis. Tokio masto lyderiai daug ko išmoko savo pavaldinius ir labai dažnai tai atlieka su nuoširdžiu pasiaukojimu. Daugeliui darbuotojų iš tiesų toks viršininkas yra tarsi tėvas. Žmogus, kuriame dera vizija ir praktika, griežtumas ir supratingumas, savivertė ir tarnystės dvasia, kompetencija ir troškimas toliau mokytis – visa tai apibūdina didį, atsidavusį tėvą.

Taigi jei esi toks profesionalas (nesvarbu, kokį darbą dirbi) arba sieki toks tapti, gali būti ir puikus tėvas. Didis tėvas yra didis žmogus, vientisa asmenybė, toks vyras negyvena padalinto gyvenimo.

Lyderystė namuose

–   Vyrui, kuris yra lyderis šeimoje, žmona – svarbiausia. Jos laimė ir gerovė – pagrindiniai jo prioritetai, ir vaikai tą žino. Jie tai žino, kadangi jis vadovauja jiems savo pavyzdžiu mylėti, gerbti mamą ir jos klausyti. (Tai daugiau nei pusė efektyvios tėvystės „paslapties“ – stengtis būti atsidavusiam, palaikančiam vyrui).

–   Tėvas lyderis nuolat stengiasi išlaikyti komandinio bendradarbiavimo su savo žmona dvasią. Ji ir jis yra bendros „įmonės“ dalininkai. Drauge jie stengiasi kiek tik gali rodyti savo vienybę vaikams. Jie vienas su kitu aptaria sprendimus, didelius ir mažus, kurie daro įtaką vaikų gerovei. Jie papildo vienas kito stipriąsias savybes ir remia vienas kitą.

–   Jie drauge su žmona sukuria ilgalaikę (20 metų viziją) apie tai, kaip ugdys savo vaikų charakterius. Abu sutuoktiniai galvoja apie savo vaikus kaip apie būsimus suaugusius vyrus ir moteris, pasižyminčius sąžiningumu, kompetencija, atsakomybe ir valia. Šis tolimas, bet aiškus idealas formuoja jų ugdymo, praktikos ir auklėjimo pagrindus šiandien.

–   Tėvas lyderis koreguoja savo vaikų klaidas, bet ne juos pačius. Jis „nekenčia nuodėmės, bet myli nusidėjėlį“. Jis derina koregavimą ir bausmę su mylinčiu atlaidumu, supratingumu ir padrąsinimu. Jis nei silpnas, nei žiaurus, tačiau myliančiai tvirtas. Jis myli savo vaikus per daug, kad jiems leistų užaugti su neištaisytomis klaidomis.

–   Kai jis šeimoje turi kurį nors paauklėti, tą daro asmeniškai ir privačiai, kiek tai įmanoma. Jis „neplaka“ žmonių viešai.

–   Tėvas lyderis nebijo laikinai savo vaikams tapti „nepopuliarus“. Jų ilgalaikė laimė jam yra svarbesnė nei pastarųjų įžeisti jausmai šiuos auklėjant šiandien. Jis įsitikinęs, jog dabartinis vaikų nusivylimas juo greitai praeis ir kad vieną dieną jie supras ir padėkos jam už jo principingas pastangas.

–   Jis padrąsina savo vaikus, parodydamas ir paaiškindamas, kaip gerai atlikti užduotį ir elgtis teisingai. Jis veikiau nukreipia nei valdo ir pagiria bei papeikia už labai konkrečius dalykus.

–   Tėvas lyderis suvokia savo autoritetą, kurio svoris tiesiog proporcingas jo atsakomybei. Jis neleidžia, kad elektroninės pramogos sumenkintų jo autoritetą ar nuvertintų jo pamokas apie tai, kas gera ir kas bloga. Jis kontroliuoja naudojimąsi medijomis, toleruodamas tik tai, kas gali šeimą suburti draugėn.

–   Jis atideda į šalį savo reikalus, kad galėtų skirti dėmesį vaikams, juos išklausyti bei dalyvauti formuojant jų charakterį. Jis domisi savo vaikų sportine, popamokine veikla, kaip šie atlieka namų darbus, jų santykiais su broliais ir seserimis bei draugais. Jis žino, kas vyksta namuose ir augančių vaikų galvose.

–   Tėvas lyderis gerbia savo vaikų laisvę ir teises. Jis moko juos, kaip atsakingai naudotis savo laisvėmis, ir juos kontroliuoja tik tiek, kiek yra būtina. Jis nubrėžia vaikų elgesio ribas, nubrėžia liniją tarp to, kas gera ir bloga. Šiose ribose vaikai gali daryti tai, kas jiems atrodo geriausia; peržengę ribą, jie pradede pažeisti kitų teises – ir to jis neleis.

–   Tėvas lyderis nori, kad jo vaikai būtų aktyvūs, ir taip pat suvokia, jog visi veiklūs žmonės daro klaidų. Jis padeda mokytis vaikams iš jų paklydimų. Jis moko juos, kad gyvenime tenka protingai rizikuoti, ir kad visada esama galimybės suklysti, tačiau tai nėra blogai, jei iš šių klaidų mes mokomės.

–   Jis nepaiso savo nuovargio, nerimo ir pagundos nuleisti rankas, savo tėviškas pareigas iškledamas aukščiau savo asmeninių interesų. Jis padeda į šalį laikraštį, kad galėtų vaikui padėti ruošti pamokas. Jis apsieina be televizoriaus žiūrėjimo, kad duotų gerą pavyzdį. Jis leidžia vaikams dirbti drauge namų ūkyje, netgi tada, kai jie iš tiesų labiau trukdo, nei padeda. Kaip geras viršininkas jis visada pasirengęs padėti ir patarti, o jo vaikai jaučia, kad jis atsisakys bet ko, jei jiems jo prireiks. Jis noriai atsisako savo poreikių ir laisvalaiko, kol jo vaikai dar neužaugę ir nepalikę namų. Tad kol jie dar namuose, jų poreikiai yra svarbiausi.

–   Tėvas lyderis kalbasi su vaikais tol, kol pasiekiamas tikras tarpusavio supratimas. Jis neįkyriai kartakrtėmis namuose vartoja tam tikrus terminus: vientisumas, asmens garbė, sąžiningumas, geriausios asmeninės pastangos, šeimos garbė.

–   Jis suteikia vaikams jausmą, kad jų šeima turi istoriją ir tęstinumą. Pasakoja apie senelius ir protėvius – apie jų „tylią“ drąsą ir heroizmą.

–   Jis atskleidžia vaikams savo nuomonę ir požiūrį apie nūdienos įvykius ir apie jų perspektyvas ateityje – pasaulyje, kuriame toliau gyvens jo vaikai. Jis paaiškina, kaip geba geriausiai, šiandienos problemų priežastis praeityje ir ateities galimybes.

–   Tėvas lyderis  atviras vaikų patarimams, jų indėliui į šeimos sprendimus. Kai dalykai nėra labai svarbūs, jis pritaria vaikų pasiūlymams. Tačiau didesniuose, rimtesniuose reikaluose sprendimus priima tėvai. Jis leidžia vaikams pasirinkti skanėstą ar žaidimą, kurį norėtų žaisti, tačiau jis drauge su žmona sprendžia, kokią mokyklą vaikai lankys ar ką žiūrės per televizorių.

–   Tėvas lyderis rimtai vertina savo žmonos nuomonę, ypač kai kalbama apie vaikus. Jis „užmiršta“ svo ego ir pripažįsta akivaizdų gyvenimišką dalyką – daugeliu atvejų ji yra teisi. Jis neleidžia, kad puikybė padarytų jį aklą tiesai.

–   Jeigu jis įskaudina – atsiprašo. Jis iškelia teisingumą aukščiau savo ego. Savo kalboje, o ypač su žmona, tėvas lyderis vartoja mandagumo žodžius – prašau, ačiū bei atsiprašau.

–   Jis semiasi striprybės iš tikėjimo ir meilės savo šeimai.

–   Tėvas lyderis žino, kad laikas bėga greitai, ir jis jo neturi daug. Todėl išmintingai naudoja ribotus išteklius. Savo laiką, kiek tai įmanoma, jis stengiasi skirti bendravimui su vaikais.

–   Jo kaip tėvo ir sutuoktinio gyvenimas yra taurus, kupinas pasiaukojimo nuotykis. Tol, kol rūpinasi savo vaikais, jis nepaliaus ir nenuleis rankų stengdamasis formuoti jų charakterį. Jis gins ir aprūpins savo šeimą, nesvarbu, kokia kaina, kadangi šeima yra jo gyvenimo prasmė, jo vyriškos jėgos objektas, jo širdies centras.

Vaikai, turėdami tokį tėvą, visiškai remiamą tokios pat puikios motinos, įgis realią galimybę tapti didžiais vyrais ir moterimis. Jie užaugs gerbdami savo Tėtį ir Mamą, gyvenime jie vadovausis nuo pat vaikystės išmoktomis pamokomis ir tai perduos savo vaikams, kaip vientisą ir nedalomą visumą.

Pasitikėk savimi. Dauguma paprastų vyrų tapo tokiais tėvais. Tad gali toks tapti ir tu.

TAIP PAT SKAITYKITE