REXSAN

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistai teikia paramą ir moko kolegas Afganistane

Š. m. birželio 10-11 dienomis, bendradarbiaujant su Goro provincijos (Afganistanas) žemės ūkio ir irigacijos departamentu, Valstybinės maisto ir veterinarijos specialistai surengė mokymus Afganistano kolegoms – vietos valdininkams ir laboratorijos darbuotojams, dirbantiems veterinarijos srityje, privatiems veterinarijos gydytojams ir ūkininkams.

Mokymų metu didžiausias dėmesys buvo skirtas Afganistane ypač aktualiems gyvūnų užkrečiamųjų ligos kontrolės klausimams, nagrinėtos galimybės aktyviau į šias veiklas įtraukti vietos ūkininkus. Taip pat išdėstyti biosaugos priemonių taikymo pagrindai vietos ūkiuose ir aptarti praktiniai,  kasdieniniame veterinarijos gydytojų darbe kylantys klausimai bei problemos.

„Mokymuose ne tik mokėme veterinarijos specialistus ir ūkininkus gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės principų, bet ir suteikėme materialinę pagalbą. Dalyviams išdalintos biosaugos priemonės ir įvairūs veterinariniai antimikrobiniai preparatai, kurie padės nelengvame kasdieniniame veterinarijos specialisto darbe”- sakė į Afganistaną išvykęs Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vilkaviškio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas Gediminas Gvazdaitis.

Šie mokymai surengti, kaip viena iš Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įgyvendinamų priemonių prisidedant prie Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo programos projekto „Žemės ūkio produktyvumo didinimas ir žemės ūkio produktų perdirbimo skatinimas Goro provincijoje”. Projektu siekiama parengti Afganistano Goro provincijos veterinarijos specialistų grupę ir suformuoti žmogiškuosius ir materialinius išteklius, reikalingus darniam Goro provincijos plėtros vystymui.

„Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos  sukauptą patirtį ir žinias vertina ir perima vis daugiau kolegų Čagčarano provincijoje. Žinios, kaip organizuoti veiksmingą veterinarinę kontrolę ir užkrečiamųjų ligų kontrolę, skatina vietos veterinarijos specialistus ir ūkininkus siekti sukurti šiuolaikišką ir modernesnį veterinarinės ir užkrečiamųjų ligų kontrolės modelį. Kitas svarbus klausimas – aktyvesnis ūkininkų ir kaimo gyventojų dalyvavimas vykdant gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolę, praktinių įgūdžių kasdieniniame veterinarijos gydytojo darbe formavimas” – pabrėžė veterinarinę projekto dalį koordinuojantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Skubios veiklos skyriaus vedėjo pavaduotojas Egidijus Pumputis.

www.vmvt.lt

 

TAIP PAT SKAITYKITE