Mollers

Vaikų sveikata – Europos politikos prioritetas

Lisabonoje (Portugalija) vykusioje 9-joje Europos Tarybos sveikatos ministrų konferencijoje „Draugiška vaikams sveikatos apsauga: kuriame sveiką ateitį vaikams ir su vaikais” priimta deklaracija, apibrėžianti pagrindinius sėkmingos vaikų sveikatos politikos plėtros principus. Ją pasirašė 47 šalys – Europos Tarybos narės. Lietuvai renginyje atstovavo sveikatos apsaugos viceministrė Nora Ribokienė.

„Vaikai yra Europos ateitis, – teigiama Europos Tarybos deklaracijoje. Kiekvienas jaunosios kartos atstovas turi turėti teisę į prieinamą sveikatos priežiūrą ir apsaugą, orientuotą į vaikus, gerbiančią aukščiausios kokybės principus”. Pasak deklaraciją pasirašiusiųjų aukšto lygio sveikatos politikos pareigūnų, mokslininkų, tarptautinių organizacijų atstovų, vaikų ir jaunimo sveikata bei gerovė yra viena prioritetinių visų Europos valstybių politikos krypčių.

Ji neatsiejama nuo žmogaus teisių koncepcijos, tačiau turinti specifinių „vaikų teisių” bruožų. Ilgėjanti gyvenimo trukmė ir mažėjanti ligų našta, išsprendžianti daugybę fizinių, psichologinių ir sociologinių suaugusiųjų pasaulio problemų, visada prasideda nuo teisingo požiūrio į sveikatos puoselėjimą tik gimus vaikui, nuo vaikystės skiepijamo sveiko gyvenimo būdo. „Investicijos į vaikų sveikatą visada atsiperka, nes tai yra investicijos į šalies ateitį. Europos Taryba ragina kiekvieną valstybę daugiau dėmesio skirti vaikų sveikatai, – pabrėžia sveikatos apsaugos viceministrė Nora Ribokienė. – Lietuvoje vaikų sveikata yra Vyriausybės programos, sveikatos politikos prioritetas. Tai pabrėžiama ir Lietuvos sveikatos sistemos 2011-2020 m. plėtros metmenyse.

Manome, kad, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu bendradarbiaudami su vaikų sveikatos mokslo ir praktikos specialistais, visuomeninėmis organizacijomis galėsime reikšmingai prisidėti prie būsimos 2012-2015 metų strategijos „Kurkime Europą vaikams ir su vaikais”.

Pasak viceministrės, mūsų šalyje visi vaikai yra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, sėkmingai funkcionuoja motinos ir vaiko sveikatai palankios ligoninės, veikia sveikų mokyklų, sveikų darželių tinklai, vykdomos ligų prevencijos ir profilaktikos programos, skirtos jaunosios kartos atstovams. Tačiau labai svarbus ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas, kurio pasigendama nacionaliniu lygiu bei kurio svarbą pabrėžia ES šalių atstovai.

SAM Ryšių su visuomene skyriusTAIP PAT SKAITYKITE