Mollers

Vaikų gerovei užtikrinti – pokalbiai, specialistų konsultacijos ir socialinių įgūdžių ugdymas

Vaikų gerovė

Geriausia aplinka vaikui – šeima. Ji padeda jam išsiugdyti socialinius įgūdžius, perimti elgesio modelius ir užaugti visaverčiu visuomenės nariu. Bet ką daryti, jei šeima susiduria iššūkiais – juk rūpesčiai savaime neišsisprendžia. Pagalbos ranką ištiesti pasirengę yra socialiniai darbuotojai.

„SOS vaikų kaimų“ Šeimų stiprinimo programos vadovė Rasa Zaidovaitė sako, kad šeimos gali sulaukti įvairios paramos – nuo pokalbių, specialistų konsultacijų iki socialinių įgūdžių ugdymo.

„Mes esame pasirengę padėti į įvairias sudėtingas situacijas patekusioms šeimoms. Šeimos gali kreiptis į mus tiesiogiai. Mes paskiriame atvejo vadybą – ji yra rekomendacinio pobūdžio. Mūsų specialistas kuria santykį su šeima, bendrauja, paaiškina, kokios pagalbos galima tikėtis. Labai svarbu pabrėžti, kad atvejo vadybos tikslas yra padėti, tai nėra kokia nors bausmė“, – kalba R. Zaidovaitė.

Pagalba pagal individualų planą

Zaidovaitė paaiškina, kad šeimų stiprinimo komandą sudaro atvejo vadybininkai, socialiniai darbuotojai, šeimos asistentai, individualios priežiūros darbuotojai ir psichologai. Arčiausiai šeimos socialinis darbuotojas, jis teikia tiesioginę paramą. Kiekvienai šeimai yra sudaromas individualus pagalbos planas, kuriame pagal situaciją numatomi uždaviniai šeimai. Dažnu atveju jie susiję su tam tikru šeimos narių elgsenos keitimu. Svarbiausia yra, kad išnyktų socialinės rizikos veiksniai ir vaikai augtų saugioje aplinkoje.

Šeimų stiprinimo programos vadovė sako, kad pastaruosius dvejus metus ryškiausia problema – šeimos, kurios yra skyrybų procese. Įtempti santykiai šeimoje ar pasikeitusi gerovė daro labai didelę įtaką vaikų elgesiui. Ne visi tėvai tai supranta.

„Mes suteikiam pagalbą, padedame ne tik vaikams, bet ir tėvams suvokti savo elgesio pasekmes. Tėvai tiki, kad jie rūpesčių neturi, vaikų teisių nepažeidžia ir padėti dėl netinkamo elgesio reikėtų vaikui. Tėvai nesuvokia, kad pasikeitęs vaikų elgesys yra įtampos šeimoje pasekmė ir vien psichologo konsultacijos su vaiku nieko neišspręs“, – sako R. Zaidovaitė.

Kiekviena šeima yra individuali, tad ir pagalbos poreikiai yra individualūs. Tai gali būti ir socialinių įgūdžių stoka, ir sunkiau emocijas išgyvenantys paaugliai, ir įvairios sudėtingos situacijos. Kartais šeimos mokomos ir svarbių išlikimo dalykų: namų ruošos, tvarkos, dienos režimo ir pan. Šeimose, auginančiose kūdikį, bet neturinčioms pakankamai socialinių įgūdžių socialinis darbuotojas moko tėvus atpažinti kūdikių poreikius, pavyzdžiui, ką reiškia, kai kūdikis verkia ar atvirkščiai – yra vangus.

Vaikams – specialistų pagalba ir įvairios terapijos

Teikiant pagalbą sudėtingose situacijose atsidūrusioms šeimoms, „SOS vaikų kaimai“ ypatingą dėmesį skiria vaikų gerovės užtikrinimui. Tėvų globos netekusiems vaikams ir jaunuoliams suteikiama globa pagal šeimos modelį, taip pat vykdomos įvairios terapijos, pvz., dailės terapija, kaniterapija, sensorinės integracijos terapija. Atsižvelgiant į individualius vaikų poreikius, vaikams padeda logopedai, psichiatrai ar kiti specialistai. 

Tam, kad galėtų užtikrinti kokybišką pagalbą šeimai ir suteikti vaikams įvairių terapinių užsiėmimų, organizacija turi papildomai investuoti lėšų, kurias gauna iš įvairių įmonių ir žmonių. Vienas iš partnerių – prekybos tinklas „Pepco“. Šios įmonės socialiniai prioritetai sukasi apie vaikus ir jų laisvalaikio kokybės gerinimą, jų vystymąsi ir ugdymą, tai, kad vaikams būtų suteiktos vienodos gyvenimo galimybės.

„Su „SOS vaikų kaimu“ dirbame nuo pat veiklos Lietuvoje pradžios. Jau penktus metus remiame jų vykdomus projektus bei teikiamas socialines paslaugas vaikams ir jaunimui. Nuo praėjusių metų taip pat glaudžiai bendradarbiaujame dėl paramos nuo karo Ukrainos nukentėjusiems vaikams, kuriems teko palikti namus. Džiaugiamės galėdami užtikrinti stabilią paramą mūsų partneriams. Jaučiamės įsipareigoję užtikrinti, kad pradėti geri darbai būtų tęsiami ir nenutrūktų, nes jų nauda yra akivaizdi. Kiekvienais metais stengiamės išlaikyti tą patį paramos lygį, o esant galimybei paramą didinti“, – sako Erika Maželienė, „Pepco“ vadovė Baltijos šalims.

Šiuo metu „SOS vaikų kaimai“ padeda daugiau nei 2000 vaikų ir jaunuolių.

TAIP PAT SKAITYKITE