Sebamed

Už pamestą vaistų pasą bauda – 50 litų

Panevėžio teritorinės ligonių kasos (TLK) specialistai pastebi, jog kai kurie gyventojai, besinaudojantys kompensuojamųjų vaistų pasais, pamiršta, kad šis dokumentas yra ne mažiau svarbus už pasą ar asmens tapatybės kortelę.

Vis nemažėja asmenų, atsinešančių į ligonių kasą pripieštą, išplėšytais receptų lapais ar kitaip sugadintą vaistų pasą, neretai atvyksta ir tokių, kurie šį dokumentą pametė arba neatsimena, kur padėjo, rašoma TLK pranešime.

Kaip teigia Panevėžio TLK Kontrolės ir ekspertizės skyriaus vyriausiasis specialistas Zenonas Paulavičius, gyventojai turėtų žinoti, jog kompensuojamųjų vaistų pasą būtina saugoti kaip ir bet kurį kitą asmens dokumentą, nes jis – griežtos atskaitomybės. Pametus ar nepataisomai sugadinus šį pasą jo turėtojui gresia išlaidos. Netekus vaistų paso dėl vagystės ar kitos trečiųjų asmenų neteisėtos veikos, reikia kreiptis į policiją.

Įprastas kompensuojamųjų vaistų paso keitimas, kai grąžinamas senas ir išduodamas naujas, kainuoja 3 litus.

Apdraustajam negrąžinus seno vaistų paso (pametus ir pan.) arba grąžinus sugadintą taip, kad negalima nustatyti pagal jį išduotų kompensuojamųjų vaistų, medicinos pagalbos priemonių, naujas vaistų pasas išduodamas sumokėjus 50 litų praradimo arba sugadinimo mokestį. Išimtys gali būti taikomos tik pateikus kompetentingos institucijos pažymą apie kompensuojamųjų vaistų paso praradimą dėl trečiųjų asmenų neteisėtos veikos ar stichinės nelaimės, pavyzdžiui, vagystės, smarkios audros, žaibo, jūros ar upės potvynio. Turint tokią pažymą paso keitimas kainuoja 3 litus.

Apdraustasis, kurio kompensuojamųjų vaistų pasas sugadintas iš dalies, t. y. galima nustatyti šio paso ir jame įklijuotų receptų numerių seką, tačiau trūksta informacijos apie išduotus kompensuojamuosius vaistus ar medicinos pagalbos priemones, gali kreiptis į TLK su pagrįstu prašymu dėl išdavimo fakto patikrinimo.

Jei TLK ekspertams atlikus patikrinimą nenustatoma, kad dėl apdraustojo kaltės galėjo būti padaryta žala Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžetui, naujas vaistų pasas išduodamas sumokėjus taip pat 3 litus.

Nustačius, kad pagal trūkstamus receptus buvo išduoti vaistai arba medicinos pagalbos priemonės, atliekami patikrinimai vaistinėje ir gydymo įstaigoje dėl galimai padarytos žalos PSDF biudžetui. Jei apdraustajam, kol vyksta patikrinimas, būtina išrašyti vaistų, jie išrašomi ant specialių receptų išimties tvarka. Nustačius žalą PSDF biudžetui ir nenustačius kito fizinio arba juridinio asmens, turinčio atlyginti žalą, vaistų išdavimas laikomas neteisėtu, o apdraustasis gydymo įstaigoje už naujo vaistų paso išdavimą turi sumokėti 50 litų.

Kompensuojamųjų vaistų pasus išduoda asmens sveikatos priežiūros įstaigos, sudariusios sutartis su TLK. Mokestis už paso keitimą mokamas taip pat šiose įstaigose.

Per pirmąjį šių metų pusmetį į Panevėžio TLK jau kreipėsi 22 asmenys, iš kurių vaistų paso buvo išplėšta arba kitaip sugadinta dalis receptų. PSDF biudžetui padarytos žalos nenustatyta nei vienu atveju.


Diena.lt

TAIP PAT SKAITYKITE