Sebamed

Tik savalaikė gydymo įstaigų informacija negalią turintiems pacientams padės išvengti nesusipratimų

Asmenų aptarnavimą vykdančio Sveikatos apsaugos ministerijos Bendrųjų reikalų departamento Dokumentų valdymo ir asmenų priėmimo skyriaus specialistų teigimu, pastaruoju metu ypač padaugėjo skambučių dėl negalią turinčių pacientų specialiųjų poreikių nustatymo ir tikslinių išmokų skyrimo. Sveikatos apsaugos ministerija primena, kad šią sritį pagal kompetenciją kuruoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Sveikatos priežiūros įstaigų vadovams rekomenduojama aktyviau, laiku ir prieinama forma teikti išsamią informaciją negalią turintiems asmenims.
Vienokią ar kitokią negalią dėl ligos turintys pacientai dažniausiai teiraujasi apie jiems priklausančius specialiųjų nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikius. Domisi lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijomis, transporto išlaidų kompensacijomis. Dėl informacijos gydymo įstaigose stokos pacientai nežino, kur kreiptis. Dauguma pacientų mano, kad specialieji poreikiai nustatomi tik vadovaujantis susirgimo diagnoze ir klaidingai kreipiasi į Sveikatos apsaugos ministeriją.
Sveikatos apsaugos ir socialinės apsaugos ir darbo ministrų įsakymu yra patvirtintas specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos bei transporto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo kriterijų sąrašas.
Pensinio amžiaus asmenims specialiuosius poreikius nustato sveikatos priežiūros įstaigos, prie kurios asmuo yra prisiregistravęs, gydytojų konsultacinė komisija (GKK).  Darbingo amžiaus  asmenims, t.y.  iki 18 metų ir asmenims nuo 18 metų iki senatvės pensijos amžiaus specialiuosius poreikius nustato Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (NDNT) prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Jei pacientas nesutinka su minėtų komisijų išvadomis, jis gali raštu kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigos vadovą (arba į NDNT vadovą) dėl paaiškinimo ar pakartotinos komisijos sudarymo.
Tačiau dėl socialinių išmokų, t.y. išlaidų, nustačius specialiuosius poreikius,  kompensavimo,  reikia kreiptis į vietos savivaldybės administraciją. Tikslinių kompensacijų dydžiai nustatomi teisės aktų numatyta tvarka. Kreipiantis į savivaldybės administraciją, būtina pateikti asmens prašymą skirti atitinkamą kompensaciją, asmens tapatybės dokumentą, GKK (darbingo amžiaus asmenims – NDNT) išduotus  dokumentus.
Tam, kad išvengti klaidų nustatant specialiuosius poreikius institucijos ir įstaigos pagal kompetenciją vadovaujasi Specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos) ir kt. poreikių nustatymo kriterijais ir profesinės etikos principais.

Daugiau informacijos:
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje
http://www.socmin.lt/index.php?-1067318912
ir

Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje:
http://www.sam.lt/index.php?3693341791
SAM Ryšių su visuomene skyrius, Natalja Keturkienė, tel. (8 5) 266 1411, natalja.keturkiene@sam.lt


Sveikatos ministerija

TAIP PAT SKAITYKITE