Hempo

Tėvystės įgūdžių ugdymo programa „Neįtikėtini metai“ jau pasinaudojo šimtai lietuvių tėvų

Tėvystės įgūdžių ugdymo programa

Sprendžiant mažamečių vaikų psichikos sveikatos problemas, ypač daug priklauso nuo artimiausios jų aplinkos – tėvų įgūdžių skatinti vaikų socialinį ir emocinį vystymąsi, kurti tvarius santykius su vaikais, užtikrinti vaiko ir šeimos gerovę. Šių įgūdžių ugdymui Lietuvoje skirta programa „Neįtikėtini metai“, kuria nemokamai jau pasinaudojo 585 ikimokyklinio amžiaus (3–6 m.) vaikų tėvai.

„Ši programa yra reikalinga Lietuvai ne tik dėl to, kad padeda spręsti konkrečių šeimų konkrečias problemas, bet ir dėl to, kad apskritai skatina permąstyti vaikų auklėjimą. Nuo to, ką duodame savo vaikams dabar, labai priklausys jų fizinė ir psichinė sveikata ateityje“, – sako Sandra Remeikienė, Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos programų skyriaus vadovė. 

Tėvystės įgūdžių gerinimui skirtą projektą „Programos „Neįtikėtini metai“ pritaikymas ir įgyvendinimas Lietuvoje“ įgyvendina Higienos institutas. Nuo 2019 m. lapkričio iki 2023 m. lapkričio projektui įgyvendinti skiriama iki 1,74 mln. eurų iš Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“. Projektą inicijavo LR sveikatos apsaugos ministerija, jo įgyvendinimo priežiūrą atlieka CPVA.

Programa, pagrįsta mokslu
Nors Lietuvoje mokymų programa „Neįtikėtini metai“ skaičiuoja dar tik trečius metus, pasaulyje ji – nebe naujiena. Iš viso programa yra taikoma 25 pasaulio šalyse, įskaitant Jungtinę Karalystę, Norvegiją, Suomiją, Australiją. Programa sukurta Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) prieš daugiau nei tris dešimtmečius, jos autorė – klinikinė psichologė, Vašingtono universiteto profesorė dr. Carolyn Webster-Stratton.

Nuo programos starto atliekami moksliniai tyrimai patvirtina, kad programa padeda sumažinti ar išvengti problemų, kylančių dėl vaikų elgesio ar emocijų sutrikimų, taip pat apsaugoti tokius vaikus nuo įsitraukimo į nusikalstamas veikas, smurto, psichoaktyvių medžiagų vartojimo. 

Norvegų mokslininkės May Britt Drugli kartu su bendraautoriais 2010 m. atlikta analizė parodo, kad dviem iš trijų vaikų, turėjusių elgesio ar emocijų sutrikimų, praėjus vieneriems metams po tėvystės mokymų programos „Neįtikėtini metai“, šie sutrikimai nebebuvo diagnozuoti. Tokia pati dalis vaikų problemų neturėjo ir praėjus 5–6 metams po tėvystės mokymų. 

Programos moduliai, kurie šiuo metu diegiami Lietuvoje, gerina tėvystės įgūdžius. Pagerėję tėvystės įgūdžiai teigiamai atsiliepia ne tik vaiko, dėl kurio buvo įsitraukta į programą, psichikos sveikatai, bet ir kitiems šeimos vaikams, santuokos išsaugojimui, vaikų ir juos supančių žmonių gyvenimo kokybei.

Vieną elgesį pakeisti kitu
Anot projekto veiklos vadovės Katažynos Labanienės, ugdant mažamečių tėvus, remiamasi bendradarbiavimo modeliu. 

„Mes, mokymų grupių vadovai, nesame tie, kurie aiškina tėvams, kaip jiems auginti savo vaikus. Nesilaikome didaktinio principo „iš viršaus į apačią“, kuris skatintų tėvus užimti pasyvaus stebėtojo vaidmenį. Tyrimai visgi rodo, kad jeigu tėvai mokymuose lieka pasyvūs, tikimybė, kad tai, ko jie buvo mokyti, pritaikys realiose situacijose, maža“, – dalinasi K. Labanienė.

Kur kas geresnių rezultatų pasiekiama, kai problemas spręsti įgalinami patys tėvai. Tam mokymų metu intensyviai naudojamos videovinjetės – videomedžiaga, kuri vaizduoja realias tėvų ir vaikų santykių situacijas ir kuri tampa pagrindu diskusijoms tarp tėvų, gilesnei analizei ir dėsningumų, programoje vadinamų principais, paieškoms. Atrastus principus tėvai išbando grupėje vaidmenų pratimų metu, o vėliau juos pritaiko ir namuose. 

Kalbant apie programos turinį, tėvai mokomi žaisti vaiko vadovaujamus žaidimus ir tarsi tapti savo vaikams žaidimo terapeutais. Paminėtini ir atkaklumo, emocijų, socialinių įgūdžių ugdymo būdai. Tėvai taip pat supažindinami su pozityvia disciplina – būdais, kaip auginti vaikus be agresyvumo, smurto ar perdėto griežtumo. 

„Elgesio sunkumus patiria bene kiekvienas vaikas, todėl mokyti socialinių įgūdžių ir reguliuoti emocijas – aktualu kiekvienam, ne tik tam, kuriam diagnozuoti sutrikimai. Visi vaikai kartais pasielgia netinkamai. O netinkamo elgesio negalime tiesiog „išimti“ iš vaiko – turime jį pakeisti pozityvesniu elgesiu. Čia, kaip ir gamtoje, – tuščios vietos nėra. Filosofija paprasta: jeigu vaikas elgiasi netinkamai, jis dar tiesiog nemoka pasielgti kitaip“, – atkreipia dėmesį K. Labanienė. 

Ateities planuose – paslaugų plėtra
Šių metų spalį startuos naujas programos modulis – šįkart skirtas tėvams, auginantiems mokyklinio amžiaus (6–12 m.) vaikus. Šiuo metu daug dėmesio skiriama naujų grupių vadovų parengimui, jų kvalifikacijos kėlimui, bendradarbiaujama su programos autoriais JAV ir projekto partneriais iš Norvegijos.

Projekto tęstinumo galimybės ir plėtros poreikiai aptarti šią savaitę Sveikatos apsaugos ministerijos organizuotame renginyje, kuriame pranešimus skaitė programos kūrėja prof. Dr. Carolyn Webster-Stratton, taip pat lektoriai iš Sveikatos apsaugos ministerijos, Higienos instituto, Klaipėdos miesto savivaldybės, Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro. Renginys skirtas šalies savivaldybių administracijų atstovams, savivaldybių visuomenės sveikatos biurams, mokymų grupių vadovams bei kitiems suinteresuotiems asmenims. 

Esant dideliam susidomėjimui iš savivaldybių, kur mokymų paslaugos kol kas nėra teikiamos, bet yra reikalingos, svarstoma apie paslaugų plėtrą. Šiuo metu projekte „Neįtikėtini metai“ dalyvauja 13 šalies savivaldybių, dar 5-ios – prisijungia nuo šio rudens. Savivaldybės, šiuo metu neturinčios apmokytų grupių vadovų, gali šią paslaugą įsigyti iš kitų savivaldybių. Sulaukiama daug teigiamų atsiliepimų iš programą baigusių tėvų. Nors programa orientuota į tėvus auginančius vaikus su elgesio ir emocijų sunkumas, tačiau daugelis tėvų pastebi, kad programa naudinga visiems tėvams. Turint omenyje šį poreikį, programos „Neįtikėtini metai“ tęstinumas ir plėtra numatoma ir pasibaigus projekto laikotarpiui. Svarstoma, kad finansuoti programą savivaldybėse būtų galima ne tik valstybės biudžeto lėšomis, bet ir iš kitų finansavimo šaltinių.

Daugiau informacijos apie tėvams, auginantiems mažamečius, skirtą mokymų programą „Neįtikėtini metai“, bei registracijos į tėvų grupes formą galima rasti puslapyje https://neitiketini-metai.lt.

Centrinės projektų valdymo agentūros informacija

TAIP PAT SKAITYKITE