Natula

Tėvai pradeda naudotis pasikeitusia vaiko priežiūros atostogų tvarka

Tėvai išmokos vaikai

Nuo metų pradžios įsigaliojo nauja vaiko priežiūros atostogų skyrimo tvarka – visi tėvai, kurių vaikai gimė po 2023 m. sausio 1 d., turi galimybę pasinaudoti neperleidžiamomis vaiko priežiūros atostogomis. Du mėnesiai skirti mamai ir du mėnesiai skirti tėvui. Taip pat galima pasirinkti vaiko priežiūros išmoką gauti iki vaikui sueis 18 arba 24 mėnesiai. 

„Kiekvienas iš tėvų – ir tėtis, ir mama turi galimybę paimti po 2 mėnesius neperleidžiamų vaiko priežiūros atostogų. Tikimės, kad tai leis tėvams lengviau ir tolygiau dalintis vaiko priežiūra. Tyrimai rodo, kad kuo tolygiau tėvai dalinasi vaiko priežiūra, tuo labiau tai prisideda prie šeimos gerovės. Taip pat mažėja moterų diskriminacija darbo rinkoje, nes darbdaviai jau žino, kad reikės vaiko priežiūros atostogų išleisti ne tik moteris, bet ir vyrus“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

TERMINAS. Tėvams sudaryta galimybė pasirinkti, ar jie nori vaiko priežiūros išmoką gauti iki vaikui sueis 18 mėnesių, ar iki vaikui sueis 24 mėnesiai. Iš jų po 2 neperleidžiamus mėnesius (viso 4 mėnesius) vaiką gali prižiūrėti kiekvienas iš vaiko tėvų (įtėvių, globėjų), o likusiu laiku vaikas gali būti prižiūrimas ir išmoka mokama tiek mamai, tiek tėčiui, ar įtėviams ir globėjams, tiek vienam iš senelių.

Jeigu, pavyzdžiui, vienas iš tėvų nepasinaudoja neperleidžiamais mėnesiais vaikui prižiūrėti, tuomet bendra vaiko priežiūros išmokos gavimo trukmė sutrumpėtų iki 16 arba 22 mėnesių priklausomai nuo to, kokios trukmės vaiko priežiūros išmokos mokėjimo laikotarpis buvo pasirinktas. Jeigu kitas iš tėvų (pvz. tėtis) sutinka prižiūrėti vaiką per neperleidžiamus 2 mėnesius, tuomet išmoka mokama jam, o kitas iš tėvų (pvz. mama) gali grįžti į darbą.

SVARBU. Vaiko priežiūros išmoka už neperleidžiamus mėnesius pradedama mokėti tik pasibaigus nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiui.

IŠMOKOS DYDIS. Pasirinkus vaiko priežiūros išmoką gauti iki vaikui sueis 18 mėnesių, vaiko priežiūros išmokos dydis yra 60 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio.

 Pasirinkus vaiko priežiūros išmoką gauti iki vaikui sueis 24 mėnesiai, vaiko priežiūros išmokos dydis iki vaikui sueis 12 mėnesių bus 45 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio, o nuo 12 mėnesių iki vaikui sueis 24 mėnesiai – 30 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Neperleidžiamais vaiko priežiūros atostogų mėnesiais mokama 78 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio vaiko priežiūros išmoka. Tokiu būdu tėvai skatinami pasinaudoti neperleidžiamais vaiko priežiūros atostogų mėnesiais, nes vaiko priežiūros išmokos dydis nesiskiria nuo gauto darbo užmokesčio. Gaunantys didelį darbo užmokestį turi žinoti, kad vaiko priežiūros išmoka negali būti didesnė nei 2 vidutiniai darbo užmokesčiai.

Jeigu vaiką augina tik vienas iš tėvų, jis turi teisę į 2 neperleidžiamus vaiko priežiūros atostogų mėnesius ir turi teisę gauti vaiko priežiūros išmoką už papildomą 2 mėnesių trukmės vaiko priežiūros atostogų dalį (mokama paskutinius du mėnesius), t. y. 4 mėnesius gaus po 78 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio vaiko priežiūros išmoką, jei „Sodros“ teritorinis skyrius nustatys, kad vaiką augina vienas tėvų (įtėvių) ar globėjų.

Jei gimė du ir daugiau vaikų ar asmuo įvaikino arba globoja du ir daugiau vaikų, mokama bendra vaiko priežiūros išmokų suma negali būti didesnė kaip 78 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Jei asmuo, gaunantis vaiko priežiūros išmoką, įgyja teisę gauti motinystės ar vaiko priežiūros išmoką dėl kito vaiko gimimo, globos ar įvaikinimo, jam bus mokamos abi šios išmokos, tačiau bendra išmokų suma negali būti didesnė kaip 78 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio, pagal kurį yra apskaičiuota motinystės išmoka arba vaiko priežiūros išmoka.

SENELIŲ INDĖLIS. Seneliai negali pasinaudoti tėvams skiriamais neperleidžiamais vaiko priežiūros mėnesiais, tačiau gali prižiūrėti anūką ir gauti vaiko priežiūros išmoką likusį laiką.

GALIMYBĖ DIRBTI. Yra galimybė dirbti tais mėnesiais, kurie skiriami mamai ir tėčiui bei kurių negalima niekam perleisti. Tačiau tokiu atveju papildomai gaunamos pajamos sumažins vaiko priežiūros išmoką. t. y. jeigu papildomai gautų pajamų dydis yra mažesnis už vaiko priežiūros išmoką, asmeniui mokamas vaiko priežiūros išmokos ir jam atitinkamą mėnesį priskaičiuotų pajamų skirtumas, o jeigu jų dydis yra didesnis už jam paskirtos vaiko priežiūros išmokos dydį ar jam lygus, vaiko priežiūros išmoka nemokama.

Tačiau visais kitais mėnesiais papildomos pajamos nemažina gaunamos išmokos, jeigu išmokos ir papildomų pajamų suma neviršija 100 proc. buvusio vidutinio atlyginimo. Pavyzdžiui, jeigu jūsų darbo užmokesti iki vaikelio gimimo buvo 1000 eurų „popieriuje“, pasirinkote išmoką gauti dvejus metus ir antraisiais metais nusprendėte grįžti į darbą, tai išmokos gausite 300 eurų „popieriuje“ ir galėsite dar užsidirbti 700 eurų „popieriuje“ ir išmoka nebus mažinama. Jeigu užsidirbsite 701 eurą “popieriuje”, išmoka bus mažinama 1 euru, t. y. iki 299 eurų “popieriuje”.

Tais atvejais, kai vaiką augina vienas iš tėvų ir jis gauna vaiko priežiūros išmoką už papildomą dviejų mėnesių trukmės vaiko priežiūros atostogų dalį bei turi papildomų pajamų, vaiko priežiūros išmoka mokama neatsižvelgiant į tuo metu gautas papildomas pajamas.

SVARBU. Ši nuostata netaikoma savarankiškai dirbantiems asmenims – jų gaunamos pajamos nemažina vaiko priežiūros išmokos.

TAIP PAT SKAITYKITE