Urinal

Teritorinės ligonių kasos metus pradėjo pokyčiais vadovybėje

Teritorinės ligonių kasos

Baigėsi Vilniaus ir Panevėžio teritorinių ligonių kasų direktorių kadencijos, tačiau nauji konkursai į šias pareigas nebus skelbiami. 

Vilniaus teritorinės ligonių kasos (TLK) direktorius Vytautas Mockus ir Panevėžio TLK direktorius Jonas Narbutas baigė savo ilgametes kadencijas. Nuo 2024 m. sausio 3-iosios Vilniaus TLK direktoriaus funkcijas laikinai vykdo Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Lina Vitkauskienė, o Panevėžio TLK – direktoriaus pavaduotoja Alma Čiplienė. 

Abiem buvusiems TLK direktoriams sudarytos sąlygos panaudoti savo sukauptą patirtį ir toliau dirbti sveikatos apsaugos sistemos naudai: jie savo įstaigose užims vyriausiųjų patarėjų pareigas.

Jonas Narbutas Panevėžio TLK vadovavo ištisus 27 metus – nuo pat jos įkūrimo. Jis yra vienintelis tiek ilgai ligonių kasų sistemoje dirbęs vadovas. Panevėžietis nemažai prisidėjo vykdant visus sveikatos sistemos reformos etapus, pačių ligonių kasų reorganizavimą. Panevėžio TLK kasmet organizuoja metines konferencijas gydymo įstaigoms ir kitiems savo partneriams, susitikimus su pacientais ir gyventojų bendruomenėmis. Už nuopelnus sveikatos apsaugai 2012 metais J. Narbutui suteiktas Nusipelniusio Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo vardas ir įteiktas garbės ženklas, 2014 metais jis buvo išrinktas geriausiu vadovu Panevėžyje. 

Vytautas Mockus vadovavo Vilniaus TLK nuo 2008-ųjų. Visus šiuos 15 darbo įstaigoje metų jis pabrėžė pacientų teisių svarbą, dėjo daug pastangų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumui didinti ir racionaliam Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų panaudojimui. 2016 metais V. Mockui suteiktas Nusipelniusio Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo vardas ir įteiktas garbės ženklas. 

Konkursų į TLK vadovų pareigas skelbti neplanuojama. Seimui yra pateiktas Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo projektas, kuriame numatoma ligonių kasų konsolidacija. Šį projektą Seime planuojama svarstyti jau šių metų pavasario sesijoje. Tikėtina konsoliduotų ligonių kasų veiklos pradžia – 2025 metai.

TAIP PAT SKAITYKITE