Urinal

Sveikatos sektoriaus viešieji pirkimai bus vykdomi centralizuotai

Sveikatos sektoriaus viešieji pirkimai bus vykdomi centralizuotai

Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) pavaldžios įstaigos ir gydymo įstaigos, kurių dalininkė yra ministerija, savo pirkimus, išskyrus mažos vertės, nuo 2023 m. organizuos ir vykdys centralizuotai. 2023–2026 m. laikotarpiu numatoma nuosekliai centralizuoti visus minėtų įstaigų pirkimus. Tai pirmas toks sektorinis projektas Vyriausybei pavaldžių įstaigų viešųjų pirkimų centralizavimo srityje. Viešųjų pirkimų centralizavimas prisidės prie efektyvaus lėšų naudojimo, didesnio skaidrumo ir sumažins korupcijos rizikas sveikatos sektoriuje. 

Pirkimų centralizavimas vyks etapais ir apims universiteto, universitetines, respublikines ir dalį regioninių ligoninių, taip pat SAM pavaldžias biudžetines įstaigas. Pagal naują tvarką, visi perkančiųjų organizacijų vykdomi viešieji pirkimai, išskyrus mažos vertės, bus vykdomi per centrinę perkančiąją organizaciją VšĮ CPO LT.

„Sveikatos sektorius pirmasis valstybiniu lygmeniu apjungia viešuosius pirkimus, tad tai reikšmingas įvykis ne tik sveikatos apsaugos bendruomenei, tačiau ir visai valstybei. Pirkimų centralizavimas leis pirkimus atlikti profesionaliau, efektyviau ir skaidriau. Tai gerins visuomenei teikiamų paslaugų kokybę, o sutaupytos lėšos grįš pacientams didesne paslaugų apimtimi. Dėkingas toms gydymo įstaigoms, kurios suprato ir palaikė pokyčius, stengiantis efektyvinti ir nuskaidrinti sveikatos apsaugos sistemą“, – sako sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys.

SAM parengė jai pavaldžių įstaigų ir gydymo įstaigų, kurių steigėja ar dalininkė yra ministerija, vykdomų pirkimų centralizavimo iki 2026 m. planą. Jo pagrindu rengs sprendimus dėl konkrečių įstaigų pirkimų centralizavimo kiekvienais metais.

Ministro pasirašytame plane numatyta, kad viešųjų pirkimų centralizacija vyks etapais. Iš viso numatyti keturi etapai. Pirmuoju etapu, kuris apima 2023 m., bus centralizuoti dviejų respublikinių ligoninių – Respublikinės Panevėžio ligoninės ir Respublikinės Šiaulių ligoninės, viešieji pirkimai ir planuojama centralizuoti, jei tam pritars savivaldybių tarybos, septynių regioninių ligoninių (VšĮ Regioninės Mažeikių ligoninės, VšĮ Utenos ligoninės, VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės, VšĮ Ukmergės ligoninės, VšĮ Regioninės Telšių ligoninės, VšĮ Tauragės ligoninės, VšĮ Marijampolės ligoninės), kurių dalininkė yra ministerija kartu su savivaldybių tarybomis, viešuosius pirkimus.

Antruoju etapu, kuris apims 2024 m., bus centralizuoti vienos respublikinės ligoninės bei kitų SAM pavaldžių viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių vieno profilio asmens sveikatos priežiūros paslaugas, tarp jų Valstybinės teismo medicinos tarnybos, ir dalies kitų biudžetinių įstaigų – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ir Ekstremalių sveikatai situacijų centro viešieji pirkimai.

Trečiuoju etapu, kuris vyks 2025 m., bus centralizuojami įstaigų, kurių dalininkai yra universitetai (esant jų pritarimui) – šešių universiteto ir universitetinių ligoninių (tarp jų – būsima Klaipėdos universiteto ligoninė) bei VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės – viešieji pirkimai.

Ketvirtuoju etapu bus centralizuojami visų likusių SAM pavaldžių biudžetinių įstaigų ir VšĮ Nacionalinis kraujo centras viešieji pirkimai.

Pirkimų centralizavimas vykdomas, vadovaujantis Vyriausybės 2007 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. 50 „Dėl centralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo“ pakeitimu (Vyriausybės 2022 m. lapkričio 9 d. nutarimas Nr. 1108), kuriuo SAM, be kita ko, įpareigota parengti pirkimų centralizavimo planą, kuris apima jai pavaldžias įstaigas ir tas įstaigas (universiteto, universitetines ir regionines ligonines), kurių dalininkė yra ministerija. 

TAIP PAT SKAITYKITE