Venoruton spray purškalas kojoms

Sveikatos saugos reikalavimų pažeidimai soliariumuose

Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai” (toliau – HN 71:2009), patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 birželio 29 d. įsakymu Nr. V-517 (Žin. 2009 Nr. 83-3453; 2010 Nr. 93-4929), Panevėžio visuomenės sveikatos centras (toliau – Centras) kasmet tikrina Panevėžio apskrityje veikiančius soliariumus. 2010 metais patikrinti 15 soliariumo paslaugas teikiantys objektai. Atlikus periodinę (planinę) visuomenės sveikatos saugos kontrolę, (toliau – Kontrolę) 80 proc. soliariumų rasta su HN 71:2009 pažeidimais.

Kontrolės metu (2010 metų liepos, lapkričio, gruodžio mėnesiais) 9 soliariumuose atlikti laboratoriniai tyrimai. Jų metu buvo matuota ultravioletinių spindulių spinduolių skleidžiama veiksmingoji energinė apšvieta, kuri neturi viršyti 0,3 W/m2 (nuo 280 iki 400 nm bangų ruože). Atlikus laboratorinius tyrimus, 7 naudojamuose soliariumuose jų įranga skleidė didesnę negu leidžia HN 71:2009 ultravioletinių spindulių spinduolių veiksmingąją energinę apšvietą.
Siekiant išsiaiškinti dezinfekcijos kokybę, nuo soliariumų gultų, kilimėlių, akinių buvo atlikti mikrobiologiniai tyrimai, kurie parodė, kad 3 soliariumo paslaugas teikiančiuose objektuose tinkamai neatliekama paviršių dezinfekcija.
2010 metais buvo atliktos ir 2 operatyviosios (neplaninės) kontrolės, kurios metu nustatyta, kad 2 soliariumo paslaugas teikiantys objektai teikė paslaugas pasibaigus leidimo – higienos paso galiojimui.
Už HN 71:2009 pažeidimus 2010 metais 10 soliariumo paslaugų teikėjų taikytos administracinės nuobaudos. Jie įpareigoti pašalinti pažeidimus per nustatytą laikotarpį ir užtikrinti saugias paslaugas.
Pridedama, soliariumų, ultravioletinių spindulių spinduolių skleidžiama veiksmingoji energinė apšvieta, kurių įranga atitiko ir viršijo negu leidžia HN 71:2009 reikalavimai:
Soliariumai, kuriuose naudojamos soliariumo įrangos skleidė didesnę negu leidžia HN 71:2009 ultravioletinių spindulių spinduolių veiksmingąją energinę apšvietą. Matavimai atlikti 2010 metų liepos, lapkričio ir gruodžio mėnesiais:
UAB „Saulės studijos”, Basanavičiaus g. 2 – 1B, Panevėžys
UAB „Saulės studijos”, Savitiškio g. 61, Panevėžys
UAB „Fotoolimpas”, Parko g. 14,  Panevėžys
M. Dilienės soliariumas, Klaipėdos g. 8,  Panevėžys 
UAB „Saulė ir mada”, Klaipėdos g. 28, Panevėžys
J. Lukšienės soliariumas, A. Purėno g. 1, Kupiškis
R. Šimonienės soliariumas, Vytauto g. 21-6, Biržai
Soliariumai, kurių naudojamų įrangų ultravioletinių spindulių spinduolių veiksmingoji energinė apšvieta atitiko HN 71:2009 reikalavimus. Matavimai atlikti 2010 metų lapkričio ir gruodžio mėnesiais:
M. Dilienės soliariumas, Klaipėdos g. 8, Panevėžys (viena veido soliariumo įranga)
UAB „AMŽ BALTIC” soliariumas, Piniavos skg. 10, Panevėžys
V. Mažeikienės soliariumas, Vilniaus g. 7, Pasvalys
P. Strekienės soliariumas, Vilniaus g. 11, Pasvalys
Daugiau informacijos Jums pateiks Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vedėja Vida Vyčienė, tel. (8 45) 582 533, el. paštas: vida.vyciene@panevezys.vvspt.lt
Panevėžio visuomenės sveikatos centro Darbo organizavimo skyriaus vyriausioji specialistė (ryšiams su visuomene) Vilda Bajoriūnienė, tel. (8 45) 596 173, el. paštas: vilda.bajoriuniene@panevezys.vvspt.lt


Sveikatos ministerija

TAIP PAT SKAITYKITE