Biorythm

Sumažėjo manančių, kad šalyje sveikatos priežiūra yra prastesnė nei ES – Eurobarometras

Europos Komisijos paskelbtame pacientų saugos dokumentų rinkinyje aptariama, kaip Komisija ir ES valstybės narės sprendžia pacientų saugos uždavinius, vertinama nuo 2012 m. padaryta pažanga, svarstoma, kaip įveikti kliūtis, trukdančias gerinti pacientų saugą, kaip numatyta 2009 m. Tarybos rekomendacijoje. Rengiant nacionalines pacientų saugos programas ir diegiant pacientų pranešimų apie nepageidaujamą poveikį teikimo sistemas padaryta pažanga, tačiau įgyvendinant nuostatas, pagal kurias pacientams suteikiama daugiau galimybių, ir ypač sveikatos priežiūros darbuotojų švietimo ir mokymo nuostatas, reikia padaryti kur kas daugiau. Į šiandien skelbiamus dokumentus bus atsižvelgiama jau vykstančiose diskusijose apie būsimus ES veiksmus pacientų saugos ir sveikatos priežiūros kokybės srityje.

Plačiau…

http://ec.europa.eu/lietuva/ziniasklaidai/19062014_pacientu_sauga_lt.htm

TAIP PAT SKAITYKITE