Mollers

Sudėtiniai vaistai tampa lengviau prieinami pacientams

Siekiant užtikrinti geresnį kompensuojamųjų vaistų prieinamumą, laikinai einančio sveikatos apsaugos ministro pareigas Vytenio Povilo Andriukaičio įsakymu patobulinta sudėtinių vaistų įtraukimo į kompensavimo sistemą tvarka. Anksčiau galiojusi tvarka ribojo sudėtinių vaistų kompensavimo galimybes. Todėl pacientai, norėdami pasirinkti jiems patogesnį gydymą, dažniausiai buvo priversti sudėtinius vaistus įsigyti asmeninėmis lėšomis. Dabar šis kelias paprastėja, todėl kompensuojami iš PSDF biudžeto lėšų sudėtiniai vaistai greičiau pasieks pacientus.

Ligi šiol galiojo labai griežti sudėtinių vaistų įtraukimo į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašą) reikalavimai. Sudėtinio vaisto gamintojo deklaruota kaina turėjo būti ne didesnė negu jį sudarančių veikliųjų medžiagų mažiausių deklaruotų kainų suma. Galiojantys griežti reikalavimai ribojo naujų sudėtinių vaistų įtraukimą į A sąrašą. Paraiškos dėl sudėtinių vaistų įtraukimo į A sąrašą taip pat buvo svarstomos eilės tvarka.

Patobulinta tvarka nustato, kad sudėtinio vaisto gamintojo deklaruota kaina gali būti 40 proc. didesnė negu jį sudarančių veikliųjų medžiagų mažiausių deklaruotų kainų suma, o paraiškos dėl tokių vaistų įtraukimo svarstomos be eilės. Todėl atsiranda geresnės galimybės naujiems sudėtiniams vaistams patekti į kompensavimo sistemą ir gerėja šių vaistų prieinamumas pacientams.

Daugiau informacijos:

SAM Farmacijos departamentas
Farmaekonomikos ir vaistų kainodaros skyrius
Vilma Meldžiukaitė, tel. (8 5) 264 8753, vilma.meldziukaite@sam.lt

 

TAIP PAT SKAITYKITE