REXSAN

Studijuojantieji ES šalyse neprivalo deklaruoti išvykimo iš Lietuvos

Ligonių kasos gauna studijuojančiųjų ES šalyse prašymus išduoti Europos sveikatos draudimo kortelę, suteikiančią teisę prireikus ES valstybėse gauti būtinąją medicinos pagalbą. Tačiau kartais išduoti šią kortelę ligonių kasoms sutrukdo tai, kad besirengiantieji studijuoti ES šalyse kažkodėl deklaruoja išvykimą, tai yra – toks asmuo praranda nuolatinio Lietuvos gyventojo statusą ir Lietuvoje neturi teisės draustis privalomuoju sveikatos draudimu, taip pat negali gauti nemokamų gydymo paslaugų.

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 7 punktas numato, kad apdraustaisiais privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis laikomi ne tik Lietuvos Respublikos bendrojo lavinimo, profesinių, aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų dieninių skyrių moksleiviai ir studentai, bet ir studijuojantieji Europos Sąjungos valstybių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose. Teritorinės ligonių kasos Lietuvoje nuolat gyvenantiems Lietuvos Respublikos piliečiams ir kitų valstybių piliečiams bei asmenims be pilietybės, vykstantiems studijuoti į Europos Sąjungos valstybių aukštųjų mokyklų dieninius skyrius, išduoda Europos sveikatos draudimo kortelę.

Norint gauti Europos sveikatos draudimo kortelę, ligonių kasoms reikia pateikti užpildytą prašymo blanką, asmens tapatybę liudijantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę), akademinę pažymą, išspausdintą ant firminio aukštosios mokyklos blanko, kurioje turi būti nurodyti studento asmens duomenys, skyrius, kuriame studentas mokosi (dieninis), studijų programos laipsnis ir studijų laikotarpis, užpildytą ir pasirašytą pasižadėjimą informuoti apie draustumo statuso pasikeitimą (2 egz.).

Tad dar kartą primename, kad deklaruoti išvykimą privalo tik asmenys, ketinantys kitose šalyse gyventi ir dirbti ilgiau kaip 6 mėnesius. Studijuojantieji ES valstybėse šiai asmenų kategorijai nepriklauso, todėl neprivalo deklaruoti išvykimo.

Daugiau informacijos: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos www.vlk.ltTAIP PAT SKAITYKITE