Rawpowders

Smurtu prieš šeimą neapsaugosime jos vaikų

Nevyriausybinė organizacija Šeimų universitetas išreiškė savo poziciją ir nepritarimą šiuo metu visuomenėje plačiai svarstomų įstatymų leidybos iniciatyvų (tarp jų ir Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimo XIIP-317 ir XIIP-321 projektų) atžvilgiu.
„Vaiko Šeimų universitetas remiasi nuostata, kad fizinis, psichologinis smurtas negali būti toleruojamas. Padėdamas poroms ugdyti tėvystės įgūdžius, Šeimų universitetas remiasi nuostata, kad fizinis, psichologinis smurtas negali būti toleruojamas. Mes vienareikšmiškai pasisakome prieš smurto naudojimą bet kurio žmogaus atžvilgiu. Vis dėlto, Šeimų universitetas negali palaikyti šiuo metu visuomenėje plačiai svarstomų įstatymų leidybos iniciatyvų (tarp jų ir Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimo XIIP-317 ir XIIP-321 projektus). Įstatymo pataisos ir galimas įstatymo vykdymas gali kelti grėsmę šeimose auginamų vaikų gerovei, tėvams ir šeimos institucijai.
Mes pritariame svarstomų įstatymo pakeitimų autorių susirūpinimui dėl vaiko teisių pažeidimų ir smurto prieš vaikus paplitimo. Vis dėlto, visi įstatymų pakeitimai, liečiantys tokias pamatines visuomenės vertybes kaip žmogaus teisės ir šeimos institucija, privalo būti atidžiai įvertinti bei plačiai diskutuojami su visuomene ir šeimomis bei jas atstovaujančiomis organizacijomis.
Tikime, kad kiekvienas įstatymas turi tarnauti visuomenei, didinti žmonių susikalbėjimą ir tarpusavio supratimą, puoselėti saugumą ir užtikrinti teisingumą. Priešingai, į kontrolę ir bausmes orientuoti įstatymai nerodo pagarbos valstybės piliečiams ir nėra veiksmingi demokratinėje visuomenėje. Šeima yra mūsų visuomenės pagrindas ir aplinka, kurioje vaikui geriausia augti. Įstatymai, kurių tikslas apsaugoti vaikus turėtų pirmiausia orientuotis į pagalbą šeimai ir jos stiprinimą.
Mums kelia nerimą siūlomuose projektuose ir jų lydimuosiuose dokumentuose akcentuojamas  valstybės įsikišimas į šeimos gyvenimą. Susidaro faktais nepagrįstas neteisingas įspūdis, kad vaikai daugiausiai smurto patiria šeimose, o jų paėmimas iš šeimos ir apgyvendinimas valstybinėse globos įstaigose tariamai užtikrintų vaiko gerovę. Nesutinkame su tokiomis prielaidomis. Deja, moksliniai tyrimai rodo, kad gyvendamas valstybinėse globos įstaigose ar ne su savo tėvu ir (arba) motina vaikas labai dažnai susiduria su daug didesne fizinio ir psichologinio smurto rizika.
Mūsų įsitikinimu, efektyviausios priemonės spręsti Lietuvoje susidariusią situaciją, kuomet sudėtinga užtikrinti žmogaus pagarbą ir orumą, paplitusios fizinės bausmes vaikams yra šeimų švietimas ir sąmoningumo didinimas, įgūdžių ugdymas, o taip pat atsakingos tėvystės kultūros kūrimas. Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas, todėl padedant tėvams ugdyti  vaikus bus didinamas moralinis, kūrybinis ir ekonominis visuomenės pajėgumas. Juk šeima yra natūraliausia pagarbos ir meilės grįstų vienas kitam santykių mokykla visuomenėje.
Tenka pripažinti, kad prevencinis darbas su nemotyvuotomis ir probleminėmis šeimomis reikalauja daug laiko ir pastangų. Tačiau ši valstybės investicija, mūsų įsitikinimu, atneštų didelę ilgalaikę naudą visuomenei ir valstybei. Šeimų universitete mes matome realius pavyzdžius kuomet šeimos padeda viena kitai ugdyti savo vaikus laisvais ir sąmoningais žmonėmis.
VšĮ Šeimų universitetas yra unikalus projektas, siūlantis  Lietuvos šeimoms mokymus vaikų ugdymo įgūdžiams gerinti. Šeimų universitetas taiko Tarptautinės šeimų vystymosi federacijos (IFFD), Jungtinių Tautų Ekonominės ir socialinės tarybos specialiosios patarėjos šeimos klausimais, šeimos santykių turtinimo programą, kuri per 40 metų buvo pritaikyta daugiau kaip 60 pasaulio šalių. Mokymų metu tėvai, pasinaudodami atvejo studijų metodu,  dalijasi atsakingos tėvystės patirtimi ir atranda daugybę naujų būdų geriau ugdyti savo vaikus bei pagerinti šeimos gyvenimą. Šeimų universitetas yra visuomeninė, nepolitinė organizacija, padedanti tėvams stiprinti tarpusavio santykius, kad jie patys, jų vaikai ir visa šeima taptų laimingesni. Šeimų universiteto mokymuose per trejus metus jau dalyvavo daugiau kaip 1500 Lietuvos šeimų.“

TAIP PAT SKAITYKITE