Sebamed

Slaugos specialistų poreikio užtikrinimas – tarp prioritetinių ministerijos sričių

Slaugos specialistai

Norint užtikrinti slaugos kokybės gerinimą, slaugytojų poreikio planavimą, kompetencijų tobulinimą ir plėtrą, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) siekia ir toliau gerinti slaugytojų darbo sąlygas, kelti šios profesijos prestižą bei gerinti paslaugų kokybę. 

„Visuomenei susiduriant su senėjimo iššūkiais ypač svarbi slaugytojo misija ir darbas. Slaugytojams suteikiama vis daugiau teisių ir savarankiškumo, optimizuojami darbo krūviai, tobulinama atlygio sistema. Džiugu, jog tai mato ir jaunoji karta. Šiais mokslo metais norinčiųjų studijuoti valstybės finansuojamose (VF) slaugos studijose panoro daugiau nei numatyta finansuojamų vietų. Sutarus su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, slaugos studijos buvo išskirtos kaip prioritetinės – atsižvelgus į stojančiųjų skaičių, VF vietų skaičius buvo maksimaliai padidintas, t.y. sudaryta finansinė galimybė studijuoti visiems pageidaujantiems“, – sako sveikatos apsaugos viceministrė Danguolė Jankauskienė.  

Pastebima tendencija, jog nemažai būsimų studentų stoja į valstybės nefinansuojamas (VnF) studijų vietas (jau išnaudoję VF studijų vietą, neatitinka minimalių priėmimo reikalavimų ir kt.), todėl SAM ragina gydymo įstaigas prisidėti prie studijų kainos finansavimo. Ministerija atliko gydymo įstaigų apklausą ir sudarė įstaigų sąrašą, kurios siekiant pritraukti būsimus specialistus planuoja apmokėti studijų kainą ir taikyti kitas skatinamąsias priemones. Sąrašą galima rasti ČIA.

Alytaus poliklinikos vyriausioji slaugos administratorė Simona Nedzinskienė sako, kad slaugytojo profesija tampa vis labiau prestižinė. Jos teigimu, slaugytojų darbo sąlygos nuosekliai gerėja – per keletą pastarųjų metų yra padidėjęs atlyginimas, be to, slaugytojams suteikta daugiau teisių. „Slaugytojai tampa savarankiškesni – taip atstatytas teisingumas, kai daugelis anksčiau darytų darbų dabar bus daromi legaliai. Pastebime, kad slaugytojais vis labiau pasitiki gydytojai ir pacientai. Slaugytojas yra nebe pagalbininkas, bet lygiavertis komandos narys“, – teigia S. Nedzinskienė. 

Slaugytojams  daugiau teisių, atsakomybės ir savarankiškumo 

Slaugytojas nuo šiol yra lygiateisis medikų komandos narys. Slaugytojo kompetencija leidžia ne tik taikyti slaugos procedūras ir priemones, bet ir vertinti paciento sveikatos būklę, konsultuoti, teikti rekomendacijas sveikatos išsaugojimo klausimais, vykdyti lėtinėmis ligomis sergančių pacientų sveikatos būklės stebėseną, paskirti laboratorinius tyrimus ir vertinti jų rezultatus, atlikti vaikų ir suaugusiųjų profilaktinius patikrinimus, imunoprofilaktiką, naujagimių priežiūrą, teikti kitas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Todėl nuo 2024 m. sausio 1 d. nuspręsta įteisinti savarankiškas slaugytojo konsultacijas. Dirbdamas šeimos gydytojo komandoje, slaugytojas ir iki šiol atlikdavo daug panašių funkcijų, tačiau jos nebuvo vertinamos kaip savarankiška slaugytojo veikla, o kaip šeimos gydytojo konsultacijos dalis. 

Plačiau apie tai skaitykite ČIA

Slaugytojų profesinės kvalifikacijos tobulinimas  

Sveikatos priežiūros specialistų, įskaitant slaugos specialistus, profesinės kvalifikacijos tobulinimui numatytas 27,55 mln. Eur finansavimas iš 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos. Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtrai numatoma skirti daugiau nei 100 mln. eurų, kurie bus nukreipti į infrastruktūros gerinimą ir slaugos specialistų kvalifikacijos tobulinimą. Planuojama parengti slaugytojų kvalifikacijos tobulinimo programas ir apmokyti 4 tūkst. slaugos specialistų, teiksiančių ilgalaikės priežiūros paslaugas. Siekiant užtikrinti paslaugų kokybę, į slaugos studijų krypties programas numatoma įtraukti ilgalaikės priežiūros elementus – senatvine demencija sergančių asmenų priežiūrą ir slaugą. 

Plačiau apie tai skaitykite ČIA

Optimizuoti slaugytojų darbo krūviai 

Šiuo metu peržiūrimi ir jau pakeisti slaugos paslaugas reglamentuojantys teisės aktai. Juose nustatomi konkretūs galimi darbo krūviai slaugos specialistams – tai leis išvengti iki šiol slaugytojų darbą lydėjusių pernelyg didelių krūvių. Pavyzdžiui, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų teikimo tvarka numato, kad vienas bendrosios praktikos arba išplėstinės praktikos slaugytojas dienos metu paslaugą teikia ne daugiau kaip 20 pacientų, nakties metu – ne daugiau kaip 30 pacientų. Šiuo metu praktikoje pasitaiko ir po 60 pacientų vienam slaugytojui.

Nuo 2012 m. galioja ir rekomenduojami darbo krūviai aktyvaus gydymo ligoninėse, ko prašoma laikytis visose gydymo įstaigose.

Su palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos aprašu galima susipažinti ČIA.  

Didinamas darbo užmokestis slaugytojams

Kiekvienų metų pavasarį ir rudenį SAM, gydymo įstaigų ir medikų bendruomenės atstovai susirenka diskusijai dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinės sutarties atnaujinimo, taip pat tariamasi ir dėl atlyginimų didinimo. Paskutinis sutarties atnaujinimas, pasirašytas 2022 m. spalio 18 d., bei PSDF finansinės galimybės leido numatyti 8 proc. darbo užmokesčio augimą viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams nuo 2023 m. sausio 1 d. Slaugytojo atlyginimas dėl to turėjo padidėti vidutiniškai 85–100 eurų (plačiau apie tai – ČIA). Naujausiais VLK duomenimis, vidutinis slaugytojo atlyginimas jau viršijo šalies vidutinį darbo užmokestį, kai tuo tarpu visai neseniai stipriai atsiliko.

Plačiau su slaugytojo darbo užmokesčio kitimais galite susipažinti ČIA. 

Slaugytojų planavimas, rengimas ir pritraukimas 

Praėjusiais metais į specialistų poreikio planavimą įtrauktas platesnis socialinių partnerių ratas, taip pat ministerija tęsia bendradarbiavimą su Vyriausybės strateginės analizės centru, kuris šiuo metu atlieka antrąjį duomenų atnaujinimą, įtraukiant naujas studijų kryptis, programas, prognozes, išskirs ir regionų lygmeniu, įtrauks scenarijus, susijusius su asmens sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pertvarkos prielaidomis. Taip pat SAM nuolat renka informaciją apie laisvas darbo vietas, skelbia darbo pasiūlymus. 

SAM oficialiai nuo 2023 m. vasario 1 d. prisijungė prie EU4HEALTH programos tarptautinio projekto HEROES, kuriame susibūrė 20 šalių atstovai, siekiant sustiprinti ir pagerinti sveikatos priežiūros specialistų poreikio prognozavimą ir planavimą Europoje. 

Taip pat planuojama, jog nuo 2024 m. startuos Lietuvos sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų platformos informacinė sistema, leisianti nustatyti sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo poreikį ir vykdyti licencijų sąlygų laikymosi priežiūrą, taip pat bus renkami duomenys apie specialistų praktiką – tai užtikrins renkamų duomenų kokybę. Plačiau apie tai skaitykite ČIA.

Papildomai sveikatos priežiūros specialistų pritraukimo priemonėms suplanuota 14 mln. Eur iš 2021–2027 m. ES fondų investicijų programos, skirtos žmogiškųjų išteklių valdymui gerinti, studijų kainos finansavimui ir darbui regionuose, sveikatos specialistų įgalinimo, pritraukimo ir išlaikymo sveikatos priežiūros įstaigoje modelio sukūrimui ir įdiegimui, labiausiai trūkstamų profesinių kvalifikacijų ir specializacijų prestižo didinimui ir profesiniam orientavimui, kuris padės jau mokykloje supažindinti moksleivius su slauga. 

SAM skatina įstaigas inicijuoti bendradarbiavimą tarp savivaldybių, aukštųjų mokyklų ir įstaigų, dar studijų metais užmegzti ryšį su iš regionų kilusiais studentais, iš anksto pradėti kalbėti apie ateities darbo perspektyvas ir skatinimą grįžti į gimtąjį regioną. Plačiau apie tai skaitykite ČIA

TAIP PAT SKAITYKITE