Natula

Skelbiamas konkursas į Higienos instituto vadovo pareigas

Higienos institutas vadovas

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) skelbia konkursą Higienos instituto (HI) direktoriaus pareigoms eiti. Pretendentai, pasiryžę imtis lyderystės prisidedant prie novatoriško sveikatos srities duomenų valdymo ir inovatyvių sprendimų paieškos, kviečiami teikti paraiškas iki 2023 m. spalio 4 d. dienos. 

Pasak sveikatos apsaugos ministro Arūno Dulkio, tiesiausias kelias į pagrįstus ir rezultatyvius sprendimus yra profesionalus duomenų valdymas ir žinios. 

„Higienos institutas turi abi dedamąsias – jis renka, stebi ir analizuoja duomenis, kurių pagrindu priimami sprendimai, ir yra atsakingas už sveikatos darbuotojų kompetencijų stiprinimą bei kvalifikacijos kėlimą. Kviečiu vadovus stoti prie sveikatos sistemos ištakų, kuriant ir plėtojant organizaciją, kuri taptų žinių varikliu visai sveikatos apsaugos sistemai“, – teigia sveikatos apsaugos ministras A. Dulkys.

Higienos institutas prisideda užtikrinant sklandų visos sveikatos sistemos veikimą – sistemina sveikatos duomenis, įgyvendina Lietuvos gyventojų sveikatos būklės ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklos stebėseną, analizuoja rizikos sveikatai veiksnius bei prisideda valdant visuomenės sveikatos krizes, įgyvendina psichikos sveikatos stiprinimo, savižudybių, lėtinių neinfekcinių ligų ir traumų, nepageidaujamų įvykių ir hospitalinių infekcijų prevenciją, užtikrina aplinkos sveikatos, mitybos ir fizinio aktyvumo, vaikų sveikatos stiprinimą. Taip pat vykdo kitas funkcijas – atlieka darbo aplinkos poveikio sveikatai tyrimus, rūpinasi sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų vystymu.

Pretenduoti į HI direktoriaus pareigas kviečiami asmenys, turintys aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus universitetines sveikatos mokslų, socialinių mokslų, teisės arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės studijas ir įgijus magistro kvalifikacinį laipsnį (arba lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją) ir ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį.

Daugiau informacijos apie instituto veiklą, vadovo funkcijas ir laukiančius iššūkius rasite informaciniame buklete.   

Darbo skelbimas paskelbtas Valstybės tarnybos portale.

TAIP PAT SKAITYKITE