Rawpowders

Ši savaitė – „Smegenų pažinimo savaitė”

Šią savaitę pasaulyje minima „Smegenų pažinimo savaitė” (SPS). Šios savaitės tikslas  – stiprinti pasaulyje susidomėjimą smegenimis, skleisti žinias apie smegenų mokslų pasiekimus visuomenei. Šįmet VšĮ Psichikos sveikatos iniciatyva ir Lietuvos neuromokslų asociacija su partneriais  minėdamos šią savaitę  įgyvendina projektus  „Smegenų sveikata darbe” ir „Mano neuronas” mokyklose.
Darbuotojų smegenų sveikata – svarbiausias produktyvumą užtikrinantis veiksnys. Sveikos smegenys svarbios dirbantiesiems tiek fizinį, tiek protinį darbą. Sveikos smegenys – sveika psichika, leidžianti žmogui produktyviai veikti savo, šeimos, visuomenės ir darbdavio naudai. Dirbančio žmogaus smegenys sveikesnės nei nedirbančio, darbas palankiai veikia smegenų ir psichikos sveikatą. Dirbantis, kuriantis ir veikiantis žmogus dažnai labiau patenkintas gyvenimu ir laimingesnis už nedirbantį. Tuo tarpu atvirkštinės priklausomybės mokslininkams nepavyko nustatyti – laimingi žmonės nebūtinai yra darbingesni ir produktyvesni. Šią savaitę informuojama apie svarbiausius smegenų sveikatos rizikos veiksnius.
Išsaugok galvą šiandien – išsaugosi psichikos sveikatą rytoj.
Smegenų sveikatai labai svarbu išvengti galvos traumų. Tai dažniausia jaunesnių nei 40 metų darbingų žmonių mirties ir negalios priežastis visame pasaulyje. Lietuvoje galvos traumų pasitaiko net keturis kartus dažniau nei vidutiniškai Europoje: Lietuvoje 100 tūkst. gyventojų tenka apie 1300 galvos traumų, kai vidutiniškai Europoje apie 300. Nukenčia jauni žmonės, vyrai – du kartus dažniau nei moterys. Dažniausios galvos traumų priežastys – eismo nelaimės, kritimai ir smurtas. Darbe įvykusias traumas neretai stengiamasi nuslėpti, todėl jų paplitimą tiksliai įvertinti gana sunku.
Po galvos traumų dažnos ilgalaikės smegenų sužalojimo pasekmės – ne tik judėjimo, jutimų sutrikimai, bet ir psichikos funkcijų sutrikimai (atminties sutrikimai, depresija, impulsyvumas, agresyvumas, lėtesnis mąstymas, sunku susikaupti ir priimti sprendimus, neadekvatus tikrovės vertinimas). Dėl to nukenčia žmonių darbingumas ir su sveikata susijusi jų gyvenimo kokybė.
Darbdavys gali nemažai nuveikti išsaugodamas ir stiprindamas darbuotojų smegenų sveikatą.
Suaugusiojo smegenyse net 100 milijardų neuronų, tai daugiau negu žvaigždžių mūsų galaktikoje. Ir visi jie praverčia gyvenime ir darbe. Saugok smegenis – asmeninę neuronų galaktiką.
Smegenų pažinimo savaitę (Brain Awareness Week) 1996 m. minėti pradėjo JAV labdaros organizacija DANA fondas, Lietuvoje – vieni iš smegenų pažinimo savaitės pradininkų VšĮ ,,Psichikos sveikatos iniciatyva” ir Lietuvos neuromokslų asociacija pirmąkart paminėję savaitę 2009 m.
Prisijunkite prie projekto ,,Smegenų sveikata darbe”:
– sukurkite „smegenims palankios darbovietės” viziją savo įstaigai;
– šią savaitę gaukite trumpą informaciją apie psichikos sveikatą elektroniniu paštu;
– sudalyvaukite meno projekte „Ryšiai sveikatai” ir projekto pabaigoje gaukite unikalų darbuotojų bendravimo atspindį tekstilės kūrinyje (autorė Eglė G. Bogdanienė,
Tekstilės katedros vedėja, Vilniaus dailės akademija) – tinka  iki 30 darbuotojų grupėms;
– pasikvieskite psichikos sveikatos specialistą pasikalbėti apie smegenų  sveikatą darbe.
Kontaktai:
gyd. Nijolė Goštautaitė  nigomi@hotmail.com
VšĮ ,,Psichikos sveikatos iniciatyva” direktorė
prof. Osvaldas Rukšėnas osvaldas.ruksenas@gf.vu.lt
Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto prodekanas
dr. Saulius Ročka ross@aiva.lt
Vilniaus universitetinė greitosios pagalbos ligoninė
VU MF Neurologijos ir neurochirurgijos klinika Neuroangiochirurgijos centras
dr. Tadas Surkys  tsurkys@vision.kmu.lt
Kauno medicinos universiteto Biologijos Institutas
VšĮ Psichikos sveikatos iniciatyva (PSI): nevyriausybinė organizacija nuo 1999 m. įgyvendinanti psichikos sveikatos projektus. PSI kuria ir skatina šiuolaikinių metodų ir paslaugų diegimą psichikos sveikatos sistemoje, vykdo tyrimus, mokymus, kvalifikacijos tobulinimą, palaiko ryšius su plačiu organizacijų tinklu.
Lietuvos neuromokslų asociacija (LNA): savarankiškas, ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, įsteigta 2004 m. Pagrindiniai LNA tikslai – plėtoti eksperimentinius ir teorinius nervų sistemos mokslinius tyrimus ir švietimą, propaguoti svarbiausius neuromokslų pasiekimus, padėti asociacijos nariams tenkinti jų pažintinius interesus, vystyti ryšius su kitų šalių mokslininkais, organizuoti bendrus renginius. 2008 m. LNA tapo FENS (Federation of European Neurosciences Societies) nare.
VU Gamtos mokslų fakulteto Biochemijos ir biofizikos katedroje atliekami neurofiziologiniai, psichofiziologiniai, psichofizikiniai ir teoriniai nervų sistemos tyrimai, kuriais siekiama išsiaiškinti:
• regos sistemos veikla,
• kaip valdoma motorinė (raumenų) sistema,
• kaip lytiniai hormonai veikia pažintines žmogaus funkcijas,
• suminio žmogaus galvos smegenų aktyvumo dėsningumus normoje ir patologijoje,
• miego mechanizmus,
• neuroninių tinklų funkcionavimo principus,
• elektrinius reiškinius augalų ląstelėse.
Kauno medicinos universiteto Biologijos instituto Regos neurofiziologijos laboratorija
tiria regimųjų stimulų erdvinių parametrų suvokimo dėsningumus. Vienas iš pagrindinių stebėjimo objektų –  optinės-geometrinės iliuzijos, kurias sukelia tam tikros formos ir struktūros stimulai. Atliekami psichofizikiniai eksperimentai, kurių rezultatai panaudojami regos neuroninių mechanizmų funkcinės struktūros aiškinimui ir matematiniam modeliavimui.
VšĮ Psichikos sveikatos iniciatyva
Vilniaus dailės akademijos Tekstilės katedra
Lietuvos neuromokslų asociacija
Kauno medicinos universiteto Biologijos Institutas
Vilniaus universiteto Biochemijos ir biofizikos katedra
Lietuvos smegenų tarybos iniciatyvinė grupė

Rėmėjai: DANA fondas ir Europos neuromokslų draugijų federacija (FENS)

Smegenų pažinimo savaitė
Brain awareness week
2010 m. kovo 15-21 d.
2010  ,,Smegenų sveikata darbe”    Ir darbuotojų smegenys sveikos ir darbdavys – sotus.

 Sveikatos ministerija

TAIP PAT SKAITYKITE