REXSAN

Šeimos kortelė populiarėja: naudojasi dvi iš trijų į ją teisę turinčių šeimų

šeimos kortelė

Trečius metus veikiančia Šeimos kortele jau naudojasi daugiau kaip 26 tūkst. Lietuvos šeimų, tai yra  dvi iš trijų šeimų, turinčių teisę į šią kortelę. Šiuo metu Šeimos kortelės programoje dalyvauja 280 partnerių. Prekes ar paslaugas su šia kortele galima įsigyti maždaug 2 tūkstančiuose vietų, plečiasi internetu veikiančių įmonių iniciatyvos. Interaktyviu kortelės teikiamų privilegijų žemėlapiu domėtasi beveik milijoną kartų.

„Kartu su kiekvienu prisijungiančiu prie Šeimos kortelės programos verslu ar įstaiga, atsiveria naujos galimybės šeimoms. Dėkojame ilgalaikiams Šeimos kortelės partneriams, džiaugiamės naujai prisijungiančiais ir raginame burtis vis dar neapsisprendusius. Ypač kviečiame savivaldybes apsvarstyti kokias viešąsias paslaugas galėtų gauti Šeimos kortelę turinčios šeimos ir prisijungti prie šios iniciatyvos“, – sako Socialinių paslaugų priežiūros departamento, kuris administruoja Šeimos korteles, atstovė Rasa Žemaitė.

„Džiugu atrasti verslus, kurie nori prisidėti prie šeimų gerovės, kad joms būtų lengviau ir geriau sektųsi. Iš kortelės partnerių sužinome, kad yra šeimų, pasinaudojusių Šeimos kortelės teikiamomis nuolaidomis ir sutaupiusių 100 ar net beveik 1000 eurų. Tai neįtikėtina“, – sako Daugiavaikių šeimų asociacijos „Mes“ atstovė Indrė Petrauskienė.

Šeimos kortelės populiarumu išsiskiria Vilniaus miesto savivaldybė – šia kortele naudojasi net 87 proc. savivaldybėje gyvenančių ir teisę į Šeimos kortelę turinčių šeimų. Kituose didžiuosiuose miestuose ji taip pat tampa vis populiaresnė: Klaipėdos miesto – 78 proc., Kauno miesto – 77 proc., Šiaulių miesto – 68,32 proc. Labai džiugina mažųjų savivaldybių patirtys, kur išsiskiria Neringos – 80 proc., Pagėgių – 77,5 proc., Visagino – 71 proc., Marijampolės – 64,56 proc., Elektrėnų – 64,27 proc. savivaldybės. Didžiausias pokytis per šiuos metus įvyko Rokiškio ir Molėtų savivaldybėse, kur kortelių turinčių šeimų dalis išaugo beveik 5 proc. punktais.

Šeimos kortelės svetainėje veikiančiu interaktyviu privilegijų žemėlapiu domėtasi beveik milijoną kartų. Jo pagalba Šeimos kortelės programėlėje galima pagal savo buvimo vietą atrasti visus privilegijas teikiančius partnerius.

Šeimos kortelė garantuoja specialias privilegijas: lengvatas ar nuolaidas paslaugoms, prekėms bei renginiams ir kitas naudas. Šeimos kortelės turėtojai įgyja galimybę naudotis vienkartinėmis ar daugkartinėmis kortelės partnerių nuolaidomis tiek viešajame, tiek privačiajame sektoriuje. Nuolaidų krepšelis nuolat kinta ir pildosi.

Kas gali gauti Šeimos kortelę?

Gausi šeima – tai tokia šeima, kurioje auga 3 ir daugiau vaikų, įvaikių ar nuolatinių globotinių iki 18 metų.

Į gausios šeimos gretas patenka ir pilnamečiai vaikai iki 24 metų, jei jie neturi savo vaikų ir mokosi bendrojo ugdymo mokykloje, profesinėje mokykloje pagal formaliojo ugdymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą.

Gausios šeimos nariu pilnametis vaikas išlieka pabaigęs bendrojo ugdymo mokyklą iki tų metų rugsėjo, kai tradiciškai prasideda studijos universitetuose ar profesinėse mokyklose.

Gausioje šeimoje gali būti du tėvai ar vienas iš tėvų. Jei pora išsiskiria, gausios šeimos statusas lieka tam iš tėvų, su kuriuo teismo sprendimu lieka gyventi 3 ir daugiau vaikų. Kortelę gauti gali ir šeima, kurioje auga vaikai iš ankstesnių santuokų, kai šeimoje iš viso yra 3 ar daugiau vaikų, nepriklausomai nuo to, kurioje santuokoje vaikai gimė.

Svarbu, kad teisę gauti Šeimos kortelę turi tik tas iš tėvų, su kuriuo teismo sprendimu ar tėvų sutarimu gyvena vaikas, ir bendrai jo šeimoje auga ne mažiau nei 3 vaikai.

Neįgalųjį slauganti, prižiūrinti šeima –  šeima, kurioje kartu su tėvais gyvena vaikas, kuriam nustatytas neįgalumo lygis, arba darbingo amžiaus nesusituokęs asmuo, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros, pagalbos arba specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

Partneriai

Tapimo partneriu kelias yra labai įvairus – verslai ar įstaigos ateina patys ar atsiliepia į šeimų ar Šeimos kortelės komandos kvietimą. Didžioji dalis partnerių, 2019 m. pasirašę terminuotas sutartis, jas tęsia iki dabar. Šeimos kortele besinaudojančios šeimos labai laukia ir naujai prisijungiančių partnerių.

Kiekvienas iš Šeimos kortelės partnerių priima ir iš Latvijos ar Estijos atvykstančias šeimas su šių šalių Šeimos kortelėmis tokiomis pat sąlygomis, kaip ir Lietuvos šeimas. O lietuviai, keliaudami į Baltijos šalis, tokias pat galimybes turi Latvijoje ar Estijoje.

Daugiau apie tai, kaip gauti Šeimos kortelę ir jos teikiamas privilegijas ir ar konkreti įmonė dalyvauja Šeimos kortelės bendrystėje, galima rasti Šeimos kortelės tinklapyje: https://seimos-kortele.lt/gauk-kortele/

TAIP PAT SKAITYKITE