Nobel biocare

Seime prasidėjo tarptautinė konferencija „Smurto reiškinys visuomenėje: genezė ir geroji praktika“

Šiandien, lapkričio 29 dieną, Seimo Konferencijų salėje vyksta tarptautinė konferencija „Smurto reiškinys visuomenėje: genezė ir geroji praktika“.

Konferencija rengiama tuo metu, kai visame pasaulyje minimas 16 dienų laikotarpis, skirtas kovai su smurtu prieš moteris. Jis prasideda lapkričio 25-ąją – Tarptautinę kovos su smurtu prieš moteris dieną, ir tęsiasi iki gruodžio 10-osios – Tarptautinės žmogaus teisių dienos.

Kalbant apie smurtą, nesvarbu, ar tai būtų smurtas prieš moteris, vaikus ar vyrus, visuomenė yra dirbtinai supriešinta. Neretai teigiama, kad puoselėjantieji tradicines vertybes, siekiantieji stiprinti santuoką bei šeimą, smurtą laiko normaliu, įprastu dalyku. Akivaizdu, kad toks požiūris neatitinka realybės. Smurtinis asmeninių ir tarpusavio santykių problemų sprendimo būdas yra nepateisinamas. Tačiau vien pripažinti smurto egzistavimą nepakanka. Siekiant sumažinti smurto mastus, reikia pašalinti smurtą sukeliančias priežastis.

Renginyje bus aptariamos smurto kilmės priežastys asmens ir visuomenės lygmeniu, išryškinant dabartinį Lietuvos kontekstą bei atsižvelgiant į užsienio šalių patirtį. Taip pat bus siekiama atskleisti, kad egzistuoja konkretūs veiksmingi būdai smurto priežastims – o ne vien pasekmėms! – įveikti, kuriuos jau šiandien galima taikyti tiek individualiame darbe, tiek valstybės mastu, siekiant konstruktyvaus piliečių sambūvio bei visuomenės gyvenimo kokybės gerinimo.

Konferencijoje pranešėjai smurto problemą nagrinės dviem kryptimis: pirmiausia bus apžvelgtos smurto prigimties temos, vėliau bus diskutuojama apie smurto privačioje erdvėje, ypač prieš moteris, problemą.

Konferenciją pradės pranešėja iš Italijos – klinikinė psichologė, turinti ilgametės darbo su vaikais, paaugliais ir šeimomis patirties dr. Anna Campiotti Marazza. 2009 m. Vilniaus universitete ji vedė seminarus vaiko globos šeimoje tema, 2012 m. vedė mokymus Lietuvos socialiniams darbuotojams ir kitiems specialistams apie darbą su socialinės rizikos šeimomis. Savo pranešime „Asmens orumo krizė, kaip smurtą sukeliantis veiksnys” ji tvirtins, kad kasdien, kiekviename santykyje, susiduriame su tokiais dalykais, kaip asmens vertė ir pagarba žmogaus orumui. Jos teigimu, smurtas ir kito išnaudojimas kelia pavojų ne tik kitiems, bet ir savo asmeniui. Kodėl žmogus problemas sprendžia smurtu? Šiandienio mokslo įžvalgos ir geroji praktika teigia, kad viena pagrindinių smurto kilimo priežasčių asmens lygmenyje yra žmogiškojo orumo jausmo praradimas. Tai bus antropologinis žvilgsnis į problemą.

Konferencija bus puiki proga susipažinti su 5 metus (2008–2012 m.) Lietuvoje vykdyto tyrimo rezultatais. Tyrimą atliko Žmogaus studijų centras kartu su partneriais, jam vadovavo doc. dr. Gintaras Chomentauskas. Dr. Edita Dereškevičiūtė, Žmogaus studijų centro direktorė, „Psichologijos akademijos“ organizacinės psichologijos studijų krypties vadovė, Lietuvos taikomosios psichologijos asociacijos viceprezidentė savo pranešime „Lietuvos susinaikinimo fenomenas. Ar galime pasikeisti?“ konstatuos, kad lietuviai – „juodųjų rekordų“, susijusių su savižala ir stresu čempionai. Svarstydama, kokios yra bendros, sisteminės šio reiškinio priežastys, ji pristatys tyrimo rezultatus. Tyrėjai siekė išnagrinėti Lietuvos žmonių emocinės būklės pokyčius ir bendras tendencijas. Tyrime atskleidžiamos apsinuodijimo alkoholiu, savižudybių ir kitokio elgesio, kuriuo žmogus sąmoningai kelią pavojų savo sveikatai, tendencijos Lietuvoje bei jų sisteminės priežastys. Be abejo, save žalojantis elgesys turi akivaizdžių sąsajų su smurtu. Nušviečiant situaciją Lietuvoje, galbūt atsiskleis, jog visuomenėje yra sukurtas kontekstas, provokuojantis tam tikrą smurto lygį.

VDU Santuokos ir šeimos studijų centro vyriausioji mokslo darbuotoja prof. dr. Birutė Obelenienė skaitys pranešimą „Priverstinio pasirinkimo ir smurto realybė, pridengta teisės rinktis retorika”. Šiandien vis labiau ryškėja tendencija beatodairiškai gyventojų skaičiaus augimo ribojimą sieti su žmogaus teisių problematika. Pranešime bus siekiama atskleisti tokių sąsajų padarinius, nušviesti šiandieninės defamilizacijos ir defeminizacijos procesų tamprų ryšį su depopuliacijos politika ir nauja smurto rūšimi.

Konferencija bus tiesiogiai transliuojama Seimo interneto puslapyje adresu http://www3.lrs.lt/pls/inter/w2008_home.dabarseime

Konferenciją organizuoja VšĮ „Šeimos institutas“, VšĮ „Sotas“ ir VšĮ „Laisvos visuomenės institutas“.

Bernardinai.lt

TAIP PAT SKAITYKITE