Nobel biocare

Seime bus aptarti projektai dėl fizinių bausmių vaikams uždraudimo, vaiko paėmimo iš šeimos

Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas trečiadienį rengia klausimus dėl projektų, kuriais siūloma uždrausti vaikams taikyti fizines bausmes, reglamentuoti vaikų iš šeimos paėmimą.

Uždrausti vaikams taikyti bet kokias fizines bausmes siūlo „tvarkietė“ Ona Valiukevičiūtė. Pagal jos projektą, bet koks smurtas prieš vaiką būtų draudžiamas, o vaiką, vengiantį atlikti savo pareigas, už drausmės pažeidimus tėvai galėtų drausminti savo nuožiūra, išskyrus fizines bausmes ir bet kokį kitą smurtą prieš vaiką.

Parlamentarė smurtą prieš vaiką siūlo apibrėžti kaip visas seksualinės, fizinės, psichologinės ir emocinės prievartos, vaiko žeminimo ir išnaudojimo, vaiko priežiūros stokos arba aplaidumo formas, sukeliančios pavojų gyvybei, faktinę ar potencialią žalą vaiko sveikatai, išlikimui, vystymuisi ar orumui, taip pat fizines bausmes. Fizinė bausmė apibrėžiama kaip bet kokia bausmė, kai fizinė jėga naudojama fiziniam skausmui, net ir nedideliam, sukelti ar kitaip fiziškai kankinti.

Taip pat klausimuose būtų aptartos socialdemokratės Rimantės Šalaševičiūtės pataisos, kuriomis būtų apibrėžiama vaiko paėmimo iš šeimos esant tam tikroms aplinkybėms tvarka.

Šiuo metu įstatymas numato, kad tuo atveju, kai tėvas ar motina smurtaudamas arba kitaip sukeldamas pavojų vaikui piktnaudžiauja tėvų valdžia ir dėl to kyla reali grėsmė vaiko sveikatai ar gyvybei, valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija nedelsdama paima vaiką iš tėvų arba kitų teisėtų vaiko atstovų ir perduoda jį globoti ar rūpintis Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

Socialdemokratės siūlomomis pataisomis numatyta leisti vaikus paimti vien policijai, nedalyvaujant vaiko teisių apsaugos specialistams, taip pat plačiau nusakomos sąlygos, kurioms esant vaikai gali būti paimami.

Pagal pataisą, valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija arba policija, gavusi pranešimą apie būtinumą užtikrinti ir ginti vaiko teises ir interesus – kai tėvai vengia atlikti savo pareigas auklėti vaiką, piktnaudžiauja tėvų valdžia, žiauriai elgiasi su vaiku, daro žalingą įtaką vaikui savo amoraliu elgesiu arba nesirūpina vaiku – nedelsiant vyksta į vaiko gyvenamąją ar kitą jo buvimo vietą, ir, nustačiusi piktnaudžiavimo tėvų valdžia, nesirūpinimo vaiku, žiauraus elgesio ar kt. faktą, priima sprendimą dėl vaiko paėmimo iš tėvų ar kitų teisėtų vaiko atstovų.

Minėtos pataisos susilaikė kai kurių visuomeninių organizacijų, grupių, parlamentarų pasipriešinimo – argumentuojama, jog išplėtus smurto prieš vaikus sąvoką, pakeitus vaiko paėmimo iš šeimos tvarką gali susidaryti situacijos, kai vaikai nuo tėvų bus atskirti be pagrindo.

TAIP PAT SKAITYKITE