REXSAN

Santaros žinios: klinikų bendruomenė gedi dėl ligos netekę doc. dr. Editos Kazėnaitės

Edita Kazėnaitė

„VUL Santaros klinikų bendruomenė neteko ilgametės kolegės, svarbios mūsų komandos narės, centro vadovės, profesionalios gydytojos, mokslininkės, tyrėjos – doc. dr. Editos Kazėnaitės. Docentė buvo ypatingai atsakinga, sąžininga, pareiginga, darbšti – toks komandos narys, kurios prasmingą darbą tiek aš, tiek kiti bendruomenės nariai jautėme kiekvieną dieną. Reiškiu nuoširdžią užuojautą artimiesiems, kolegoms, pacientams, Santaros klinikų bendruomenei. Žinau ir tikiu, kad doc. Editos Kazėnaitės atminimą pagerbsime tęsdami jos darbus, siekdami įgyvendinti puoselėtas idėjas,“ – su liūdesiu sako VUL Santaros klinikų generalinis direktorius prof. Feliksas Jankevičius.

Doc. dr. Editos Kazėnaitės vaidmuo Lietuvos medicinoje

Doc. Edita Kazėnaitė VUL Santaros klinikose dirbo nuo 1997 m. Nuo 2011 m. dirbo direktorės valdymui pavaduotoja farmacijai ir visuomenės sveikatai, nuo 2021 m. – Biomedicininių tyrimų vykdymo skyriaus vedėja, o nuo 2021 m. – Hepatologijos, gastroenterologijos ir dietologijos centro vadove. 2003 m. apgynė daktaro disertaciją.

Docentė buvo uždegiminių žarnų ligų ir lėtinių virusinių B ir C hepatitų diagnostikos ir gydymo ekspertė Lietuvoje bei Baltijos šalyse. Paskelbė keliasdešimt mokslinių publikacijų tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose ir kituose recenzuojamuose periodiniuose bei tęstiniuose Lietuvos prestižiniuose medicinos mokslo leidiniuose, skaitė pranešimus mokslinėse konferencijose, buvo mokslinių pranešimų tezių medicinos kongresuose autorė. Daug dėmesio skyrė mokomajai literatūrai: išleido 2 originalias knygas, parengė 2 mokomąsias knygas, 1 vadovėlį (su bendraautoriais). Aktyviai dalyvavo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MPTEP) veikloje, pripažintoje Lietuvos mokslo tarybos: vadovavo daugiau nei 40 biomedicininių tyrimų, projektų. 2012 metais drauge su tyrėjų ir koordinatorių komanda pirmą kartą Lietuvoje atliko Ib fazės vaistų klinikinį tyrimą (lėtinio virusinio C hepatito indikacija, pagrindinė tyrėja), o 2018 m. pirmą kartą Lietuvoje ir I fazės vaistų bioekvivalentiškumo tyrimą su sveikais savanoriais.

Doc. Editos Kazėnaitės profesinio domėjimosi sritys apėmė racionalią infekcinių ir neinfekcinių ligų farmakoterapiją, gliuteninės enteropatijos ir kitų plonosios bei storosios žarnos ligų, kepenų ligų, mitybos nepakankamumo patogenezę, diagnostiką, gydymą ir prevenciją.

Docentė buvo aktyvi įvairių Lietuvos ir pasaulio organizacijų bei draugijų narė: Jungtinės Europos ir  Pasaulio gastroenterologų organizacijų, Europos mikrobiologų ir infekcinių ligų draugijos, Lietuvos klinikinės farmakologijos draugijos, Vaistininkų grupės, Šiaurės šalių vaikų hematologijos ir onkologijos draugijos, Amerikos ir Europos kepenų ligų tyrimo asociacijos, Europos Krono ir kolito organizacijos. Nuo 2018 m. iki 2022 m. buvo Lietuvos gatsroenterologų draugijos viceprezidentė, o nuo 2023 m. lapkričio – tos pačios draugijos atsakingoji sekretorė.

Jos nuopelnai įvertinti LR Sveikatos apsaugos  ministerijos: 2022 m. suteiktas Nusipelniusio Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo vardas ir tais pačiais metais apdovanota Nusipelniusio Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo garbės ženklu.

Mišias balandžio 13 d. 9:00 val. Dievo Gailestingumo šventovėje (Dominikonų g. 12, Vilnius) aukos rektorius-kunigas Povilas Narijauskas.

Atsisveikinti su doc. dr. E.Kazėnaite bus galima balandžio 14 d. nuo 9 val. iki 14 val. „Nutrūkusioje stygoje”  1 salėje (adresas Ąžuolyno g. 10 , Vilnius). 

Urna išnešama balandžio 14 d. 14:00 val. 

Laidotuvės vyks Rokantiškių kapinėse. Šeima prašo ją palydėti vienu baltos gėlės žiedu. 

TAIP PAT SKAITYKITE