Nobel biocare

Santariškių Vaikų ligoninėje įkurtas Vaikų ligoninės paramos fondas

Naujo įkurto fondo tikslas remti Vaikų ligoninę, viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialą, prisidėti prie Vaikų ligoninės materialinės bazės gerinimo (patalpų rekonstrukcijos, naujos įrangos įsigijimo), skatinti visuomenės paramą Vaikų ligoninei ir jos gydytojams, remti ir skatinti iniciatyvas, tiesiogiai ir netiesiogiai prisidedančias prie vaikų gydymo, teikti pagalbą vaikams, sergantiems retomis, sunkiai gydomomis ligomis, gauti paramą bei teikti labdarą ir paramą.

Fondo steigėjai – Jo ekscelencija prezidentas Valdas Adamkus, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Robertas Dargis, „LAWIN Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir partneriai“ vadovaujantysis partneris Rolandas Valiūnas, prof. Vladas Algirdas Bumelis ir kiti žinomi Lietuvos žmonės. Visus juos suvienijo bendras tikslas padėti vaikams, sergantiems sunkiomis ligomis, patyrusiems traumas ar sunegalavusiems, kuriems Vaikų ligoninė trumpesniam ar ilgesniam laikui tampa antraisiais namais.

Fondo direktore paskirta Vaikų ligoninės direktoriaus patarėja, nusipelniusi Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotoja, 2007 m. už nuopelnus medicinai apdovanota Šv. Kristoforo statulėle vaikų ligų gydytoja Olga Zimanaitė.

„Fondą kūrėme todėl, kad norime jog susirgę vaikai gautų viską, ką geriausio gali pasiūlyti šiuolaikinė medicina. Kad medikai, gydydami vaikus, galėtų taikyti naujausias, pažangiausias technologijas, kad vaikams atliekamos procedūros būtų kuo mažiau skausmingos, kad būdami ligoninėje ir maži, ir didesni jaustųsi saugiai ir jaukiai. Tam pasiekti  neužtenka vien valstybės rūpesčio, rėmėjų lėšos yra svarbus indėlis į ligoninės gerovę“.  Fondo direktorės įsitikinimu, labdara yra dvigubas gėris: laimi ir gaunantis, ir duodantis.

Kviečiame visus geros valios žmones prisidėti prie fondo kūrimosi, plėtros ir darbų.

TAIP PAT SKAITYKITE