Nobel biocare

SAM ragina savivaldybes sparčiau kurti sveiką aplinką mokyklose

Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) patikrinus bendrojo ugdymo mokyklų pasirengimą naujiems mokslo metams, paaiškėjo, kad apie pusė mokyklų pašalino ankstesnių tikrinimų metu nustatytus pažeidimus. Sveikatos apsaugos viceministras Audrius Klišonis ragina mokyklų steigėjas – savivaldybes – sparčiau spręsti visuomenės sveikatos, saugios aplinkos mokyklose klausimus, skirti šiam tikslui daugiau lėšų.

Praėjusiais metais Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę atliko 1077 mokyklose ir jų skyriuose. Visuomenės sveikatos saugos teisės aktų pažeidimai nustatyti 842 mokyklose ir jų skyriuose, iš jų 471 mokykloje ir jų skyriuose patalpos neatitiko visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų.
Šių mokslo metų išvakarėse surinkta informacija, rodo, kad 338 mokyklose pažeidimai yra pašalinti, o iki rugsėjo 1 d. numatyta visus ar bent dalį pažeidimų pašalinti 126 mokyklose. Dar 10 mokyklų informavo, kad šiuo metu vyksta darbai, bet jie iki rugsėjo 1 d. nebus baigti. Dalis mokyklų, negavusių finansavimo pažeidimams šalinti iš steigėjo, tai padarė savo ar rėmėjų lėšomis. 290 mokyklų pažeidimams pašalinti steigėjas finansavimo neskyrė. Dalis mokyklų, negavusių finansavimo pažeidimams šalinti iš steigėjo, tai padarė savo ar rėmėjų lėšomis.
„Dabar atliktas patikrinimas parodė, kad ne visose mokyklose buvo pašalinti visuomenės sveikatos saugos reikalavimų pažeidimai nustatyti praėjusiais mokslo metais. Švietimo įstaigų steigėjai privalo užtikrinti, kad vaikai mokytųsi gerai apšviestose klasėse, vaikščiotų tinkama grindų danga, naudotųsi sutvarkytais tualetais, sportuotų saugiuose aikštynuose, salėse”, – sako sveikatos apsaugos viceministras A. Klišonis.
Daugiau informacijos:
Sveikatos apsaugos viceministras Audrius Klišonis, tel. 8668 42457.
Ryšių su visuomene skyrius,
el. paštas: samrsv@sam.lt


Sveikatos ministerija

TAIP PAT SKAITYKITE