Urinal

SAM lankosi Kipro sveikatos apsaugos ministras – pasirašytas bendradarbiavimo memorandumas

Kipro sveikatos apsaugos ministras

Vasario 22–23 dienomis atsakomuoju vizitu Lietuvoje lankosi Kipro sveikatos apsaugos ministras Michalakis Hadjipantela. Susitikimo ministerijoje metu abiejų šalių ministrai pasirašė tarpusavio bendradarbiavimo memorandumą, kuriuo įsipareigoja skatinti keitimąsi žiniomis ir patirtimi bei plėtoti dvišalį bendradarbiavimą.

Susitarime numatoma kartu ieškoti sprendimų sveikatos sistemos valdymo, skaitmeninės sveikatos, pirminės ir visuomenės sveikatos priežiūros, medicinos specialistų kvalifikacijos kėlimo, sveikatos sistemos pasirengimo ekstremalioms situacijoms, kitose abipusiai sutartose bendradarbiavimo srityse.

„Ypač svarbu, kad mokslo, inovacijų ir žmogiškųjų išteklių valdymo patirtimi būtų dalinamasi. Esame pasirengę visokeriopai tai tęsti bei šiuo memorandumu su Kipru sukurti tvirtą pagrindą keistis patirtimi ir žiniomis sveikatos priežiūros srityje. Jau ne kartą įrodėme, kad tai galime“, – akcentavo sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys.

Minėtasis dvišalis susitarimas įtrauks ir sveikatos, farmacijos, visuomenės sveikatos srities darbuotojų (dėstytojų, mokslo darbuotojų, vadovaujančio personalo sveikatos srityje) mokymą bei kvalifikacijos kėlimą – priimant stažuotojus iš Kipro ar ten vykstant mūsų šalies personalui, būtų sudaromos galimybės susipažinti su ypač pažangiais gydymo metodais.

Vizito metu M. Hadjipantela taip pat lankysis VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotyje bei Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose.

TAIP PAT SKAITYKITE