Gudručio vaistinė

Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės vadovo konkursą laimėjo prof. dr. A. Germanavičius

Germanavičius

Nuo lapkričio 10 d. Respublikinei Vilniaus psichiatrijos ligoninei (RVPL) vadovauti antrąją kadenciją pradeda prof. dr. Arūnas Germanavičius, laimėjęs viešąjį konkursą penkerių metų kadencijai į įstaigos vadovus.

Liepos viduryje paskelbtame konkurse į ligoninės vadovus iš viso dalyvavo 6 kandidatai. Kandidatų tinkamumą pareigoms vertino iš RVPL steigėjų – Sveikatos apsaugos ministerijos ir Vilniaus universiteto – sudaryta komisija. A. Germanavičiui surinkus daugiausiai komisijos balų ir sėkmingai pasirodžius antrame etape, kur jį vertino sveikatos apsaugos ministras ir Vilniaus universiteto rektorius, jis paskirtas į vadovo pareigas antrajai kadencijai.

Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys teigia, kad vienas pirmųjų darbų, kurį turi padaryti paskirtasis vadovas – tai aiškūs veiksmai, kaip stabilizuoti situaciją ligoninėje. „Ligoninės pagrindinis tikslas yra teikti kuo kokybiškesnes paslaugas pacientams, o to neįmanoma padaryti be darnaus medicinos darbuotojų kolektyvo. Todėl vienas svarbiausių darbų – atliepti darbuotojų lūkesčius, taip užtikrinant savalaikių sveikatos paslaugų teikimą pacientams“, – teigia ministras.

„Psichikos sveikata yra viena iš jautriausių ir daug dėmesio sulaukiančių dabarties temų. Svarbu, kad vadovas gerintų ir tobulintų visos organizacijos darbą, gydymo ir paslaugų teikimo procesas būtų paremtas naujausiais mokslo pasiekimais ir bendradarbiavimu su kitų sričių mokslininkais. Tikiu, kad suderinus klinikinio gydymo praktikas ir mokslinius tyrimus, galime ne tik padėti žmonėms, bet ir prisidėti prie didesnio visuomenės sąmoningumo ir empatijos psichikos sveikatos srityje“, – sako Vilniaus universiteto rektorius Rimvydas Petrauskas.

„Džiaugiuosi, kad praėjusios kadencijos metu pavyko įgyvendinti daugelį užsibrėžtų tikslų: renovuoti keturi ligoninės skyriai, įrengta moderni laboratorija bei virtuvė, pradėti aktualūs tarptautiniai moksliniai tyrimai. Ypač daug dėmesio skyrėme gydymo standartų tobulinimui, pacientų teisių užtikrinimui (didinta terapinių priemonių pasiūla ir prieinamumas, įdiegtos sistemos medikamentų suvartojimo monitoringui, būtinojo fizinio suvaržymo minimalizavimui, kurtos erdvės, pacientams suteikiančios daugiau privatumo, ir kt.). Nors daug laiko skyrėme ne tik pacientų, bet ir darbuotojų gerovės kūrimui – pavyzdžiui, sistemingai kėlėme darbo užmokestį, optimizavome dokumentacijos procesus – įgyvendinant gausius pokyčius ir taikant itin aukštus standartus, neapsiėjome ir be komandinių iššūkių. Į paskutiniu metu išgirstus nuogąstavimus jau atsižvelgėme: intensyviai komunikuojame su darbuotojais apie galimus darbo tvarkos tobulinimus, nemažai iš jų jau įgyvendinti. Na, o toliau siekti tikslų labiausiai įkvepia vis gerėjantys pacientų atsiliepimai apie paslaugų kokybę“, – sako A. Germanavičius.

A. Germanavičius yra diplomuotas psichiatras, biomedicinos mokslų daktaras ir Vilniaus universiteto profesorius, sukaupęs beveik tris dešimtmečius profesinės ir mokslinės veiklos patirties. Nuo 2017 m. pabaigos jis ėjo RVPL direktoriaus pareigas.

Tobulindamas diagnostikos, gydymo ir prevencijos procesus, ligoninės vadovas turės organizuoti paslaugas pagal biopsichosocialinį modelį, orientuotą į visapusišką asmens atsigavimą, skirti deramą dėmesį nemedikamentinėms intervencijoms, mažinti gydymo metu taikomas prievartines priemones, formuoti optimalią ir racionaliai veiksiančią ligoninės struktūrą, vystyti mokslą, į medicinos procesus įtraukiant mokslininkus ir pedagogus, ugdyti naują sveikatos priežiūros specialistų kartą, puoselėti įstaigoje bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą.

RVPL yra įsikūrusi Vilniaus Naujosios Vilnios mikrorajone. Čia dirba per 600 žmonių medicinos ir kito personalo. Ligoninė teikia antrinio ir tretinio lygio psichologines ir psichiatrines paslaugas visos šalies gyventojams. Taip pat vykdo mokslinį ir pedagoginį darbą: rengiami gydytojai ir slaugytojai, rūpinamasi gyventojų sveikatingumu, diegiami naujausi tyrimų, gydymo ir slaugos metodai bei pažangiausios psichiatrijos veiklos ir darbo formos.

TAIP PAT SKAITYKITE