REXSAN

Raudonojo Kryžiaus judėjimas skatina humaniškąsiais vertybes

Gegužės 8–ąją visame pasaulyje yra minima Tarptautinė Raudonojo Kryžiaus diena. Šiemet sukanka lygiai 150 metų nuo 1863–ųjų, kada ir buvo įkurta Tarptautinė sužeistųjų pagalbos tarnyba. Ji, visų pirma, rūpinosi sužeistaisiais kare. Vėliau tarnybos veikla apėmė ir platesnę visuomenės dalį. Tai Raudonojo kryžiaus judėjimo pradžia.

1864 rugpjūčio 22–ąją H. Dunant pasiūlymu, Šveicarijoje buvo pasirašyta konvencija dėl sužeistųjų gyvenimo sąlygų gerinimo. Konvencijoje buvo numatyta, kad viso pasaulio gydytojai ir medicinos seserys turėtų bendrą kalbą. Greitosios pagalbos simboliu išrinktas raudonas kryžius baltame fone.

1906 m. Osmanijos imperijoje įkurta Raudonojo pusmėnulio organizacija, kuri yra Raudonojo kryžiaus analogas musulmonų šalyse.

Ir Raudonojo kryžiaus, ir Raudonojo pusmėnulio organizacijos pavaldžios Tarptautiniam komitetui, kurio būstinė įkurta Ženevoje. Karo metu komitetas veikia kaip tarpininkas tarp kovojančių šalių. Komiteto atstovai turi teisę neliečiami vaikščioti po pabėgėlių ir kalinių lagerių teritorijas, gydyti sužeistuosius, suteikti visuomenei informaciją apie sužeistus žmones ir jų sąlygas.

Raudonojo kryžiaus ir Raudonojo pusmėnulio organizacijos jungia daugiau kaip 400 mln. žmonių iš 175 pasaulio šalių.

Lietuvoje Raudonojo kryžiaus (RK) draugija įkurta 1919 metais. Draugija savo veiklą pradėjo steigdama karo ligonines, padėdama sužeistiesiems, belaisviams, bei padėjusi pagrindus gailestingumo ištakoms.

RK draugija siekia užkirsti kelią žmonių kančioms ar jas palengvinti. Lietuvos RK jaunimas (LRKJ) – sudedamoji RK draugijos dalis jungianti jaunus žmones trokštančius padėti kitiems LRKJ nariai rūpinasi našlaičiais, neįgaliais vaikais, vienišais seneliais.

„Bernardinai.lt” su Lietuvos raudonojo kryžiaus draugijos generaline sekretore Gražina Jevgrafoviene kalbėjosi apie Raudonojo kryžiaus veiklą ir rezultatus Lietuvoje, apie pagalbos ir atsigręžimo į kitą svarbą.

Papasakokite plačiau apie Raudonojo Kryžiaus veiklas Lietuvoje: kiek jūsų yra, kuo užsiimate, kokie svarbiausi jūsų draugijos tikslai ir pasiekti rezultatai?

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija vykdo daug skirtingų veiklų, tačiau visos jos nukreiptos į pagalbą kitiems žmonėms. Viena svarbiausiųjų – senų, vienišų žmonių priežiūra ir pagalba namuose. Bendruomenės slaugytojos trylikoje miestų lanko senyvus, vienišus žmones. Galiu pateikti pavyzdį, kad maždaug 18 slaugytojų slaugė per 300 pacientų.

Ne mažiau svarbi mūsų misija – mokymas suteikti pirmąją pagalbą. Pirmosios pagalbos moko instruktoriai, vyksta pirmosios pagalbos moksleivių varžybos. Jaunimo savanoriai budi muzikos, sporto festivaliuose, demonstruoja pirmosios pagalbos techniką įvairiuose renginiuose. Per 2011–2012 metus pirmosios pagalbos mokymuose mokyklose dalyvavo per 14 tūkst. moksleivių, rengiami renginiai minint Pasaulinę Pirmosios pagalbos dieną.

Mums labai svarbi ir Jaunimo savanorių veikla. Raudonojo Kryžiaus jaunimo savanoriai kasmet rengia įvairias akcijas: Alkio diena, AIDS diena, „Kalėdų šiluma iš Jūsų rankų”… Jaunieji savanoriai dalyvauja mokymuose, skaito paskaitas apie Raudonojo Kryžiaus judėjimą, dalyvauja vasaros stovyklose, moko pirmosios pagalbos teikimo.

Tarptautiniu mastu teikiama teisinė, socialinė, humanitarinė pagalba pabėgėliams, prieglobsčio prašytojams, migrantams. Humanitarinė pagalba teikiama ir mūsų šalies žmonėms – daugiausiai tai parama drabužiais. Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose pastatyti konteineriai, kur žmonės gali atnešti jiems nereikalingus drabužius. Per 2012 metus iš konteinerių išdalinta per 40 t drabužių socialiai remtiniems žmonėms. Nepasiturintiesiems dalijame ir maisto paketus, praėjusiais metais jų gavo per 90 tūkst. asmenų.

Bendradarbiavimo su kitomis nacionalinėmis draugijomis dėka, humanitarinė pagalba tiekiama ir šalies gydymo, slaugos įstaigoms, pavieniams asmenims.

Kuo svarbi yra jūsų draugijos veikla Lietuvos visuomenei, žmonėms?

LRKD veikia 35 šalies Raudonojo Kryžiaus skyriuose ir turi arti 3000 Raudonojo Kryžiaus narių, per 1000 savanorių. Manome, kad veikla yra svarbi Lietuvos visuomenei, ypač jaunimui, nes Raudonojo Kryžiaus judėjimas skatina humaniškąsiais vertybes. Savanoris turi galimybę pasirinkti veiklos kryptį, kur jis nori savanoriauti: padėti pabėgėliams, prieglobsčio prašytojams, organizuojant renginius, pirmosios pagalbos mokymus ir pan. Jauni žmonės gauna daug vertingų pamokų, išmoksta dirbti komandoje, turi progos savanoriauti užsienyje.

Kaip šiemet Lietuvoje bus minima Tarptautinė Raudonojo kryžiaus diena?

Vilniuje ši diena bus minima gegužės 9 d. 12 val. Žurnalistų namuose. Vyks renginys, skirtas 150-osioms Raudonojo Kryžiaus judėjimo metinėms pažymėti ir kartu vyks knygos apie Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos istoriją (1919–1989) pristatymas. Knygą parašė žurnalistas Algimantas Jazdauskas, daugelį metų buvęs LRKD Vyriausiosios valdybos narys, dabar LRKD – garbės narys.

O gegužės 8-ąją visoje Lietuvoje vyks daug skirtingų šios dienos paminėjimo renginių. Apie jūsų mieste vykstančią Raudonojo kryžiaus dieną galite sužinoti čia.

Beje, Lietuvos paštas ta proga išleidžia pašto ženklą, kuriame pavaizduotas Raudonojo Kryžiaus judėjimo įkūrėjas Henry Dunant, ir šeštadienį Vilniaus centriniame pašte vyks proginis antspaudavimas.

Labai visus kviečiame!

TAIP PAT SKAITYKITE