REXSAN

PSO Vykdomosios Tarybos narys – Lietuvos atstovas

Baku (Azerbaidžanas) Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Europos regiono komiteto 61-ji sesijoje į Vykdomąją Tarybą atstovu nuo Europos regiono šalių išrinktas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos kancleris, profesorius Vilius Jonas Grabauskas. Savo pareigas jis pradės vykdyti po PSO Asamblėjos patvirtinimo. Šis Lietuvos atstovas į vykdomąją PSO valdžią ateina antrą kartą (pirmą kartą: 2000-2003 m.). Šį kartą jis buvo siūlomas vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 – 2012 metų programos nuostatas.

„Džiaugiamės, kad dabar Lietuva turės savo atstovą aukšto lygio PSO valdžioje, – teigia sveikatos apsaugos ministras Raimondas Šukys. – Tai sudarys mūsų valstybei puikias galimybes vystyti tiek dvišalius, tiek daugiašalius santykius su kitomis valstybėmis sveikatos ir užsienio politikos srityse”. Pagrindinė PSO Vykdomosios Tarybos funkcija yra patarti PSO Asamblėjai ir parengti jos darbotvarkę, užtikrinti Asamblėjos priimtų sprendimų bei patvirtintos politikos įgyvendinimą. Vykdomoji Taryba sudaryta iš 34 asmenų, turinčių išskirtinę kompetenciją sveikatos srityje. Kiekvienas jų yra siūlomas PSO Regiono komiteto metu šalies narės ir patvirtinamas Pasaulio sveikatos Asamblėjos metu. Šalis narė išrenkama trijų metų laikotarpiui.

Taryba susirenka mažiausiai du kartus per metus. Iki šiol PSO vykdomojoje valdžioje Europai buvo skirtos 8 vietos: Armėnija (2010-2013 m.), Estija (2009-2012 m.), Prancūzija (2009-2012 m.), Vokietija (2009-2012 m.), Vengrija (2008-2011 m.), Norvegija (2010-2013 m.), Rusija (2008-2011 m.), (Serbija 2009-2012 m.). Pasaulio sveikatos organizacija – tai Jungtinių Tautų Organizacijos padalinys, tarptautiniu mastu koordinuojantis visuomenės sveikatos ir sveikatos stiprinimo politiką, kovojantis su užkrečiamomis ir neužkrečiamomis ligomis, organizuojantis pagalbos tiekimą stiprinant nacionalines sveikatos sistemas.

Taip pat organizacija prisideda prie mokslinių darbų ir tyrimų koordinavimo. Pagal PSO konstituciją, jos misija – siekti, kad visi žmonės pasiektų kiek įmanoma geriausią sveikatą. Pasaulio sveikatos organizacijai (PSO) šiuo metu priklauso 193 valstybės, tarp jų visos 186 Jungtinių Tautų (JT) narės. Lietuva tikroji šios organizacijos narė yra nuo 1991 m. lapkričio 25 d. ir kartu su 52 valstybėmis (iš viso 53 šalys), JT nare, priklauso Europos regiono biurui.TAIP PAT SKAITYKITE