Mollers

Psichikos sveikata

Už sveikatos politiką atsakingas Europos Komisijos narys Tonio Borgas: ,,Apskaičiuota, kad 2010 m. sveikatos priežiūros sistemoms, socialinės gerovės sistemoms ir ekonomikai psichikos sutrikimai iš viso kainavo per 450 mlrd. eurų. Visose valstybėse narėse viena iš trijų pagrindinių nedarbingumo priežasčių yra klinikinė depresija. ES šalyse psichikos sutrikimai yra beveik trečdalio nedarbingumo ir ankstyvo išėjimo į pensiją atvejų priežastis. Taip piliečiai netenka sveikatos suprastėja jų gyvenimo kokybė, o darbo rinkose nuolat mažėja žmogiškųjų išteklių”.Daugiau informacijos: EK informaciniame biuletenyje ,,Sveikata ES”, kuris parengtas 22 oficialiosiomis ES kalbomis
http://health.europa.eu/newsletter

Siekdama spręsti šiuos uždavinius ir propaguoti psichikos gerovę Komisija 2008 m. pateikė Europos psichikos sveikatos ir gerovės paktą. Šiais metais vyko naujas pakto įgyvendinimo etapas – pradėti bendrieji veiksmai dėl psichikos sveikatos ir gerovės pagal ES visuomenės sveikatos programą. Vadovaujant Portugalijai, šioje iniciatyvoje dalyvauja 25 valstybės narės, Norvegija ir Islandija. Bendrųjų veiksmų tikslai – parengti rekomendacijas, kuriomis valstybės narės vadovautųsi imdamosi veiksmų, ir susitarti dėl bendros veiksmų psichikos sveikatos srityje sistemos pasiūlymo.

Spalio 10-ąją – Pasaulinę psichikos sveikatos dieną – Komisija paskelbia naują sveikatos programa grindžiamą tyrimą „Psichikos sveikatos sistemos Europos Sąjungos valstybėse narėse. Gyventojų psichikos sveikatos būklė ir tikėtina investicijų į psichikos sveikatą nauda“.

Spalio 10–11 d. ES pirmininkaujanti Lietuva rengia pirmininkavimo konferenciją tema „Psichikos sveikata: iššūkiai ir galimybės“. Joje dalyvausiu ir aš, kad kartu su pirmininkaujančia valstybe parodyčiau, kad Europos Sąjunga pripažįsta psichikos sveikatos svarbą.

Daugiau informacijos: EK informaciniame biuletenyje ,,Sveikata ES”, kuris parengtas 22 oficialiosiomis ES kalbomis
http://health.europa.eu/newsletter

TAIP PAT SKAITYKITE