Gudručio vaistinė

Psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant psichiką veikiančias medžiagas situacija šalyje

Valstybinio psichikos sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, 2009 m. pabaigoje Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigose užregistruotų psichikos ir elgesio sutrikimų, ypač vartojant alkoholį, ženkliai sumažėjo lyginant su didžiausiu atvejų skaičiumi per pastaruosius devynerius metus.

Psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant psichiką veikiančias medžiagas atvejų 2009 m. pabaigoje buvo 4,7 proc. mažiau, nei 2002 m., o vartojant alkoholį – 7,5 proc. mažiau, nei 2001 m. 2009 m. 20,3 proc. sumažėjo naujų psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant psichiką veikiančias medžiagas ir 24,7 proc. vartojant alkoholį atvejų, lyginant su 2007 m.
Ta pati mažėjimo tendencija matyti, analizuojant psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant psichiką veikiančias medžiagas, ligotumo ir sergamumo rodiklius. Per pastaruosius penkerius metus ligotumas psichikos ir elgesio sutrikimais, vartojant psichiką veikiančias medžiagas, pamažu didėjo iki 2008 m., tačiau 2009 m. sumažėjo net 62,4 atvejais 100 tūkst. gyventojų, o vartojant alkoholį – 67,7 atvejais 100 tūkst. gyventojų. Ligotumas alkoholinėmis psichozėmis 2009 m., lyginant su 2008 m., taip pat sumažėjo 7,9 atvejais 100 tūkst. gyventojų. Sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais, vartojant psichiką veikiančias medžiagas 2009 m., lyginant su 2007 m. sumažėjo 28,5 atvejais 100 tūkst. gyventojų, o vartojant alkoholį – 29,5 atvejais 100 tūkst. gyventojų. Naujų alkoholinių psichozių atvejų sumažėjo 18,1 atveju 100 tūkst. gyventojų.
Kas galėjo padaryti įtaką tokiam ženkliam psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant alkoholį mažėjimui? 2007−2008 metais sustiprinta prevencinė veikla (2008 metus Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė Blaivybės metais, įgyvendinta Blaivybės metų programa plačiai skleidžianti blaivybės idėjas visuomenei), politikų dėmesys ir įgyvendinti sprendimai, mažinant alkoholio, tabako ir kitų narkotinių medžiagų prieinamumą, aktyvios nevyriausybinių organizacijų pastangos davė ženklių rezultatų, kuriuos atspindi statistiniai duomenys.
Sergamumo ir ligotumo psichikos ir elgesio sutrikimais, vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas rodikliai kasmet didėjo, tačiau augimo tendencija buvo kelis kartus mažesnė nei 2000−2004 m. laikotarpiu. Ligotumas 2009 m., lyginant su 2005 m. išaugo 21,0 atveju 100.000 gyventojų (2000−2004 m.  50,6 atvejų 100.000 gyventojų). 2009 m., palyginus su 2008 m., išaugo 5,3 atvejais 100.000 gyventojų. Sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais, vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas mažėjo iki 2008 m., o 2009 m., lyginant su 2008 m., padidėjo 2,2 atvejais 100.000 gyventojų. Būtina pažymėti, kad pastaraisiais metais pagerėjo gydymo ir reabilitacijos paslaugų, žalos mažinimo programų prieinamumas asmenims, vartojantiems narkotines ir psichotropines medžiagas, todėl tikėtina, kad daugiau jų kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl gydymo.
Daugiau informacijos apie psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant psichiką veikiančias medžiagas, paplitimą galima rasti Valstybinio psichikos sveikatos centro atliktoje 2005−2009 metų psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant psichiką veikiančias medžiagas, statistinių duomenų apžvalgoje
(žr.http://www.vpsc.lt/images/stories/prikl_statistik/priklausomybiu_statistika_apzvalga.pdf)
Parengė:
Valstybinio psichikos sveikatos centro
Priklausomybės ligų skyriaus specialistai, tel. 8 5 249 9976


Sveikatos ministerija

TAIP PAT SKAITYKITE