Gudručio vaistinė

Projektas ,,Trikampis” – Europos jaunimas kviečia prisidėti prie alkoholio kontrolės politikos

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje vyko Europos alkoholio politikos jaunimo tinklo (APYN), Lietuvos medicinos studentų asociacijos, Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos susitikimas ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamento atstovų susitikimas, kuriame buvo pristatytas projektas ,,Trikampis“.

Susitikimo pagrindinis tikslas – kviesti prisidėti prie Europos jaunimo įgalinimo aktyviai veikti alkoholio kontrolės politikos srityje. Projektas  ,,Trikampis” įgyvendinamas nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. kovo 1 d. ir yra nukreiptas į tarpinstitucinio bendradarbiavimo alkoholio politikos formavimo srityje plėtojimą. Į šį Projektą įtrauktos organizacijos iš Europos alkoholio politikos jaunimo tinklo, Europos alkoholio politikos alijanso (Eurocare) bei jame dalyvaujančių šalių valstybinių institucijų, formuojančių sveikatos politiką, užsiimančių visuomenės sveikatos stiprinimu ir kt. Projekto metu organizuojami mokymai Portugalijoje, Lietuvoje ir Slovėnijoje., kurių metu gilinamos jaunimo žinios alkoholio kontrolės politikos srityje, ugdomi advokatavimo įgūdžiai.

Apsilankymo ministerijoje tikslas – nacionalinėje platformoje sukurti bendradarbiavimą tarp minėtų  Europos tinklų ir vietos valstybinių institucijų. Susitikimo metu buvo pristatyta alkoholio kontrolės politika, vartojimas ir prieinamumas Lietuvoje, iššūkiai ateičiai, ministerijos ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo aspektai, diskutuojama apie galimus efektyvius būdus joms spręsti. Visuomenės departamento direktorius nurodė veiksmingiausius. moksliniais tyrimais pagrįstus būdus alkoholio suvartojimui mažinti ir kaip jie pritaikomi Lietuvoje. Susitikimo metu Europos alkoholio politikos jaunimo tinklo prezidentas glaustai pristatė šią organizaciją, projekto tikslus, kiti tarptautinių organizacijų atstovai pasidalino Slovėnijos ir Portugalijos patirtimi įgyvendinant alkoholio vartojimo žalos mažinimo strategiją bei pristatė situaciją minėtose šalyse.

Susitikimas buvo abipusiai naudingas, tiek Lietuvos, tiek kitų šalių jaunimas buvo padrąsintas, kad ir toliau su užsidegimu siektų labai svarbaus visai Europos Sąjungai tikslo – mažinti alkoholio vartojimo žalą sveikatai, visai visuomenei ir šalių ekonomikai.

Parengė:
Visuomenės sveikatos departamento vyriausioji specialistė Gelena Krivelienė (tel. (8 5) 266 1465

TAIP PAT SKAITYKITE